Esittely

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on sujuvoittaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opiskelu- ja urapolkua kohti omaa uraaKoulutuksessa kehitetään eri siirtymävaiheiden tukimalleja. Koulutus lisää peruskoulun opinto-ohjaajien tietoisuutta toisen asteen koulutuksen mahdollisuuksista tukea oppimista ja selkeyttää eri toimijoiden roolia ja tehtäviä siirtymävaiheessa. Ammatillisen koulutuksen opettajille ja erityisopettajille koulutus tarjoaa roolien ja tehtävien jäsennystä sekä yhteistyön vahvistumista. 

Koulutuksessa syntyy

– uuttayhteistäymmärrystä ja verkostoja eri oppilaitosmuotojen toimijoille nivelvaiheiden sujuvien siirtyminen toteutumiseen 

– erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymistä tukevia käytänteitä 

– ammatillisille opettajille konkreettisia erityisen tuen menetelmiä eri oppimisympäristöihin 

– jäsennystä erityisopettajan ja opettajan rooleihin ja tehtäviin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan henkilökohtaistamisessa, uraohjauksessa, opetuksessa ja työllistymisessä 

– omaa työtä kehittäviä käytänteitä sekä koulutuksen muutoksiin ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia toimintamalleja omaan organisaatioon