Haku Seinäjoen ja Tampereen syksyn 2024 Tuottajien työnohjaus –pienryhmiin on käynnissä

Tuottajien työnohjauksen pienryhmien kuvituskuva. Kuvaaja Saara Lehtonen.

Kaipaatko kollegiaalista ryhmää, jossa jaetaan tuottajuuteen sekä toimialaan liittyviä asioita ja ongelmia hauskassa, positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä? Hae mukaan luovien alojen tuottajien työnohjauksen syksyn 2024 pienryhmiin Seinäjoella tai Tampereella!

Tuottajien työnohjauksen pienryhmissä saat luottamuksellista keskustelua oman työn tekemisestä ammattitaitoisen työnohjaajan vetämänä. Ryhmiä vetää lehtori Carolina Pajula (KM, työnohjaaja (STOry), RMP-motivaatiovalmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti) TAMKista. Ryhmän koko on enintään 6 henkilöä. 

Mitä on työnohjaus?

”Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.” (Suomen työnohjaajat ry) 

Työnohjaus tukee ammatillista kasvua ja se toteutetaan koulutetun työnohjaajan ohjauksessa. Työnohjausyhmässä jaetaan kokemuksia ja ajatuksia oman alan työhön liittyvistä ilmiöistä. Luottamukseen perustuvassa työskentelyssä on mahdollista käsitellä haastaviakin kysymyksiä sekä oppia erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja. Ryhmässä käytävässä keskustelussa tulee näkyväksi tuottajan työn moniulotteisuus ja pääsee tarkastelemaan sitä eri näkökulmista.

Ryhmät kokoontuvat lähitoteutuksena viisi kertaa syksyn 2024 aikana kahdella eri paikkakunnalla: Seinäjoella ja Tampereella. Toimintaan tulee sitoutua kaikkiin sovittuihin kertoihin (pl. sairastapaukset). Jos ryhmiin on enemmän hakijoita kuin paikkoja, valinnat tekee ilmoittautumistietojen perusteella tarveharkinnan pohjalta ryhmien vetäjä. 

Pirkanmaalla vuonna 2022 pilotoitujen Tuottajien työnohjauksen pienryhmistä saatua palautetta sekä työnohjaaja Carolina Pajulan kommentteja pilotista voit lukea blogikirjoituksesta
“Kollegiaalinen ryhmä, jossa jaettiin ammattiin sekä toimialaan liittyviä asioita ja ongelmia hauskassa, positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä” – kokemuksia Tuottajapankki -hankkeen pienryhmätyönohjauksista 2022 

Työnohjausryhmien aikataulut 

Ryhmät ovat ns. sekaryhmiä, jossa siihen osallistuvat tuottajat tulevat eri organisaatioista ja ryhmä tapaa kerran kuukaudessa, yhteensä viisi kertaa.  

Työnohjausryhmät Seinäjoella, syksy 2024, hakuaika päättyy 4.8.2024
Paikka: SeAMKin tilat, Frami, F345, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
13.8.    Työnohjaus Seinäjoki 1 klo 9.30-11.30
17.9.    Työnohjaus Seinäjoki 2  klo 9.30-11.30
14.10.  Työnohjaus Seinäjoki 3  klo 13-15 HUOM aika!
19.11.  Työnohjaus Seinäjoki 4  klo 9.30-11.30
17.12.  Työnohjaus Seinäjoki 5  klo 9.30-11.30 

Työnohjausryhmä Tampere, syksy 2024, hakuaika päättyy 4.8.2024
paikka: TAMKin tilat, tilatieto täsmentyy, Kuntokatu 3, 33520 Tampere
20.8.     Työnohjaus Tampere 1 klo 9.30-11.30 
24.9.    Työnohjaus Tampere 2 klo 9.30-11.30 
31.10.  Työnohjaus Tampere 3 klo 9.30-11.30 
28.11.  Työnohjaus Tampere 4 klo 9.30-11.30
19.12.  Työnohjaus Tampere 5  klo 9.30-11.30 

Miten haet mukaan?  

Ilmoittautuminen ryhmiin on auki alla olevasta linkistä aukeavalla verkkolomakkeella (lomake avautuu uuteen välilehteen):
Työnohjausryhmään ilmoittautuminen

Hakuaika päättyy sekä Seinäjoen että Tampereen osalta 4.8.2024.

Maksuttoman toiminnan mahdollistavan Tuottajakeskus Living Lab -hankkeen yhtenä tavoitteena on selkeyttää tuottajien roolia kulttuurialan tuotannoissa ja nostaa osaajien profiilia ammattikentällä. Verkostomainen toiminta parantaa sosiaalisia ja ammatillisia yhteyksiä sekä saattaa yksinäiset toimijat yhteen jakamaan ajatuksia ja kokemuksia työstään. Tämä vahvistaa mahdollisuuksia esimerkiksi järjestäytyä ja luoda uudenlaisia käytänteitä alalle. 

Jotta tuottajan osaamista ja työtä voidaan tarkastella pitkäjänteisesti ja prosessinomaisesti, hankkeessa järjestetään vuosien 2024-2026 aikana 10 eri pienryhmätyönohjausta eri puolilla Suomea. 

Lisätietoja:
projektipäällikkö Susanna Ihanus
susanna.ihanus@tuni.fi
p. 050 5222 755 

Lehtori, työnohjaaja Carolina Pajula
carolina.pajula@tuni.fi
p. 040 801 2710

Tuottajakeskus Living Lab -projektia koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu kumppaneinaan Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja elävän musiikin edunvalvontajärjestö LiveFIN ry. Hankeaika 1.1.2024-30.6.2026. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.