Ajankohtaista hankkeessa Hippa Remote

24.5.2023

Vuorovaikutuksessa on voimaa! Jututus Oy:n kokemuksia Hippa Remoten yrityskohtaisesta sparrauksesta.

Jututus

Jututus on kuvien, tarinoiden, musiikin ja videoiden tallentamiseen ja muisteluun kehitetty sovellus. Pauliina Inervo ja Jututus Oy:n tiimi osallistuivat kevättalvella 2023 Hippa Remote -hankkeen yrityskohtaiseen sparraukseen. Oheisessa tekstissä Pauliina kertoo tarkemmin, miten hankkeeseen ja sparraukseen osallistuminen on tukenut Jututus Oy:n merkityksellistä matkaa.

Mikä Jututus?

Jututus-sovelluksen alkuperäinen idea sai alkunsa Tampereen yliopiston palvelumuotoilukurssilla, jossa tehtävänä oli kehittää hoivakodissa käytettävä digitaalinen työkalu ikäihmisten viriketoimintaan. Jututuksen toimitusjohtaja Pauliina tutustui sovelluksen kehittäjään Minna Ruuskaan Tampereen kaupungin start up -ohjelman yhteydessä. He päätyivät perustamaan Jututus Oy:n tuodakseen sovelluksen kohderyhmän saataville.

”Johtavana ajatuksena Jututuksen kehittelytyössä oli ikäihmisen nostaminen hoitokohteesta kokeneeksi ja arvokkaaksi yksilöksi. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta haluamme osaltamme parantaa vanhusten elämänlaatua ja vähentää yksinäisyyttä. Jututus auttaa luomaan mielekästä vuorovaikutusta ikäihmisten ja hänen elämäänsä kuuluvien ihmisten kanssa sekä paikan päällä että etänä. Visiomme mukaisesti teemme ikäihmisistä tarinoidensa tähtiä ja rakennamme arvokasta, sisällöllisesti ja sosiaalisesti rikasta vanhuutta”

Pauliinan varsinainen leipätyö on toisessa yrityksessä nimeltä Trimmi Inspire. Yrittäjyys tuntuu omalta jutulta, sillä siinnä vuorovaikutus ja ihmisten kohtaaminen ovat keskiössä. Yrittäjyydessä innostaa myös vapaus käyttää omaa osaamista mahdollisimman laajasti ja yhdessä valittujen kumppaneiden kanssa.

Hippa Remote -hankkeen piiriin Jututuksen toi myyntityö ja eri tahojen kontaktointi, kun sovellukselle etsittiin potentiaalisia käyttäjiä. Myös TAMKilla oli kuultu Jututuksesta, ja heille tarjottiin mahdollisuutta kokeilla Jutusta juuri HippaRemote-hankkeessa. Samalla tuli esiin yrityssparraus, johon Jututuksen tiimi innolla tarttui.

”Halusimme edelleen madaltaa kynnystä Jututuksen käyttöön ja ymmärtää paremmin sen, mikä tekisi palvelusta helposti omaksuttavan. Samalla halusimme pohtia sitä, kuka loppujen lopuksi on asiakas, ikäihminen, hänen sukulaisensa, hoivakotien henkilökunta vai kaikki nämä.”

Yrityskohtaisesta sparrauksesta buustia ja konkretiaa kehittämistyöhön

Tulevaisuuteen suuntautuvana ihmisenä Pauliina lähtee mielellään mukaan uusiin kokeiluihin. Siksi myös yrityskohtaisten sparrausten ja webinaarien teema, innovaatiokyvykkyyden kehittäminen, tuntui kutsuvalta. Jututuksessa sparrausprosessi koettiin kokonaisuudessaan hyödylliseksi. Sparrauksissa käytiin läpi mm. palvelun saavutettavuutta ja asiakasrajapintaa sekä hyviä, kompakteja ja testattuja työkaluja ja menetelmiä. Niitä on aktiivisesti hyödynnetty Jututuksen kehittämisessä myös sparrausten jälkeen.

”Erityisen ilahtuneita olimme valmentajan ammattitaidosta sekä paneutumisesta juuri yritykseemme ja sen tilanteeseen.”

Tiimin korkeasta motivaatiosta, innostuksesta ja sitoutuneisuudesta kehittämistyöhön kertoo se, että he nostivat esiin myös konkreettisen kehityskohteen, jota voidaan hyödyntää tulevissa sparrauksissa:

”Omalta osaltamme olisimme voineet hyötyä, jos sparraukseen olisi liitetty selvärajaiset ajoitetut ”kotitehtävät”. Ne olisivat kannustaneet meitä valmistautumaan tapaamiseen vielä paremmin.”

Sparrauksen ansiosta Jututuksen tiimi on päättänyt kehittää myös Jututuksen esittelyä asiakkaille. Sparrauksen jälkeen tiimi on kiinnittänyt enemmän huomioita nettisivujen ensivaikutelmaan ja laajentanut yhteistyöverkostojaan. Sparrausprosessi auttoi tiimiä tunnistamaan myös ajankäytöllisiä haasteita, jotka kumpuavat Jututus-yrittäjyyden sivutoimisuudesta.

Jututuksen seuraavat askeleet

Hippa Remote hankkeen ansiosta Jututus on päässyt tekemään TAMK:n kanssa yhteistyötä sekä saanut uusia kontakteja ja potentiaalisia asiakkaita. Jututuksen lähitulevaisuuden tavoitteena on myös aloittaa yhteistyö kahden HippaRemote-hankkeessa olleen yrityksen kanssa ja kohdentaa Jututuksen asiakasviestintää aikaisempaa tarkemmin.

Minkälaisille yrityksille tai yrittäjille Pauliina sitten suosittelisi yrityskohtaiseen sparraukseen ryhtymistä?

Saamamme sparraus sopii kaikille kehittymishaluisille yrittäjille ja yrityksille. Aina on jokin idea tai ajatus, jossa tällaista sparrausta voi hyödyntää ja saada laajemman näkökulman omaan tilanteeseen. Vuorovaikutuksessa on voimaa!

jututus tuokio

Teksti: Kaisa Kokko, yrittäjyysvalmentaja TAMK / HUBS & Pauliina Inervo, toimitusjohtaja Jututus Oy

22.2.2023

Asiakastarinoita videoiden muodossa

Katso Jannen video tästä

Katso Martin video tästä

Katso Lean video tästä

Katso Aimon video tästä

17.1.2023

For Senses Finland sai tukea ja arvokkaita oppeja yritystoimintansa alkutaipaleelle yrityskohtaisessa sparrauksessa

Anniina Konttinen osallistui aistikokemuksia hyvinvointipalveluna tuottavan yrityksensä For Senses Finlandin kanssa Hippa Remote -hankkeen yrityskohtaiseen sparraukseen. Tämä blogiteksti kertoo tarkemmin Anniinan kokemuksista ja siitä, miten sparraukseen osallistuminen on hyödyttänyt häntä yrityksen toiminnan alkutaipaleella.

Anniina Konttinen talvisessa metsässä. Kuva: Tuula Weidmann/Willow Ranch Finland Oy
Anniina Konttisen For Senses Finland -yritys luo aistikokemuksia hyvinvointipalveluna asiakkailleen. Kuva: Tuula Weidmann / Willow Ranch Finland Oy

Anniina Konttinen päätyi HIPPA-Remote hankkeen pariin Kuru maailmankartalle -ryhmän kontaktiensa kautta. ”Ensin pääsin mukaan VIRMA-hakkeeseen ja sieltä minulle suositeltiin Hippa Remote-hanketta, joka vastaa enemmän yritykseni tarpeita.”

Ylöjärveltä kotoisin olevan Anniinan mielessä For Senses Finland yritys oli hautunut jo neljän vuoden ajan. Aistiretki yritysidea sai alkunsa Anniinan työskennellessä hoitoalalla. Työssään hän harmikseen huomasi, kuinka moni ikääntynyt hoivakotiasuja ei enää arjessaan pääse nauttimaan luonnossa ja metsässä olemisen kokemuksista. Viitisen vuotta sitten Anniina tutustui toisaalla eteerisiin öljyihin, joiden parissa hän on sittemmin myös työskennellyt. Anniina kertoo, kuinka hän on saanut öljyistä paljon tukea myös omaan hyvinvointiinsa viime vuosien aikana. Hoitoalan osaamisen ja kokemusten sekä eteeristen öljyjen maailman tuntemuksesta Anniinalla syntyi ajatus, miten metsäkokemusta voisi tuoksujen kautta tuoda lähemmäs myös ihmisille, jotka eivät itse enää sinne pääse.
”Koin, etten voisi vapaasti toteuttaa ideaani työntekijänä ja halusin tuoda oman intohimoni esiin. Valinta lähteä yrittäjäksi on ollut minulle oikea.”

Anniina ja pöllönmuotoinen aromaterapialaite
Anniina ja aromaterapiassakin käytettävä pöllöfiguuri.

Tukea ja ulkopuolista näkemystä yrittäjyyteen

Anniina tunnistaa, kuinka hänellä luovana ihmisenä ajatukset ja ideat lähtevät helposti myös ”laukalle”. Tämän tunnistaen hän on alusta asti kaivannut yrityksen kehittämiseen boostia ja myös ulkoluolista, muiden ihmisten puolueetonta näkemystä.
” Yrityskohtaisessa sparrauksessa olen tykännyt erityisesti siitä, kuinka hyvin Kaisan (sparrausten toteuttaja) kanssa asiat ja kemiat ovat kohdanneet. Olen kokenut, että ideani otetaan innokkaasti työn alle.”
Annina kertoo saaneensa sparrauksissa paljon hyviä vinkkejä sekä käytännön asioista että mahdollisista yhteistyökumppaneista.
”Minua on myös rohkaistu ottamaan konkreettisia askelia asioiden edistymiseksi. Olen kokenut, että tapaamiset ovat inspiroineet ja selkeyttäneet omaa toimintaani ja tuoneet raameja siihen, mihin kannattaa seuraavaksi keskittyä. Jatkossa haluan keskittyä vielä enemmän palveluni testaukseen, tuotteistamiseen ja hinnoitteluun.”

For Sensesin seuraavat askeleet liittyvätkin Anniinan mukaan palvelun testaamiseen aidoilla asiakkailla, mikä on myös Hippa Remote -hankkeen kautta mahdollista. Myös hinnoittelu, tuotteistaminen sekä mahdollisien yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ovat lähitulevaisuuden agendalla.
”Suosittelen yrityskohtaista sparrausta yrityksille, joilla on olemassa idea, jota haluaa hioa asiantuntijan kanssa. Sparrauksesta on paljon hyötyä myös mm. verkostoitumisen kannalta.”
Anniina ja pöllön muotoinen aromaterapialaite

Mistä kyse: HIPPA Remote -hankkeeseen osallistuvien yritysten on mahdollista hakeutua nk. yrityskohtaiseen sparraukseen. Yrityskohtaisilla sparrauksilla on mahdollista täydentää hankkeen innovaatiokyvykkyyden kasvattamiseen tähtäävien webinaarien teemoja tai pureutua muuhun ajankohtaiseen, yrityksen tuote- ja palvelukehitystä tai innovointia koskevaan teemaan tai haasteeseen. 

Lisätietoja yrityskohtaisesta sparrauksesta:
Innovaatiokyvykkyyden tukeminen Hippa Remote-hankkeessa, yrittäjyysvalmentaja Kaisa Kokko, kaisa.kokko@tuni.fi
Hippa Remote -hanke: projektipäällikkö Tarja Heinonen, tarja.heinonen@tuni.fi

 

20.4.2022

Innovaatiokyvykkyyden webinaarisarja yrityksille

Miten vahvistaa yrityksen omaa innovaatiotoimintaa?

Webinaarisarja on osa HIPPA Remote –hankkeen toimintaa. Webinaarit ovat maksuttomia.
Webinaarien (3) tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään omaa innovaatiotoimintaansa,
asiakkaiden tarpeet ja odotukset huomioiden. Webinaareissa saadaan oppeja ja konkretiaa
mm. rikastettuun ideointiin, ideoiden validointiin sekä kehitetyn tuotteen/ palvelun testaamiseen asiakkaiden kanssa.
Webinaarit muodostavat teemoiltaan toisiaan täydentävän sarjan, mutta myös yksittäiseen
webinaariin osallistuminen on mahdollista. Ensimmäinen webinaari elokuussa 24.8.2022.
Tutustu lisää webinaarisarjan esitteestä.

Lisätiedot projektipäällikkö Tarja Heinonen, tarja.heinonen@tuni.fi, 050 568 5354

10.5.2022

Aamukahvitilaisuus 25.5.2022 Innovaatiokyvykkyys yrityksille

Aamukahvitilaisuuden 25.5.2022 esite

Ilmoittaudu tästä

11.4.2022

Hippa Remote verkkosivut avattu!

Tänään avasimme sivut Hippa Remote hankkeelle. Päivitämme tänne hankkeen ajankohtaisia kuulumisia.