Hippa Remote

Etäpalvelut tuotekehittäjille sote-alan digitalisaation edistämiseksimain picture

Tavoitteet

Hippa Remoten hankkeella vastataan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaation kehittämistarpeeseen, erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta. Hankkeessa kehitetään ja testataan käyttäjälähtöisiä etä- ja digitaalisia sovelluksia ja palveluita sote-alan tuotekehityksessä.

Hankkeen tavoitteena on:

 1) Tukea yritysten ja palveluntuottajien käyttäjälähtöistä, terveysturvallista ja resurssiviisasta tuotekehitystä etä- ja hybridikehityspalvelujen avulla​.

2) Kehittää korkeakoulujen digitaalisia kehitysympäristöjä, kuten simulaatio- ja virtuaaliympäristöjä sekä virtuaaliteknologioita siten, että ne tukevat yritysten ja palveluntuottajien digitalisaatiota ja tuotekehitystä sekä alueellista osaamista.  ​

3) Tukea yrityksiä ja sote-palveluntuottajia yhdessä kehittämään digitaalisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla parannetaan palvelu- ja kotona-asumisen turvallisuutta ja esteettömyyttä ja sosiaalista yhteydenpitoa sekä palvelujen saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta.

4) Parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla innovaatiokyvykkyyden, kestävän kehityksen ja vihreän kasvun, uusien liiketoimintamallien sekä säännösten ja hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta.

 

Yhteistyössä:

Sointu Senioripalvelu Oy
Sopimusvuori ry

Sisarhankkeet:
Metropolia amkin koordinoimana (Uusimaa)
Centria amkin koordinoimana (Keski-Pohjanmaa)

Esimerkkejä käyttäjätestauksista

Lisätietoja hankkeesta projektipäällikkö Tarja Heinonen, tarja.heinonen@tuni.fi, 050 568 5354