Tuetusti opiskelu- ja urapolkua kohti omaa uraa!

Tavoitteena on sujuvoittaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opiskelu- ja urapolkua kohti omaa uraaKoulutuksessa kehitetään eri siirtymävaiheiden tukimalleja. Koulutus lisää peruskoulun opinto-ohjaajien tietoisuutta toisen asteen koulutuksen mahdollisuuksista tukea oppimista ja selkeyttää eri toimijoiden roolia ja tehtäviä siirtymävaiheessa. Ammatillisen koulutuksen opettajille ja erityisopettajille koulutus tarjoaa roolien ja tehtävien jäsennystä sekä yhteistyön vahvistumista.