Rehtorin katsaus 2021: Tutkimustoiminta elpyi ja tutkinto-ohjelmat kiinnostivat laajasti hakijoita

Vuosi 2021 oli monialaisen Tampereen yliopiston kolmas toimintavuosi. Vaikka pandemiasta johtuva laaja etätyö ja etäopiskelu jatkuivat ja kansainvälinen yhteistyö oli edelleen normaalitilannetta rajoitetumpaa, tutkimusprojektitoimintamme elpyi selvästi ensimmäisen pandemiavuoden 2020 pudotuksen jälkeen. Kansainvälisen kilpailun kautta saatava tutkimusrahoitus kasvoi ja kotimaisen rahoituksen taso palasi lähes pandemiaa edeltävälle tasolle.

Yliopistomme koordinoimien Suomen Akatemian huippuyksiköiden määrä kasvoi neljään uuden verotutkimuksen huippuyksikön myötä. Koordinoimamme fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva sai Suomen Akatemialta jatkorahoituksen. Yliopistomme omat uudet avaukset – monitieteinen tutkijakollegium ja kaksi monitieteistä tutkimusalustaa – aloittivat toimintansa.

Tutkintokoulutuksemme laajeni 225 uudella aloituspaikalla. Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa Tampereen yliopisto oli ensimmäistä kertaa hakijamäärältään Suomen suosituin yliopisto. Tutkintonsa tavoiteajassa suorittaneiden määrä ja osuus kasvoi.

Menestyksemme kansainvälisissä yliopistovertailuissa on ollut yliopiston ensimmäisinä toimintavuosina vakaata. Kesällä 2021 julkaistulla QS World University Rankings 2022 -listalla Tampereen yliopiston sijoitus oli 414 yli 1 600 tarkastellun yliopiston joukosta. Syksyllä julkaistussa Times Higher Education -lehden (THE) vertailussa olimme 1 600 tarkastellusta yliopistosta sijoilla 251–300 ja saimme parhaimmat pisteemme edellisvuosien tapaan tutkimusviittauksista (citations). Times Higher Education Young University 2022 -yliopistovertailussa sijoituimme 539 yliopiston joukosta sijalle 34.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön varsinaisen toiminnan liiketappio pieneni edellisvuoden 16 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon. Pääomien kohdennetulla käytöllä oikaistu liiketulos oli vajaat 6 miljoonaa euroa tappiollinen. Sijoitusvarallisuuden arvo kasvoi vuoden aikana merkittävästi ja sen myötä laskennallinen tulos nousi 55,5 miljoonaan euroon. Tilikauden voitto siirrettiin kokonaisuudessaan uuteen kehittämisrahastoon, jonka tuottoja suunnataan jatkossa strategiamme mukaisesti tutkimuksen, koulutuksen ja kansainvälisen toiminnan vahvistamiseen.

Lähivuosien tärkeä tehtävä on saattaa yliopistomme varsinainen toiminta taloudelliseen tasapainoon vastuullisesti tavalla, joka turvaa yliopiston ydintoiminnot ja niiden pitkäjänteisen kehittämisen vaihtelevissa tilanteissa ja suhdanteissa. Vuonna 2021 yliopiston sisäistä tehokkuutta parannettiin tukipalveluita ja toimitiloja koskevin päätöksin. Syksyllä käytiin keskitettyjä tukipalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut, ja uusi tukipalveluorganisaatio on aloittanut toimintansa vuoden 2022 alkukuukausina. Raskas prosessi pyrittiin hoitamaan avoimesti ja henkilöstöä muutoksessa tukien. Toimitilaohjelman työstäminen jatkuu yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Toimitilaohjelman myötä yliopisto kehittää toimitilojaan ja tiivistää toimintaansa kolmella kampuksella.

Rehtori Mari WallsHaluan kiittää henkilöstöä, opiskelijoita, kumppaneitamme ja kaikkia Tampereen yliopiston ystäviä erinomaisesta toiminnasta ja yhteistyöstä vuonna 2021.

Mari Walls
rehtori