Palvelut

Opetustilanne - Sote Virtual Lab

Sote Virtual Lab tarjoaa uudenlaisen kehittämisalustan teknologiayrityksille, palveluntuottajille, TKI-toimijoille, monialaisesti opettajille ja opiskelijoille sekä sote-palvelujen käyttäjille. Labissa keskitymme digitaalisten, virtuaalisten ja etäpalvelujen tutkimiseen ja kehittämiseen alan teknologiayritysten ja monitieteisesti tutkijoiden kanssa.

Tavoitteena on myös edistää alan yritysten ja palveluntuottajien kasvua ja liiketoimintamahdollisuuksia niin Pirkanmaalla kuin kansainvälisestikin.

Lab tarjoaa innovatiivisen tutkimus- ja kehittämis- sekä oppimisympäristön useiden teknologiayritysten ratkaisujen kautta. Uusinta teknologiaa edustaa immersiivinen 360-asteen sylinteritila, jossa käyttäjä voidaan ympäröidä 360-videomateriaalilla tai -sovelluksilla. Tarkoituksena on tutkia ja kehittää muun muassa immersiivisiä palvelukonsepteja- ja opetussisältöjä ja 180-asteen etäyhteyksiä eri toimijoiden välillä.

Sote Virtual Lab

Palvelumme yrityksille

  • esitestaus vakioidussa Lab-ympäristössä
  • testaus ja tuotekehitys autenttisissa ympäristöissä, Living Labeissa
  • referenssit ja pilottitutkimukset
  • pop-up tila ja showroom teknologioille