Täydennyshaku OSU-hankkeen koulutuksiin 4.-18.4.2022

Opiskelijajoukko

Tamk, Jamk sekä Oamk toteuttavat täydentävän haun Opetushallituksen rinnastamispäätöksen omaaville maahanmuuttajataustaisille opettajille.

Tamk, Jamk sekä Oamk toteuttavat 4.-18.4.2022 viime syksyn hakua täydentävän haun Opetushallituksen rinnastamispäätöksen omaaville maahanmuuttajataustaisille opettajille. Opettajakorkeakoulut toteuttavat haun samalla ajoituksella mutta erillisillä järjestelyillä.

Jos olet kiinnostunut asiasta, sinun kannattaa välittömästi hakea lähtömaassasi suorittamiesi opintojen rinnastamista Opetushallituksesta. Lisätietoja rinnastamispäätöksestä seuraavalla sivustolla:

https://www.oph.fi/fi/palvelut/opetushallituksen-paatokset-patevyydesta-opetustehtaviin

Suorat linkit opettajakorkeakoulujen tätä hakua koskeville sivuille:

Jamk: https://www.jamk.fi/fi/uutiset/2022/uusi-haku-opettajaksi-suomeen-koulutukseen-alkaa-jamkissa-koulutus-tarkoitettu

Oamk: https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammatillinen-opettajakorkeakoulu/opettajaksi-suomeen

TAMK: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/patevoitymiskoulutus-suomessa-asuville-maahanmuuttajataustaisille-opettajille

Osoitathan hakemuksesi vain yhteen näistä kolmesta opettajakorkeakoulusta!

Hakukelpoisuusvaatimuksena ovat OPH:n rinnastamispäätöksen ohella ammatillisen opettajankoulutuksen valintakriteerit. OSU-hankkeeseen sisältyvä koulutus toteutetaan suomeksi. Sen vuoksi riittävä suomen kielen taito varmistetaan henkilökohtaisella haastattelulla.

Taustaa: Syksyllä 2021 toteutettiin OSU-hankkeessa viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteinen haku maahanmuuttajataustaisille opettajille, joilla on Opetushallituksen rinnastamispäätös. Tähän hakuun perustuva koulutus on jo hyvin käynnissä kaikissa opettajakorkeakouluissa.