Tampereen ammattikorkeakoulun Sähkörausku mukaan Sitran Uuden osaamisjärjestelmän pilottihankkeiden rahoitukseen

Hehkulamppurivi sinistä taivasta vasten.

Tampereen ammattikorkeakoulun Sähkörausku-pilottihanke on valittu mukaan Suomen itsenäisyyden juhlarahaston, Sitran, Uuden osaamisjärjestelmän pilotit -rahoitusohjelmaan, yhtenä kahdeksasta hankkeesta. TAMKin johtama pilottihanke kehittää Pirkanmaan alueen yrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin yhdessä oppimisen ja osaamistarpeiden ennakoinnin mallia.

”Työelämään pitäisi päästä kiinni, mutta opintojen alkuvaiheessa voi olla vielä vaikea hahmottaa omia vahvuuksia tai kiinnostuksen kohteita. Samaan aikaan yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa tunnistetaan tarve uudistaa osaamisia. Voisiko korkeakoulu ratkaista tämän kohtaanto-ongelman luomalla uudenlaisia, yhteisiä ja ennakoivia oppimisen malleja?

Uuden ajan systeemisen oppimisen mallia, työnimeltään Sähkörauskua, on kehitetty Tampereen ammattikorkeakoulussa noin vuoden ajan. Rahoitushaussaan Sitran tavoitteena oli löytää juuri tällaisia vaikuttavia, jo käynnissä olevia ja Sitran rahoituksesta riippumattomia hankkeita, jotka vastaavat alueellisiin ja paikallisiin osaamistarpeisiin tai kehittävät uudenlaista yhteistyötä osaamisen kehittämisessä ja tuottamisessa.  Sitra edellyttää, että pilotti toteuttaa Kohti osaamisen aikaa -julkaisussa kuvatun elinikäisen oppimisen tahtotilan kolmannen teesin tavoitetta, ”Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista”.

Sitra etsi rahoitushaussaan ekosysteemimäisesti toimivia yhteenliittymiä, jotka edistävät elinikäistä oppimista ja ratkovat työn ja osaamisen kohtaanto-ongelmaa omalla alueellaan. TAMKin kehittämä koulutusmalli on ainutlaatuinen ja konkreettinen systeemisen oppimisen konsepti. Alueellisen kokeilun aikana vahvistetaan mukaan tulevien kumppaniorganisaatioiden oppimisosaamista ja luodaan räätälöityä uutta koulutustarjontaa Pirkanmaan tarpeisiin.

Sitran rahoituksen avulla käynnistetään syksyllä Sähkörausku-pilotti, jossa rakennetaan kumppanuus vähintään kymmenen pirkanmaalaisen yrityksen tai julkisen sektorin organisaation kanssa. Kumppanien kanssa tehdään yhdessä oppimisen kokeilu, jossa kunkin organisaation kohderyhmää valmennetaan tunnistettujen tarpeiden pohjalta. Tavoitteena on luoda yhdessä sellaista oppimista, joka edistää organisaation tarkoitusta ja toimintaa. Mukana valmennustiimissä ovat TAMKin valmentaja, tiimivalmentamiseen perehtynyt TAMKin opiskelija ja kumppaniorganisaation edustajat. Yhteistyön tuloksena niin opiskelijan, työelämäkumppanin kuin koulutuksen järjestäjänkin osaaminen kasvaa.

– Yhdessä oppiminen avaa upean mahdollisuuden reagoida muuttuviin tilanteisiin ketterästi ja rakentaa uutta merkityksellistä oppimista ja yhteistyötä alueelle, lehtori Veijo Hämäläinen kuvaa rahoituksen saanutta pilottihanketta.

– Tampereen ammattikorkeakoulu on tiimiperustaisen oppimisen edelläkävijä, ja haluamme edelleen vahvistaa tätä asemaamme vastaamalla tulevaisuuden osaamisen tarpeisiin ja haasteisiin.

Sähkörausku-kokeilun opeista ja onnistumisista luodaan konsepti, joka liitetään vuonna 2022 monialaiseen Sähkörausku-koulutusohjelmaan. Uudella koulutusmallilla pyritään vastaamaan työelämän ja oppimisen muuttuviin tarpeisiin tuomalla rohkeasti ketteryyttä ja monialaisuutta opetussuunnitelmatyöhön sekä aitoa työelämäyhteistyötä osaksi päivittäistä oppimista. Koulutukseen hakeutuessa opiskelijan ei välttämättä tarvitse tietää, mitä tutkintoa tulee suorittamaan, vaan päätös koulutussuunnasta voi syntyä ensimmäisen vuoden kuluessa saatujen kokemusten kautta. Tällä pyritään ehkäisemään opintojen aloittamisen viivästyminen ja opintojen keskeyttäminen, mikä edistää alkupään työurien pitenemistä. Tiimioppiminen ja aito työelämäyhteistyö auttavat opiskelijaa tunnistamaan ja löytämään omia kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksiaan.

 

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) profiloituu työ- ja elinkeinoelämää palvelevana kansainvälisenä työelämäkorkeakouluna. Sähkörausku-pilotti tukee vahvasti TAMKin uudistettua strategiaa. Varsinkin uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä yhdessä oppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa toteutuu innovatiivisella tavalla Sähkörauskun oppimismallissa.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on aktiivinen tulevaisuuden tekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Tiedote on julkaistu 12.5.2021 Tampereen korkeakouluyhteisön sivuilla.

Sitran tiedote 12.5.2021: Kahdeksan pilottihanketta on valittu kehittämään uutta osaamisjärjestelmää

Yhteystiedot ja lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Veijo Hämäläinen, veijo.hamalainen@tuni.fi, p. 040 716 9059
Mari Rytisalo, mari.rytisalo@tuni.fi, p. 040 631 6301

Teksti: Veijo Hämäläinen ja Mari Rytisalo
Kuva: Pixabay