Pohdintoja digimentorien toiminnasta ja näkyvyydestä

Kuva: Leena Katto

Tiedätkö, millaista tukea digimentori tarjoaa yksikössäsi tai tiedekunassasi? Entä kuka on oma digimentorisi? Digimentorien huhtikuun tapaamisessa keskusteltiin mentorien toimintakäytänteistä ja näkyvyyden parantamisesta. Myös tekoälyn uusimmat käänteet puhuttivat.

Digimentorit kokoontuvat kuukausittain yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja jakamaan ajatuksia hyvistä toimintamalleista digimentorin tehtävissä. Huhtikuun 2023 tapaamisen varsinaisella asialistalla oli ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia opetuksen digiasioihin liittyen ja vapaammalle keskustelulle oli varattu runsaasti aikaa. Tilaisuuden aluksi yliopiston digimentoritoiminnan uusi koordinaattori Pauliina Munter esittäytyi. Tervetuloa Pauliina!

Keskusteluissa nousi esille se, miten hyvin (tai huonosti) digimentorit ja heidän tehtävänsä tunnetaan osaamisyksiköissä ja tiedekunnissa. Moni mentoreista kertoi, että yhteydenottoja ei tule kovin paljon, joskin tämän syistä on kenties mahdotonta tehdä suoraa johtopäätöstä. Onko kyse siitä, että digimentoritoimintaa ei tunneta vai siitä, että digitaidot ovat yksiköissä jo niin hyvällä tasolla, ettei avuntarvetta ole? Tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että digimentoritoimintaa on nostettava enemmän esille. Pohdittiin road showta ja pop-up-kahveja sekä näkymistä organisaatiotason tapahtumissa, kuten yliopiston avajaisissa tai TAMK-päivässä.

Digimentoritoimintaan yleisesti voit tustua tämän sivuston Tutustu toimintaan -sivulla. Jos sinua askarruttaa, kuka oma digimentorisi on, löydät tiedon helpoiten yhteystietosivulta. Yhteyttä voi ottaa hyvin matalalla kynnyksellä ja jos esimerkiksi toivot digimentorin puheenvuoroa johonkin tilaisuuteen, ota yhteys omaan mentoriisi tai digimentoritoiminnan koordinaattoreihin Leenaan tai Pauliinaan.

Tekoälyn tunnistus tehtävänpalautuksissa

Kuten kaikkialla, myös digimentorien tapaamisessa tekoälystä on tullut lähes yhtä varma keskustelunaihe kuin sähkön hinnoista kuluneen talven kahvipöytäkeskusteluissa. Tässä tapaamisessa jaettiin kokemuksia vastikään julkaistusta Turnitinin tekoälyn tunnistusominaisuudesta. Turnitin on TUNI-ympäristössä käytössä oleva plagiaatintunnistustyökalu. Ikävä kyllä tällä hetkellä tekoälyn tuottaman tekstin tunnistus ei ole luotettava, joten jos opettaja päättää ominaisuutta hyödyntää, tuloksiin on syytä suhtautua varsin kriittisesti.

Tapaamisessa keskusteltiin myös yleisemmin Turnitinin antamista tuloksista ja siitä, miten opiskelijoita on hyvä ohjeistaa oman tekstin saamien tulosten arvioinnissa. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan yliopisto-opettaja Tanja Kallonen vinkkasi, miten hän ohjaa opiskelijoitaan Turnitinin antamien tulosten tulkinnassa:

Vertailuraportissa näkyvässä samankaltaisuusprosentissa ei tarvitse pyrkiä 0 % -tulokseen, eikä siihen yleensä pääsekään, mutta mitä suurempi prosenttiluku on, sitä enemmän on syytä tutkia, mistä suuri prosenttiluku johtuu. 0 %:n vastaavuus on harvinaista eikä esimerkiksi tieteellisessä tekstissä tavoiteltavaa, koska tieteellinen teksti nojautuu aina jossain määrin toisten julkaisuille.

Seuraavassa digimentorien tapaamisessa pääsemme keskustelemaan Digivisio2030-koordinaattoreiden kanssa tulevista koulutuksista ja sitten olemmekin valmiita ponnistamaan kevätjuhlakarkeloiden kautta kesälaitumille.

Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen,

Leena Katto ja Pauliina Munter
digimentoritoiminnan koordinaattorit