TurOs -hankkeessa vahvistetaan oppilaitoksen henkilöstön
valmiuksia käsitellä kunniaan liittyvän väkivallan ja seksuaalisen häirinnän teemoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa sekä kykyä tunnistaa näihin liittyviä riskejä ja puuttua tilanteisiin, joissa epäillään alaikäiseen kohdistuvaa häirintää tai rikosta.

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopisto