Digiopetusuutisia 11/2023

Digiopetusuutisia 11/2023

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

 

Sisältö:

 • Väitös: Silvola A.: Higher education students’ perspectives on learning analytics use as support for academic paths
 • Julkaisu: Digi- ja väestötietovirasto: Tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen
 • SeOppi 2/2023
 • Julkaisu: Marjo Kolehmainen (toim.) Digistelyä, elämää ja osallisuutta – Digitaalinen yhteisöllinen ohjausmalli työpajatoimintaan
 • Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet
  • ITK-webinaarien tallenteet
  • Digivisio-webinaarit ja studiot
  • Advanian Keep on Track -webinaaritallenne
  • Ilona-webinaarit
  • BETT 2024, 24.-26.1.2024, London

 

Väitös: Silvola A.: Korkeakouluopiskelijoiden näkökulmia oppimisanalytiikan käyttöön opiskelupolun tukena

Anni Silvolan kasvatuspsykologian alan väitöskirja ”Higher education students’ perspectives on learning analytics use as support for academic paths/Korkeakouluopiskelijoiden näkökulmia oppimisanalytiikan käyttöön opiskelupolun tukena” tarkastettiin Oulun yliopistossa 17.11.2023.

Artikkeliväitöskirjassa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden näkökulmia oppimisanalytiikan käyttöön. Oppimisanalytiikan työvälineet herättävät laajaa kiinnostusta oppimisen tukena, mutta tutkimuksissa on havaittu tarve ymmärtää paremmin opiskelijoita oppimisanalytiikan käyttäjinä. Väitöskirjassa tutkitaan, miten opiskelijat kuvaavat oppimisanalytiikan mahdollisuuksia opiskelupolun tukena ja miten opintoihin sitoutumista ja itsesäätöistä oppimista voidaan tukea oppimisanalytiikalla. Lisäksi tarkastellaan, miten oppimisanalytiikan eettiset kysymykset jäsentyvät opiskelijoiden näkökulmia tutkittaessa.

Väitöstutkimuksessa selvisi, että automaattista palautetietoa voidaan hyödyntää korkeakouluopinnoissa opiskelupolun tukena monipuolisesti. Opiskelijoille tiedon sujuva liikkuminen toimijoiden välillä, tietoisuuden lisääntyminen heistä itsestään oppijoina, ratkaisukeskeiset palautenäkymät sekä yksilöllisten vaihtoehtojen näkyväksi tekeminen korostuivat neljänä keskeisimpänä oppimisanalytiikan tehtävänä sujuvan opiskelun edistämisessä. Automaattisen palautetiedon hyödyntämisessä korostuvat myös eettiset kysymykset. Opiskelijoiden näkökulmasta keskeistä olivat erityisesti yksityisyyteen, läpinäkyvyyteen, toimijuuteen, osallisuuteen ja tiedon hyödyntämisen valmiuksiin liittyvät teemat.

Tutkimuksessa tunnistettiin, että opiskelijoiden yksilöllisillä oppimisvalmiuksilla voi olla vaikutusta oppimisanalytiikan tarjoaman tuen koettuun hyödyllisyyteen. Tutkimustulokset antavat ajankohtaista tietoa datapohjaisten teknologioiden hyödyntämisestä oppimisen tukena. Tulosten avulla voidaan suunnitella uusia tekoäly- ja oppimisanalytiikkasovelluksia opiskelun tueksi. Tuloksista on hyötyä myös korkeakoulujen teknologiatuettujen oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa. Ne antavat tärkeää tietoa esimerkiksi opettajille ja opinto-ohjaajille uusien teknologiatuettujen käytänteiden kehittämiseen.

Lue koko väitöstiedote

 Väitöskirja ladattavissa

 

 

Julkaisu: Digi- ja väestötietovirasto: Tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen

Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää organisaatioilta eettistä pohdintaa esimerkiksi siihen liittyvien yhteiskunnallisten riskien ja uhkien vuoksi. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kaikille avoimen oppaan tekoälyn vastuullisesta hyödyntämisestä.

Digi- ja väestötietoviraston tuottama Tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen -opas vastaa tekoälyyn ja sen etiikkaan liittyvän ajankohtaisen tiedon kasvavaan kysyntään tarjoamalla näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä eettisen pohdinnan tueksi. Opas on selkeä, yleistajuinen ja helppokäyttöinen. Siitä on saatavilla myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Opas on maksutta kaikkien hyödynnettävissä.

Tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen -opas on suunnattu ensisijaisesti julkishallinnon organisaatioiden työntekijöille, jotka työskentelevät datan, järjestelmäkehityksen, tietohallinnon tai tietosuojan parissa. Opasta voivat hyödyntää muutkin tekoälyn vastuullisesta hyödyntämisestä kiinnostuneet.

Opas luettavissa

Tiedote julkaisusta

 

SeOppi 2/2023

SeOppi -lehti tarjoaa ajankohtaista ja syventävää tietoa e-oppimisen uusista ilmiöistä, tuotteista ja ratkaisuista sekä niiden hyödyntämisestä. Uusin julkaisu sisältää artikkeleita mm. Digitaidoista, tekoälystä ja hybridiopetuksesta sekä joustavista opetuksen toteutusvaihtoehdoista.

Lataa lehti luettavaksi

 

Julkaisu: Marjo Kolehmainen (toim.) Digistelyä, elämää ja osallisuutta – Digitaalinen yhteisöllinen ohjausmalli työpajatoimintaan

Julkaisu esittelee DigiGym-hankkeessa kehitetyn mallin digitaitojen harjoittelun lähtökohdista, mahdollisuuksista ja käytänteistä. Digitaalinen yhteisöllinen ohjausmalli on yhteiskehittämällä toteutettavaa ohjauksellista toimintaa, jossa digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyntämällä ja käsittelemällä edistetään vuorovaikutusta, yhdessä olemista ja tekemistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Ohjauksellinen toiminta voi olla joko fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa tai niiden sekoitus. Digitaalista mediaa ja teknologiaa voidaan hyödyntää toiminnassa välineenä, toimintana ja/tai sisältönä. Digistelyä, elämää ja osallisuutta – Digitaalinen yhteisöllinen ohjausmalli työpajatoimintaan -julkaisu antaa työpajatoimijoille ideoita ja konkreettisia malleja osallistujien tarpeet huomioivaan, digiosaamista ja -osallisuutta lisäävään toimintaan osana työpajan muuta toimintaa.

Lue julkaisu Humakin sivuilta

 

Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet

*ITK-webinaarien tallenteet:

ITK-webinaarit tarjoavat ennakkomaistiaisia ja parhaita paloja ITK-konferenssin ohjelmasta. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Syksyllä pidettyjen webinaarien tallenteet on julkaistu konferenssin sivuilta

   

*Digivisio-webinaarit ja studiot

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön.

Webinaarit:

Webinaarit esittelevät hankkeen etenemistä. Digivisio-webinaareja järjestetään noin kerran kuukaudessa. Seuraava webinaari: 19.12.2023

Webinaarien aikataulut ja menneiden webinaarien ja digipedagogiikan studioiden tallenteet löydät Tapahtumat -sivulta

Digivisio-webinaarisarja korkeakoulujen IT-väelle

IT-aiheisen webinaarisarjan tavoitteena on avata Digivision it-kokonaisuuden isoa kuvaa ja lisätä korkeakoulujen ymmärrystä siitä, mitä kyvykkyyksiä, ratkaisuja ja järjestelmiä hankkeessa kehitetään ja miten näitä mahdollisuuksia hyödyntämällä korkeakoulu voi kehittää omaa toimintaansa.

Seuraava webinaari pidetään 1.12. klo 13.

Lue lisää

 

*Advanian Keep on Track -webinaaritallenne

Marraskuun webinaarissa tuoreimpia uutisia M365-rintamalta sekä demo Microsoft 365 Copilotin käytöstä. Webinaarissa kerrottiin myös Microsoft Ignite -tapahtuman julkistukset.

Katso tallenne sivuilta

 

*Ilona-webinaarit

Ilona järjestää erilaisia oppimisen inspiraatiowebinaareja useita kertoja kuukaudessa. Vierailevat asiantuntijat ja ajankohtaiset aiheet pitävät yllä mielenkiintoa laajasti teknologian hyödyntämisestä. Sivuilla myös tallenteita menneistä webinaareista

Lue lisää ja ilmoittaudu

 

*BETT 2024, 24.-26.1.2024, London

The biggest education technology exhibition in the world. At Bett, we bring together educators from across the entire education landscape and 600+ innovative EdTech and resource solution providers showcasing cutting-edge and impactful products and services.

Read more

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta