Katsaus digimentoritoiminnan vuoteen 2022

Mitä vuodesta 2022 on jäänyt mieleen sanapilvi

Vuosi 2022 lähenee loppuaan ja on aika katsoa hieman taaksepäin: minkälainen vuosi digimentoritoiminnalla on takanaan.

Vuonna 2022 Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston digimentorit jatkoivat aktiivista keskinäistä yhteistyötä ja jakoivat osaamista korkeakouluyhteisön sisällä yli yksikkö- ja tiedekuntarajojen.

Digimentorit kokoontuivat yhteisiin verkostotapaamisiin yhdeksän kertaa. Tapaamisissa keskusteltiin vilkkaasti ajankohtaisista aiheista ja digimentoreiden arjessa kohtaamista onnistumisista ja haasteista. Tapaamisissa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa TUNI Virtual Desktop ja ohjelmistojen etäkäyttö, Moodlen oppimisanalytiikan kehittäminen, flipped learning sekä videot ja niiden editointi opetuskäyttöön. Useammalla tapaamiskerralla pohdittiin hybridiopetusta: Mitä sellaista etäajasta on opittu, jota voidaan hyödyntää ns. uudessa normaalissa, kun enenevässä määrin on palattu kampuksille ja lähiopetukseen? Millaista laitteistoa, teknologiaa ja osaamista tarvitaan pedagogisesti laadukkaan ja osallistavan hybridiopetuksen toteuttamiseen?

Huhtikuusta alkaen tapaamiset olivat jälleen pitkästä aikaa mahdollisia myös lähitoteutuksella, ja vuoden aikana vierailimmekin uutuuttaan hohtavassa Nokia Arenan Paidia-tilassa, Hervannan kampuksella sijaitsevassa arkkitehtuurin Extended Virtual Architecture -laboratoriossa sekä TAMKin Sote Virtual Labissa ja HyPedLabissa. Verkoston jäsenten tapaaminen kasvokkain toi arvokasta vaihtelua pitkään jatkuneeseen etämoodiin. Erilaisten oppimisen tilojen näkeminen avartaa ja tarjoaa mukavaa vaihtelua tavallisessa luokassa istumiseen.

Koko korkeakouluyhteisölle avoin Digin viemää – Hybridin tuomaa -tapahtuma järjestettiin 14.1.2022 aamupäivällä verkkototeutuksella. Tapahtumassa kuultiin esityksiä hybriditiloista ja laitteista sekä opettajien kokemuksia ja vinkkejä hybridiopetukseen. Digin viemää – hybridin tuomaa -tapahtuman blogitekstin voit lukea täältä. Tapahtumaan osallistui monikymmenpäinen joukko korkeakouluyhteisön jäseniä.

Vuoden aikana verkostotapaamisissa kuulimme digimentoreiden ja koordinaattoreiden tuomia kuulumisia useista kansallisista ja kansainvälisistäkin tilaisuuksista: Helsingissä elokuussa järjestetyiltä Pedaforum 2022 – Korkeakoulupedagogiikan päiviltä, Amsterdamissa syyskuussa järjestetystä 7th Innovative Learning Spaces Summit -konferenssista, Hämeenlinnassa lokakuussa järjestetystä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssista ja marraskuussa Berliinissä järjestetystä Online Educa Berlinistä.

Vuoden aikana digimentoreiden määrä on hieman vaihdellut. Vuoden lopussa TAMKista on mukana 10 digimentoria ja Tampereen yliopistosta puolestaan 13 mentoria. Meillä on hieno joukko pedagogiikasta, teknologiasta ja näiden sujuvasta yhteensovittamisesta kiinnostuneita digimentoreita.

Joulukuun ja samalla kalenterivuoden viimeisessä verkostotapaamisessa digimentorit summasivat yhteen, mitä vuodesta on jäänyt päällimmäisenä mieleen. Lopputulos on nähtävillä yllä olevassa kuvassa. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä vuoteen 2023.

 

Hyvää vuodenvaihdetta kaikille toivottaen,

Maria Ilomäki, Sanna Sintonen ja Jarmo Vihmalaakso
Digimentoritoiminnan koordinaattorit