Rauskulaiset

Mikä porukka Tampereen ammattikorkeakoulusta on tämän takana?

TAMKin rauskulaiset ovat Mari Rytisalo, Veijo Hämäläinen, Katja Varamäki, Annikka Lepola, Pilvi Torvinen, Ville Haapakangas, Minna Heikinheimo, Taru Nurmala, Timo Nevalainen, Pasi Pekkanen, Ilkka Piiroinen, Toni Pippola, Tarja Tittonen ja Antti Vuento.

Tutustu tarkemmin monialaiseen ja osaavaan joukkoomme!

Mari Rytisalo

Mari työskentelee valmentajana ja kehittäjänä viestinnän eri teemojen, business case -metodin ja siihen liittyvien kilpailujen sekä kansainvälisten asioiden parissa. Marin mielestä Sähkörauskussa on parasta se, että

”Sähkörausku on vastaus niin opiskelijoiden kuin työelämän kaipaamiin muutostarpeisiin, ja se vastaus on luonteeltaan inhimillinen, ketterä, ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen pohjautuva”.

Veijo Hämäläinen

Päätyönään Veijo valmentaa tiimiyrittäjiä Proakatemiassa sekä yritysten ja oppilaitosten johtajia.

”Proakatemiassa ja Sähkörauskussa yhdistyvät innostus tiimioppimiseen, yrittämiseen ja johtamiseen. Missionani on pelastaa ihmiset huonoilta töiltä.”

Pilvi Torvinen

Pilvi työskentelee liiketoimintayksikössä valmentaen restonomeja, palvelualojen ammattilaisia. Sähkörauskussa keskiössä on opiskelija ja hänen tarpeensa. Näin ollen opiskelijan motivaatio sekä innostus opiskeluun säilyy ja pystymme kouluttamaan työelämätarpeisiin uusia huippuosaajia. Moniosaaminen tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävä etu työelämässä ja Sähkörausku saattaa mahdollistaa myös moniosaajien kouluttamisen. Työelämä muuttuu nopeasti ja koulutus ei tunnu pysyvän perässä.

”Sähkörausku antaa mahdollisuuden reagoida muuttuviin tarpeisiin nopeasti ja työelämää palvellen.”

Katja Varamäki

Katja tekee töitä Terveysalan koulutuksen, jatkuvan koulutuksen ja kansainvälisten asioiden parissa.

”Sähkörausku on se kauan kaivattu juttu räjäyttää vanhoja malleja, innostaa ja luoda uutta tulevaisuuden tarpeisiin.”

Annikka Lepola

Annikka työskentelee valmentajana kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen, markkinoinnin, yrittäjyyden ja innovoinnin parissa.

Inspiroivaa Sähkörauskussa on sen tarjoama mahdollisuus merkitykselliseen oppimiseen, jossa opiskelijat ja työelämän edustajat uudistavat yhdessä osaamista tulevaisuuden tarpeiden mukaan.”

Ville Haapakangas

Ville opettaa tietokoneverkkoja ja kyberturvallisuutta sekä toimii erilaisissa digitaaliseen turvallisuuteen liittyvissä hanke- ja kehitystehtävissä TAMKin Teollisuusteknologia-osaamisyksikössä.

”Sähkörauskussa minua innostaa mahdollisuus kehittää koulutusta oppimisen ehdoilla ilman perinteisiä rajaehtoja.”

Minna Heikinheimo

Minna työskentelee valmentajana kansainvälisen myynnin, myynnin johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen parissa sekä väitöskirjatutkijana.

Innostavaa Sähkörauskussa on sen kiinnittyminen tulevaisuuden muuttuviin osaamistarpeisiin, merkitykselliseen ja vuorovaikutteiseen tiimioppimiseen ja valmentamiseen tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Korkeakoulusektorilla tarvitaan rohkeita uusia avauksia ja Sähkörausku vastaa juuri siihen tarpeeseen.

Timo Nevalainen

Timo työskentelee tiimeissä tapahtuvan kasvun ja oppimisen tutkimuksen parissa, ohjaa opinnäytetöitä, johdattaa opettajia tiimien valmentamiseen ja opettaa erilaisia teemoja tutkimuksesta ja tiedonhausta kestävään kehitykseen.

Parasta Rauskussa on kiinnostavien ammattialojen ja asiantuntijuuden rajoja ylittävä avaus korkeakoulukentällä tiimioppimisen suuntaan. Inhimillisesti kestävän tulevaisuuden mahdollistaminen myös tuleville sukupolville on valtava oppimishaaste organisaatioille ja se edellyttää nykyistä paljon tehokkaampaa eri alojen asiantuntijoista koostuvien tiimien oppimista. Kapea ja itsekeskeinen käsitys oppimisesta ja asiantuntijuudesta on tulossa tiensä päähän. Olen Proakatemian valmentajana nähnyt miten tiimioppiminen avaa opiskelijoille aivan poikkeuksellisia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun ja ammatilliseen kehitykseen osana tiimiä ja yhteisöä ja haluan olla mukana laajentamassa tällaisen kasvun ja oppimisen aluetta.

Taru Nurmala

Taru valmentaa Entrepreneurship and Team Leadership tutkinto-ohjelman englanninkielistä tiimiä TAMKin Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen yksikössä (Proakatemia). Hän on mukana rakentamassa globaalia tiimioppimisen verkostoa Team Learning Communityä yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa. Sähkörausku on Tarulle sekä ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää suomalaista korkeakoulutusta – ja samalla koko yhteiskuntaa – osana huipputiimiä että myös edellytys Suomen pysymiselle kehityksen suunnannäyttäjänä.

”Turbulentti, globaali toimintaympäristö vaatii nykyistä paljon enemmän moniammatillista dialogia, systeemistä ajattelua ja käytännön yhteistyötä niin eri koulutusasteiden, työelämän, julkishallinnon kuin kolmannen sektorinkin kesken. Sähkörauskun sydämessä sykkivä tiimioppiminen puolestaan antaa uudenlaisia valmiuksia yhtäältä yhteisöille ratkoa rajat ylittäviä kestävyyshaasteita, että toisaalta yksilöille toteuttaa merkityksellistä, omien arvojen mukaista elämää.”

Pasi Pekkanen

Pasi toimii Tamkissa Games Academyn opinnosta vastaavana valmentajana.

Sähkörausku tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden olla mukana kehittämässä uudenlaista koulutusta sekä samalla laajentaa ja kehittää omaa näkemystä ja osaamista.”

Ilkka Piiroinen

Ilkka suunnittelee yhteyspäällikkönä jatkuvan oppimisen palveluja hyvinvointi- ja terveysteknologian yksikössä sekä toimii valmentajana Proakatemiassa.

”Sähkörausku vastaa parhaimmillaan täsmällisesti yhteiskunnan muuttuviin osaamistarpeisiin ja, mikä parasta, tukee samalla ihmisten työssä jaksamista ja työn merkityksellisyyden löytämistä.”

Toni Pippola

Toni työskentelee Games Academyn yhteyspäällikkönä sekä häärää erilaisissa peli- ja XR-hankkeissa asiantuntijana.

”Sähkörausku on oiva tilaisuus räjäyttää vanhat pölyttyneet käsitykset oppimisesta ja samalla kehittää opetusta sekä oppimista vastaamaan nykyajan muuttuvia tarpeita.”

Tarja Tittonen

Tarja työskentelee Prokatemialla tiimivalmentamisen ja yrittäjyyden parissa sekä maakuntakorkeakoulutiimissä koulutuksen ja kehittämisen parissa.

Sähkörauskussa parasta on sen innostavuus, rohkeus, monialainen ja rajat rikkova vuorovaikutuksellinen tiimityö, jolla mahdollistetaan tulevaisuuden joustavat polut oppimisen ja osaamisen ytimeen työelämän muuttuvissa ympäristöissä.