Digiopetusuutisia 12/2022

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

Sisältö:

 • Väitös: Lehto, R.: Yliopisto-opettajuus 2010-luvun Suomessa: Korkeakoulupoliittisten dokumenttien, yliopistopedagogisten oppaiden ja yliopistossa opettavien näkökulma
 • Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia julkaistu
 • Laamanen, M., Ladonlahti, T., Puupponen, H., & Kärkkäinen, T.: Does the law matter? An empirical study on the accessibility of Finnish higher education institutions’ web pages.
 • Julkaisu: Informatics education at school in Europe
 • CFP: Korkeakoulupedagogiikan päivät – Pedaforum 2023
 • Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet
  • Digivisio-webinaarit
  • Webinaari: Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, 7.2.2023
  • Bett, 29-31.3.2023, London
  • ITK-konferenssi, 19-21.4.2023, Hämeenlinna
  • Korkeakoulupedagogiikan päivät – Pedaforum 2023, 6.-8.6.2023, Tampere
  • ITK-webinaaritallenteet
  • HOTHybridi-hanke: Teknologiailtapäivien tallenteet

 

Väitös: Lehto, R.: Yliopisto-opettajuus 2010-luvun Suomessa: Korkeakoulupoliittisten dokumenttien, yliopistopedagogisten oppaiden ja yliopistossa opettavien näkökulma

Reeta Lehdon väitöskirja ”Yliopisto-opettajuus 2010-luvun Suomessa. Korkeakoulupoliittisten dokumenttien, yliopistopedagogisten oppaiden ja yliopistossa opettavien näkökulma” tarkastettiin Turun yliopistossa 16.12.2022. Tutkimus käsittelee suomalaista yliopisto-opettajuutta 2010-luvulla korkeakoulupoliittisten dokumenttien, yliopistopedagogisten oppaiden ja yliopistossa opettavien näkökulmista. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, millaisia yliopisto-opettajuuteen liittyviä odotuksia 2010-luvulla on ilmennyt ja tarkastella, miten ne suhteutuvat niin toisiinsa kuin yliopistossa opettavien identifioimaan ja todellistuneeseen opettajuuteen.

Tutkimuksen keskeisten tulosten mukaan odotukset yliopisto-opettajuutta kohtaan saivat erilaisia painotuksia aineistoissa. Korkeakoulupoliittisissa dokumenteissa korostui erityisesti yliopiston ulkopuoliseen yritysmaailmaan kytkeytyvä opettajuus, ja yliopistopedagogisissa oppaissa pedagogista tietoa hyödyntävän opettajan rooli. Kyselyaineistossa opettajuuden roolit olivat moninaisempia. Osa painotti opettajan roolia opetusvelvollisuuksien hoitajana, kun toisille tärkeää oli olla pedagogisesti tiedostava, kehittävä opettaja. Kyselyvastaajat identifioituivat vahvimmin tutkivan opettajan ja kehittävän opettajan rooleihin. Identifioitumisesta huolimatta rooliodotukset eivät aina todellistuneet käytännön työssä. Etenkin resurssit ja toisinaan myös yksiköiden käytännöt vaikuttivat siten, ettei opettaja voinut opettaa niin hyvin kuin haluaisi tai käyttää riittävästi aikaa opetuksen kehittämiseen.

Opetuksen digitalisoitumista korostettiin korkeakoulupoliittisissa dokumenteissa, mutta vastaajien puheessa sitä sivuttiin vain vähän. Tulevaisuudessa digitalisoitumisella tulee olemaan todennäköisesti yhä suurempi vaikutus yliopisto-opettajuuteen. 2010-luvulla yliopistopedagogisten opintojen merkitys on kasvanut ja niiden asema vakiintunut.

Lue koko tutkimusuutinen

Väitöskirja luettavissa

 

Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia julkaistu

Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia kirkastaa korkeakoulujen roolia jatkuvassa oppimisessa. Tavoitteena on uudistaa jatkuvan oppimisen tarjontaa nopeasti uudistuvaksi, selkeäksi ja helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi.

Korkeakoulujen johdon seminaarissa 9.12.2022 julkistettu kansallinen strategia on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden sekä sidosryhmien edustajien yhteistyönä. Valintoja ohjaavia linjauksia on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä ja sadat ihmiset ovat osallistuneet niiden arviointiin ja jatkojalostamiseen verkkokonsultaatiossa ja teemaseminaarissa.

Jatkuvan oppimisen tarjonta on tarkoitus koota digitaaliseen palveluympäristöön, johon korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjonta ja sen eri rahoitusvaihtoehdot viedään sujuvasti yksilö- ja organisaatioasiakkaiden saataville. Koulutuksen tarjoajat saavat alustalta jatkuvasti tietoa koulutuksen tarpeista, joihin ne voivat ketterästi vastata. Alusta auttaa kohdentamaan koulutuksen julkisen rahoitusta tehokkaasti, mutta mahdollistaa myös maksullisen koulutuksen markkinoiden kasvun.

Lue koko uutinen OKM:n sivuilta

Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia (.pdf)

 

Laamanen, M., Ladonlahti, T., Puupponen, H., & Kärkkäinen, T. (2022). Does the law matter? An empirical study on the accessibility of Finnish higher education institutions’ web pages.

Euroopan unionin direktiivi julkisen sektorin verkkosivustojen digitaalisesta saavutettavuudesta tuli voimaan vuoden 2019 lopussa. Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen tuli olla direktiivin mukaisia viimeistään 23.9.2020. Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus kuitenkin osoitti, että digipalvelulain velvoittavuudesta huolimatta suomalaisten korkeakoulujen pääsivut eivät ole kaikin puolin saavutettavia ja korkeakoulujen väliltä löytyy suuria eroja.

Tutkimus paljasti, että suomalaisten korkeakoulujen pääsivuilta löytyy edelleen saavutettavuushaasteita, vaikka digipalvelulaki velvoittaa niitä saavutettavuuteen. Osalla korkeakouluista tulos oli jopa selkeästi huonontunut lain velvoittavuuden voimaantulon jälkeen. Yleisimmät saavutettavuusongelmat liittyivät kontrastiin, linkkeihin ja tekstivastineisiin. Tulos on yllättävä, koska koronapandemia on entisestään kasvattanut digitaalisten palveluiden roolia ja tehnyt saavutettavuudesta aiempaa tärkeämpää. Tutkimuksessa löydetyt yleisimmät saavutettavuuspuutteet liittyivät tekstin ja taustan välisiin riittämättömiin kontrasteihin, epäselviin linkkeihin sekä kuvien puuttuviin tekstivastineisiin.

Tutkimus tehtiin osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kansallista DigiCampus-hanketta.

Lue koko tutkimusuutinen

Artikkeli luettavissa: Universal Access in the Information Society, Early online.

 

Julkaisu: Informatics education at school in Europe

Euroopan komission Eurydice-verkosto julkaisi syksyllä raportin, jossa tarkastellaan 37 eri Euroopan maan tapaa opettaa tieto- ja viestintäteknologiaa. Eurydice-verkosto tuottaa selvityksiä ja raportteja ajankohtaisista koulutukseen liittyvistä teemoista. Opetushallitus vastaa verkoston toiminnasta Suomessa.

Tieto- ja viestintäteknologia on monissa maissa melko uusi tieteenala. Sen nimi ja oppiaineet, joissa sitä painotetaan vaihtelevat eri Euroopan maissa. Raportissa selvitetään, miten kymmenen erilaista oppiaineen oppimistavoitetta näkyvät opetusta ohjaavissa asiakirjoissa, kuten opetussuunnitelmissa perusopetuksessa ja lukiossa. Lisäksi tarkastellaan, millainen koulutus oppiaineen opettajilla on.

Toisin kuin monissa muissa tarkasteltavissa maissa Suomessa raportissa määriteltyä tieto- ja viestintäteknologiaa (Informatics education) opetetaan osana kaikkia oppiaineita ja sen sisällöt ja tavoitteet on määritelty osana opetusta laaja-alaisena osaamiskokonaisuutena. Tosin monissa maissa oppiaineen sisällöt on sisällytetty eri oppiaineisiin muun muassa matematiikkaan ja luonnontieteellisiin aineisiin. Rajaa kaikki oppiainerajat ylittävän opetustavan ja eri oppiaineisiin sisällytetyn tavan välillä on vaikea vetää.

Raportissa esitellään kymmenen tärkeää oppimistavoitetta, jotka määrittävät tieto- ja viestintäteknologiaa myös omana tieteenalanaan. Oppimistavoitteet ovat data ja informaatio, algoritmit, ohjelmointi, tietojenkäsittelyjärjestelmät, verkot, käyttöliittymät, suunnittelu ja kehitys, mallinnus ja simulointi, tietoisuus ja voimaantuminen sekä tietosuoja ja tietoturva.

Lue koko uutinen

Raportti luettavissa

 

CFP: Korkeakoulupedagogiikan päivät – Pedaforum 2023

Vuoden 2023 Korkeakoulupedagogiikan päivät järjestetään Tampereella 6.– 8.6.2023. Kirjoittajakutsu – Call for papers aukeaa 2.1.2023 ja esityksiä voi jättää 14.2.2023 asti.

Tapahtuman teemana on Kohti kestävää korkeakoulupedagogiikan toimintakulttuuria. Teema valikoitui korkeakoulupedagogiikan kentän ajankohtaisten keskusteluaiheiden pohjalta. Läpileikkaavina teemoina ovat kestävyys ja kansainvälisyys; kestävyys näkyy myös läpi tapahtuman erilaisina käytännön valintoina ja konferenssi suunnitellaan siten, että se palvelee mahdollisimman laajaa yleisöä (mm. osa sessioista englanniksi ja virtuaalisesti).

Lue lisää

 

Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet

 *Digivisio-webinaarit

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Webinaarit esittelevät hankkeen etenemistä. Digivisio-webinaareja järjestetään noin kerran kuukaudessa. Seuraava webinaari:

 • Demo-webinaari 21.12.2022 klo 14-15. Kyseessä on niin kutsuttu demo-webinaari, jossa esitellään kolmen kuukauden aikana tehtyä työtä.

Kevään webinaarit

 • ti 24.1. klo 14.00-15.00
 • ti 28.2. klo 14.00-15.00
 • ti 14.3. klo 14.00-15.00 (in English)
 • to 30.3. klo 14.00-15.00
 • ti 18.4. klo 14.00-15.00
 • ti 23.5. klo 14.00-15.00
 • ma 19.6. klo 14.00-15.00

Aiempien webinaarien ja muiden tilaisuuksien tallenteet löydät Wiki-sivulta.

Tarkemmat tiedot tapahtumista hankkeen sivuilta.

 

Avoin webinaari: Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, 7.2.2023

Webinaarissa kuulet jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden edistymisestä.

Lisätiedot

 

Bett, 29-31.3.2023, London

Bett is back at ExCeL London for three days of inspiring content, networking and product discovery from our solution providers. The biggest Education Technology exhibition in the world, brings together Educators from across the entire education landscape and +600 innovative EdTech and resource solution providers.

Read more

 

ITK-konferenssi, 19-21.4.2023, Hämeenlinna

Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla 19.-21.4.2023 teemalla Oppimisen huikea ihanuus.

Sivut

 

Korkeakoulupedagogiikan päivät – Pedaforum 2023, 6.-8.6.2023

Korkeakoulupedagogiikan päivät järjestetään 6.-8.6.2023 Tampereella Hervannassa. Tapahtuman teemana on Kohti kestävää korkeakoulupedagogiikan toimintakulttuuria. Tavoitteena on jakaa kokemuksia hyvistä käytännöistä ja tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta laadukkaan oppimisen edistämiseksi ja opetuksen kehittämiseksi.

Sivut

 

ITK-webinaaritallenteet

Syksyn ITK2023-webinaareissa tutustuttiin mm. yhteisopettajuuteen, hybridiopetukseen sekä metaversen mahdollisuuksiin.

Katso tallenteet

 

#HOTHybridi-hanke: Teknologiailtapäivien tallenteet

#HOTHybridi – Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hankkeen teknologiailtapäivät esittelevät erilaisia teknisiä tapoja järjestää hybridiopetusta. Menneiden tilaisuuksien tallenteet on katsottavissa hankkeen sivuilla.

 

Rauhallista joulunaikaa!

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta