Yrityksille ja kumppaneille

Kuva: Fauxels, Pexels

Olemme luomassa uudenlaista työelämälähtöistä koulutuksen systeemiä, mikä mahdollistaa ennennäkemättömän tavan saada päivitettyä osaamista juuri teidän organisaatiollenne.

Sähkörauskun pilotti kehittää yrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin yhdessä oppimisen ja osaamistarpeiden ennakoinnin mallia. Pilotissa vahvistetaan mukaan tulevien kumppaniorganisaatioiden oppimisosaamista ja luodaan räätälöityä uutta tarjontaa alueen tarpeisiin. Yhteistyön tuloksena opiskelijan, työelämäkumppanin ja koulutuksen järjestäjän osaaminen kasvaa. Kokeilun opeista ja onnistumisista luodaan konsepti, joka liitetään vuonna 2022 monialaiseen Sähkörausku -koulutusohjelmaan.

Etsimme jatkuvasti  kumppaneita eri alojen yrityksistä ja organisaatioista

Käymme aitoa ja jatkuvaa vuoropuhelua työelämän kanssa ja otamme ketterästi osaamistarpeenne huomioon. Yhdessä oppimalla voimme nostaa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tasoa yrityksessä. Miten te opitte ratkaisemaan organisaationne haasteita yhdessä oppimalla? Mistä on kyse?

• SITRAn rahoittamasta Sähkörausku-valmennuksesta (TAMK)
• Kutsumme mukaan yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita
• Valmennus räätälöidään organisaation tarpeiden pohjalta
• Tavoitteena on luoda yhdessä oppimista, joka edistää organisaation tuottavaa toimintaa
• Mukana valmennuksessa on valmentaja, opiskelija sekä kumppaniorganisaation osallistujat

Haluatko, että sinun organisaatiosi on tässä mukana? Näin valmennuspilottimme työelämäkumppaneille toimii:

1) Aloituskeskustelu
• Etsimme yhteiset intressit, määrittelemme tavoitteet ja sovimme prosessista.
• Osallistujat: valmentaja(t), organisaation tiimi
• Kesto 1-2 tuntia

2) Valmennus
• Valmennuksen päätteeksi valitsemme oppimiskohteen organisaation tarpeiden mukaan.
• Osallistujat: valmentajat, yrityksen tiimi, opiskelijat
• Kesto 4 tuntia

3) Yhdessä oppimisen räätälöity kokeilu
• Osallistujat: valmentajat, yrityksen tiimi, opiskelijat
• Kesto 2 x 4 tuntia

Valmennuspilotti (pdf-esite)

 

Lähde rohkeasti mukaan!

Kerromme tällä sivulla ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia työelämäyhteistyöstämme. Ota meihin yhteyttä!