Tuetusti perusopetuksesta toiselle asteelle, 3 op

Koulutus tarjoaa uutta yhteistä ymmärrystä ja verkostoja eri oppilaitosmuotojen toimijoille nivelvaiheiden sujuvien siirtyminen toteutumiseen.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on sujuvoittaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opiskelu- ja urapolkua kohti omaa uraa. Koulutuksessa kehitetään eri siirtymävaiheiden tukimalleja. Koulutus lisää peruskoulun opinto-ohjaajien tietoisuutta oppimisen tukitoimista toisella asteella sekä selkeyttää siirtymävaiheen toimijoiden työnjakoa. Ammatillisen koulutuksen opettajille ja erityisopettajille koulutus tarjoaa roolien ja tehtävien jäsennystä sekä yhteistyön vahvistumista.

Sisältö

  • tulevaisuuden työelämätaidot
  • yksilölliset tuen tarpeet, vahvuudet ja valmiudet urasuunnittelussa
  • uramahdollisuudet
  • tuettu ja ohjattu siirtymävaihe
  • tuen muodot ja suunnitelmallinen erityinen tuki eri oppilaitosmuodoissa, ml. TUVA
  • alueelliset järjestämismallit

Kohderyhmä: Perusopetuksen, valmentavan koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Aikataulu: lähipäivät 20.1.2022, 1.2.2022, 17.2.2022 klo 15.00-17.00

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.

Ilmoittautuminen