Esimerkkejä käyttäjätestauksista


Unipercare palvelun käyttäjäkokeilu
Unipercare palvelun testaus toteutettiin yhteiskehittämisenä TAMKin, Smartvisio Group Oy:n & Sopimusvuori ry:n kanssa. Sopimusvuori ry oli kokeilussa autenttisena. testausympäristönä
Opiskelija Jerry ohjaa jumppaa etänä Sote Virtual Labista Testauksessa oli mukana Sorinan toimintakeskuksen asiakkaita ja ammattilaisia. Tavoitteena oli testata palvelun sisältöä ja sen toimivuutta sekä soveltuvuutta kohderyhmälle, lisäksi kokeiltiin yhteydenpitoa, tallenteita ja live-lähetyksiä ryhmätoiminnan tarpeiden pohjalta. Testauksessa oli mukana kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa ja kaksi mielenterveystyöhön suuntautunutta opiskelijaa. Yritykselle testaus oli hankkeen de minimis -toimenpide.