FieldLab-kokeiluympäristöstä potkua pk-yritysten vientiponnnistukseen, kirjoittaa Promaint-lehti

Kolme miestä tutkimassa laitetta TAMK FieldLabissa.

"TAMK FieldLabissa toteutetaan tutkimusta ja innovaatiotoimintaa vahvistavia kokeiluja ja pilotteja priorisoidusti vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita", kertoo Promaint-lehti.

Lue artikkeli Promaint-lehden 4/2020 numerosta sivuilta 14-16.