Ammatillisen opettajan erityisen tuen osaaminen - sujuvat siirtymät , 3 op

Koulutus tarjoaa uutta yhteistä ymmärrystä ja verkostoja eri oppilaitosmuotojen toimijoille nivelvaiheiden sujuvien siirtyminen toteutumiseen sekä konkreettisia erityisen tuen menetelmiä eri oppimisympäristöihin.

Tavoite

Kulutuksen tavoitteena on sujuvoittaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opiskelu- ja urapolkua kohti omaa uraa. Koulutuksessa kehitetään eri siirtymävaiheiden tukimalleja. Koulutus lisää peruskoulun opinto-ohjaajien tietoisuutta toisen asteen koulutuksen mahdollisuuksista tukea oppimista ja selkeyttää eri toimijoiden roolia ja tehtäviä siirtymävaiheessa. Koulutuksen jälkeen ammatillisen koulutuksen opettajat ja erityisopettajat pystyvät selkiyttämään omia roolejaan ja tekemään suunitelmallista yhteistyötä.

Sisältö

  • suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen erityinen tuki ja ohjaus osana opettajan työtä eri oppimisympäristöissä (lähiopetus – etäopetus, oppilaitos – työelämä, ammatilliset opinnot – yto-opinnot, tutkinnon osasta toiseen siirtyminen)
  • erityinen tuki siirtymissä
  • opettajan moniammatillinen ja -alainen yhteistyö
  • oppimisympäristön saavutettavuus ja esteettömyys

Aikataulu: lähipäivät: 15.3.2022, 31.3.2022, 12.4.2022 klo 15.00-17.00

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Ilmoittautuminen