Sote Virtual Labin hyvinvointi- ja teknologiaratkaisuja hyödynnetään GerDigiGame-hankkeen toimenpiteissä

Emma-robotti, pieni pöydällä oleva robotti

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan lisää tukea ja koulutusta teknologian ja digitaalisuuden hyödyntämiseen ikääntyneiden hoitotyössä. Myös sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen ikäohjelman 2030 keskeisenä tavoitteena on lisätä asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä ja nostaa esille suomalaisten ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä.

Sote Virtual Labissa olevia hyvinvointi- ja teknologiaratkaisuja hyödynnetään myös GerDigiGame-hankkeen toimenpiteissä. GerDigiGame-hanke on ikääntyneiden hoitotyön digitaalista oppimista tukeva hanke, jonka päätavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden hoitotyössä työskentelevien ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten digiosaamista. Digitaalisuuteen, hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvää tietoutta lisätään mm. hankkeen eri toimenpiteissä, sosiaalisessa mediassa ja tulevissa webinaareissa, joissa Sote Virtual Labin innovatiiviset ja uusimmat teknologiset ja digitaaliset ratkaisut ovat vahvasti esillä. Labin tiloja on myös hyödynnetty hankkeen syventävissä haastatteluissa, kun selvitettiin hoitotyön ammattilaisten digiosaamista ja teknologian käyttöä ikääntyneiden hoitotyössä. Hanke on TAMKin ja Tredun yhteishanke. Hanke on ESR-rahoitteinen ja se rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista, osana unionin covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Syyslukukauden aikana Sote Virtual Labissa striimataan GerDigiGame-hankkeen ”Hyvinvointiteknologian käsitteet tutuksi” webinaari, jonka aiheena on teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvät käsitteet sekä lainsäädäntö. Kaksi samansisältöistä webinaaria järjestetään klo 13.30–14.30 sekä 24.11 että 1.12. Ilmoittautuminen on auki 17.11 saakka ja ilmoittautumaan pääset: E-lomake – Ilmoittautuminen GerDigiGame webinaariin. (tamk.fi)

Tervetuloa!