Digiopetusuutisia 10/2023

Digiopetusuutisia 10/2023

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

Sisältö:

 • Julkaisu: Kalpio, A., Kärkkäinen, M, Laiho, Riska, M & Westerén, K.: Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen
 • Väitös: Merikko, J.:Technological support for self-regulated learning : The tripartite relationship between learner, teacher and technology in the regulation of the learning process
 • Eurostudent VIII -kysely: Korkeakouluopiskelijat kokevat digiosaamisensa riittävän hyväksi
 • Julkaisu: Eskola, A., Taskinen, S.: Diginatiiveja vai digimuukalaisia? Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden digitaaliset valmiudet
 • AMK-lehti / UAS Journal 3/2023 ilmestynyt
 • Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet
  • ITK-webinaarit
  • Digivisio-webinaarit ja studiot
  • eOppimiskeskuksen tekoälyaamukahvit, 15.11.2023, etä /Tampere
  • Ilona-webinaarit
  • Korkeakoulujen IT-päivät 8.–9.11.2023, Helsinki
  • Online Educa Berlin (OEB), 22.-24.11.2023, Berlin
  • BETT 2024, 24.-26.1.2024, London

 

  

*Julkaisu: Kalpio, A., Kärkkäinen, M, Laiho, Riska, M & Westerén, K.: Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

Tässä julkaisussa esitetään PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen -hankkeessa kehitettyjä digitaalisesti saavutettavia ohjausta, oppijoiden ja opiskelijoiden sekä koulutusorganisaatioiden digikompetensseja. Julkaisussa kuvataan digiopetuksen, -ohjauksen ja -oppimisen toimintamalleja sekä hankkeen toimenpiteitä ja eri oppilaitosten ohjaustoimijoiden verkostoitumisen käytäntöjä. Lisäksi siinä konkretisoidaan havaintoja ja hyviä käytäntöjä PODI-vinkeillä. Vinkit ovat käytännön esimerkkejä hankkeen aikana eri koulutusorganisaatioissa toteutetusta kehittämistyöstä. Niiden tarkoituksena on tuoda esiin ajatuksia ja ideoita siitä, miten sinun oppilaitoksesi voisi kehittää digitaalista ohjausta ja oppimista.

PODI-hankkeeseen osallistuivat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä SSKKY, Turun ammatti-instituutti TAI ja Turun aikuiskoulutuskeskus AKK.

Lataa julkaisu

Lisätietoja PODI-hankkeesta Turun AMK:n sivuilla

 

*AMK-lehti / UAS Journal 3/2023 ilmestynyt

UAS Journal on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkolehti, jossa viestitään ammattikorkeakouluissa tapahtuvasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä ammattikorkeakoulujen toimijoille sekä työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmille.

Lokakuussa ilmestyneen 3/2023 -lehden teemana on Digivisio, digitaalinen siirtymä, pedagogiikan kehittäminen. Artikkelien aiheissa mm. onnistuneen hybridikoulutustapahtuman järjestämisestä, MOOCeista, verkkotutkinnoista ja digitaalisten palveluiden saavutettavuuskartoituksesta.

Lue lehti osoitteessa

 

Väitös: Merikko, J.:Technological support for self-regulated learning : The tripartite relationship between learner, teacher and technology in the regulation of the learning process

Joonas Merikon väitöskirja ”Technological support for self-regulated learning : The tripartite relationship between learner, teacher and technology in the regulation of the learning process” tarkastettiin Helsingin yliopistossa 6.10.2023.

Oppimisen itsesäätelyllä tarkoitetaan oppijan kognition, motivaation, käyttäytymisen ja tunteiden säätelyä oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Itsesäätelyprosessia on pyritty tukemaan teknologian avulla jo vuosikymmenten ajan. Viimeaikaisen teknologisen kehityksen myötä oppijat käyvät keskusteluja tekoälymallien kanssa ja opettajat automatisoivat pedagogisia toimiaan teknologian avulla – teknologiasta on tullut aktiivinen toimija. Oppimisen itsesäätelyn teoreettiset mallit eivät kuitenkaan täysin tavoita tätä muutosta. Riskinä on, että oppijat tulevat riippuvaisiksi teknologisesta tuesta oppimisprosessinsa säätelyssä.

Väitöskirjassa tarkastellaan teknologian tarjoamaa säätelytukea oppijan, opettajan ja teknologian näkökulmista. Merikko tutki väitöskirjassaan teknologian mahdollisuuksia tukea ja edistää oppijoiden kykyä ohjata omaa oppimisprosessiaan. Väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin työkalua, jolla saataisiin kerättyä myös tunteisiin ja motivaatioon liittyvää aineistoa.

Lue väitöskirja

Väitöstiedote

 

 

Eurostudent VIII -kysely: Korkeakouluopiskelijat kokevat digiosaamisensa riittävän hyväksi

Tuore Eurostudent-raportti luo katsauksen eri elämäntilanteissa olevien korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemiseen sekä hyvinvointiin, työssäkäyntiin ja toimeentuloon. Tällä kertaa tutkimuksen erityisenä teemana oli digitaalisuus korkeakouluopinnoissa. Keväällä 2022 koronapandemian aikana toteutettu Eurostudent-tiedonkeruu kartoitti ensimmäistä kertaa etäopetuksen määrään liittyviä kokemuksia.

Tutkimuksen mukaan lähes kaikilla koulutusaloilla opiskelijat pitävät digitaalisia työvälineitä tärkeinä. Opiskelijat myös keskimäärin kokivat oman digitaalisen osaamisensa riittäväksi suhteessa koulutusalansa vaatimuksiin. Digivalmiutensa riittämättömäksi kokeneet kokivat myös opintomenestyksensä keskimäärin muita heikommaksi.

Eurostudent VIII -tutkimus tehtiin Suomessa internetkyselynä otokseen valikoituneille 26 005 korkeakouluopiskelijalle koronapandemian aikana keväällä 2022. Tiedonkeruun sekä aineistojen käsittelyn ja raportoinnin teki Tilastokeskus. Tutkimus on osa kansainvälistä Eurostudent-hanketta. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään osana korkeakoulutuksen kehittämistä ja päätöksenteon tukena.

Lue koko uutinen ja lataa julkaisu

 

*Julkaisu: Eskola, A., Taskinen, S.: Diginatiiveja vai digimuukalaisia? Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden digitaaliset valmiudet

Artikkelissa tarkastellaan suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden digitaalisia opiskeluvalmiuksia Eurostudent VIII -tutkimushankkeessa kerätyn aineiston pohjalta. Kyselyaineiston analyysillä pyritään kartoittamaan korkeakouluopiskelijoiden digitaalisia opiskeluvalmiuksia ja niiden yhteyttä opintojen etenemiseen ja opiskelumotivaatioon, ja tarkastellaan opintojen ohjauksen ja tuen riittävyyttä. Lisäksi artikkelissa keskustellaan tuloksista aikaisemman kirjallisuuden ja tutkimusten valossa.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että yli 40-vuotiailla opiskelijoilla, naisilla sekä kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla oli suurempi riski kokea digitaaliset opiskeluvalmiutensa riittämättömiksi. Hyvät opiskeluolosuhteet pienensivät riskiä, jossa merkitseväksi tekijäksi nousi etä- ja lähiopetuksen määrä. Vähiten tyytyväisiä oltiin verkossa tapahtuvaan opintoneuvontaan. Pandemialla on ollut suurin negatiivinen vaikutus ammattikorkeakoulujen päivätoteutuksen opiskelijoiden opintojen suoritusaikaan. Pandemia on vaikuttanut kielteisimmin opiskelumotivaatioon ja opetuksen laatuun. Tutkintotyypistä ja toteutustavasta riippumatta opiskelijat toivoivat etäopetuksen määrän vähentämistä.

Lue koko julkaisu

 

 Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet

 *ITK-webinaarit:

ITK-webinaarit tarjoavat ennakkomaistiaisia ja parhaita paloja ITK-konferenssin ohjelmasta. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Seuraava webinaari pidetään 2.11.2023.

Lue webinaarien sisällöistä ja katso menneiden webinaarien tallenteet konferenssin sivuilta.

   

*Digivisio-webinaarit ja studiot

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön.

Webinaarit:

Webinaarit esittelevät hankkeen etenemistä. Digivisio-webinaareja järjestetään noin kerran kuukaudessa. Seuraava webinaari: 21.11.2023

Webinaarien aikataulut ja menneiden webinaarien tallenteet löydät Tapahtumat -sivulta.

Digipedagogiikan studiot

Digipedagogiikan studiot on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille ja erityisesti korkeakoulujen opettajille sekä pedagogiselle ja tekniselle tukihenkilöstölle.

Seuraava studio pidetään 20.11.2023. Aiheena on digipedagogiikan laatukriteerit ja informaalit sisällöt

Lisätietoa studioista: https://digivisio2030.fi/tapahtumat/

Digivisio-webinaarisarja korkeakoulujen IT-väelle

IT-aiheisen webinaarisarjan tavoitteena on avata Digivision it-kokonaisuuden isoa kuvaa ja lisätä korkeakoulujen ymmärrystä siitä, mitä kyvykkyyksiä, ratkaisuja ja järjestelmiä hankkeessa kehitetään ja miten näitä mahdollisuuksia hyödyntämällä korkeakoulu voi kehittää omaa toimintaansa.

Webinaarien ajankohdat:

 • 10.11. klo 13-14.30
 • 1.12. klo 13-14.30

Lue lisää: https://digivisio2030.fi/tapahtuma/digivision-it-webinaarisarja/

 

*eOppimiskeskuksen tekoälyaamukahvit, 15.11.2023, etä /Tampere

Ota oma kahvi mukaan ja hyppää linjoille keskiviikkona 15.11.2023. Luvassa on innostava aamukahvituokio tekoälyn parissa. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Voit osallistua joko etänä oman kahvikoneesi ääreltä tai liittyä tapahtuman livekatsomoon Tampereella, Crazy Townin tiloissa.

Tekoälyaamukahvit on osa Suomen eOppimiskeskus ry:n eOppimisen neuvottelukunnan toimintaan.

Ilmoittaudu mukaan

 

*Ilona-webinaarit

Ilona järjestää erilaisia oppimisen inspiraatiowebinaareja useita kertoja kuukaudessa. Vierailevat asiantuntijat ja ajankohtaiset aiheet pitävät yllä mielenkiintoa laajasti teknologian hyödyntämisestä. Sivuilla myös tallenteita menneistä webinaareista

Lue lisää ja ilmoittaudu

 

*Korkeakoulujen IT-päivät 8.–9.11.2023, Helsinki

Korkeakoulujen IT-päivät kokoaa Suomen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen IT-asiantuntijat, päättäjät ja yhteistyökumppanit yhteen. Perinteikäs tilaisuus järjestetään jo 46. kerran. Tapahtuman järjestää tänä vuonna Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. IT-päivien pääteemana on ”IT:n uusi arki”.

Katso ohjelma

 

*Online Educa Berlin (OEB), 22.-24.11.2023, Berlin

Online Educa Berlin (OEB) is the annual global, cross-sector conference and exhibition on digital learning and training.

Read more: https://oeb.global/

 

*BETT 2024, 24.-26.1.2024, London

The biggest education technology exhibition in the world. At Bett, we bring together educators from across the entire education landscape and 600+ innovative EdTech and resource solution providers showcasing cutting-edge and impactful products and services.

Read more: https://uk.bettshow.com/

 

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta