Palvelut

Opetustilanne - Sote Virtual Lab

Opettajille ja opiskelijoille:

 • oppimisympäristö, omatoimisesti tai labin asiantuntijan ohjaamana
 • monialaiset projektityöt
 • harjoittelu
 • opinnäytetyöt

Hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksille:

 • käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestaus simuloiduissa (test bed) sekä aidoissa (Living Lab) ympäristöissä yhdessä palveluntuottajien ja loppukäyttäjien kanssa
 • tuotteiden ja ohjelmistojen tuotekehitys- ja testauspalvelut tuotekehityksen eri vaiheissa
 • showroom- ja pop-up-tila

Sote-palveluntuottajille:

 • palveluiden kehittäminen palvelumuotoilun työkaluilla
 • terveys- ja hyvinvointiteknologian esittelyt ja kokeilut, käyttöönoton neuvonta ja käyttökoulutus

Räätälöimme palvelumme asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Vahvuutenamme ovat yhteistoiminta ja yhteiskehittäminen, asiantuntijatyönä sekä asiantuntijavetoisena opiskelijatyönä, laaja-alaisesti ja moniammatillisesti. Käytettävissämme ovat kaikkien Tampereen ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien osaaminen, tutkimus- ja kehittämis- sekä koulutusympäristöt sekä opiskelijat.

Tarjoamme käyttöönne osaamisemme:

 • terveys- ja hyvinvointiteknologian regulaatio, tuotekehitys ja laadunhallinta
 • asiakas- ja käyttäjätarpeiden ja -vaatimusten määrittäminen
 • palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen
 • terveys- ja hyvinvointiteknologian laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön ja käyttöönottoon liittyvä pedagoginen osaaminen ja opetuskäyttö.

Lab tarjoaa innovatiivisen tutkimus- ja kehittämis- sekä oppimisympäristön useiden teknologiayritysten ratkaisujen kautta. Uusinta teknologiaa edustaa immersiivinen 360-asteen sylinteritila, jossa käyttäjä voidaan ympäröidä 360-video- tai -kuvamateriaalilla ja jota voidaan käyttää esim. palvelukonseptien, opetussisältöjen, etäyhteyksien tai virtuaalikokemusten kehittämisessä.

Sote Virtual Lab