Digiopetusuutisia 1/2024

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

Sisältö:

 • Digivisio-esiselvitys: Oppimisalustayhteistyö
 • Julkaisu: Faktabaari: Digitaalinen informaatiolukutaito – Tekoälyopas
 • Korkeakoulut perustavat osakeyhtiön Digivisio 2030 -hankkeen rinnalle
 • Pedaforum 2024 – Call for papers avoinna
 • Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet
  • Avoimen oppimisen webinaarisarja
  • Digivisio-webinaarit ja studiot
  • Teams spotlight -webinaari, 21.3.2014
  • Ilona-webinaarit
  • ITK-webinaarit
  • ITk-konferenssi, 17.-18.4.2024, Hämeenlinna
  • Pedaforum 2024, 5-6.6.2024, Hämeenlinna

 

Digivisio-esiselvitys: Oppimisalustayhteistyö

Minkälaista oppimisalustoihin liittyvää yhteistyötä korkeakoulut voisivat tehdä Digivisio 2030 -hankkeessa? Tähän kysymykseen etsi vastauksia keväällä 2023 käynnistynyt esiselvitys, joka kartoitti, miten oppimisalustayhteistyö voisi parantaa oppijan kokemusta ja tukea opettajien sekä hallinnon työtä. Ideana oli tuottaa ratkaisuehdotuksia ja tunnistaa myös seikkoja, joita pitäisi selvittää vielä tarkemmin. Esiselvitystyö tehtiin korkeakoulujen osatoteuttajatyönä. tekijöinä Anni Rytkönen Aalto yliopistosta ja Matti Strengell Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Selvitystä pohjustettiin touko–kesäkuussa 2023 neljällä työpajalla, joissa kerättiin tietoa oppimisalustojen nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista. Työpajojen ja ohjausryhmän kommenttien perusteella esiselvittäjät kiteyttivät kaksi kehittämissuositusta jatkotyöstöä varten:

 1. Oppijoiden yhtenäistä kokemusta tukevien mallien ja ohjeistuksen tuottaminen. Oppijan on helpompi keskittyä opiskeluun, kun hän liikkuu eri korkeakoulujen oppimisalustojen välillä ja käyttökokemus niistä on yhtenäinen.
 2. Oppijan sujuvaa liikkumista Opin.fi-palvelusta eri korkeakoulujen hallinnoimille oppimisalustoille ja alustojen välillä. Siirtymisen tulisi olla yksinkertaista, selkeää ja toimivaa. Korkeakouluille syntyisi tällöin vähemmän tarvetta opastamiseen, ja oppijat olisivat tyytyväisempiä.

Ohjausryhmä päätti, että vuoden 2024 kehityskohteeksi ja jatkotyöstöön valitaan suositus 1 eli oppijan yhtenäisen kokemuksen edistäminen. Kun kaikilla oppimisalustoilla muotoillaan tietyt elementit samankaltaisiksi, oppijan kokemus paranee ja samalla myös digipedagogiikan laatukriteerejä voidaan tuoda käytäntöön. Korkeakoulut pystyvät hyödyntämään yhteisiä malleja nopeasti. Seuraavaksi lähdetään siis yhdessä korkeakoulujen kanssa työstämään oppijan yhtenäisen käyttökokemuksen elementtejä. Tämä osatoteuttajatyö tapahtuu vuoden 2024 aikana.

Tiedote Digivision sivuilla

Loppuraportti ja tiivistelmä Wikissä

  

Julkaisu: Faktabaari: Digitaalinen informaatiolukutaito – Tekoälyopas

 Tekoälyopas on jatkoa Faktabaarin vuonna 2022 julkaisemalle Digitaaliselle informaatiolukutaito-oppaalle. Julkaisun tavoitteena on taustoittaa ilmiöksi noussutta generatiivista tekoälyä eri näkökulmista. Opas on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman selkeästi, jotta sitä olisi kenen tahansa helppo lukea ja ymmärtää. Tekoälyopas taustoittaa ilmiöksi noussutta generatiivista tekoälyä kahdeksan kirjoittajan näkökulmista.

Lataa opas luettavaksi Faktabaarin sivuilta

 

Korkeakoulut perustavat osakeyhtiön Digivisio 2030 -hankkeen rinnalle

 Suomalaiset korkeakoulut ovat sitoutuneet pitkäjänteisesti yhteiseen Digivisio 2030 -hankkeeseen vuonna 2021 allekirjoitettuaan Digivisio 2030 -osallistumissopimuksen. Hankkeen rinnalle tarvitaan toimija, jonka avulla palvelutuotantoon liittyvät korkeakoulujen yhteiset tehtävät saadaan hoidettua kustannustehokkaasti ja ammattimaisesti sekä vastuut ja päätöksenteko määriteltyä selkeästi. Näitä tehtäviä varten korkeakoulut ovat päättäneet perustaa osakeyhtiön, HigherEd Hub Finland Oy:n toimimaan hankekonsortion rinnalla korkeakoulujen palveluyhtiönä. Yhtiö on operatiivisessa toimintavalmiudessa keväällä 2024, jolloin se ottaa vastuun Opin.fi -palvelun operoinnista.

Lue tiedote Digivision sivuilta

 

Pedaforum 2024 – Call for papers avoinna

Vuoden 2024 Pedaforum järjestetään 5.-6.6.2024 Hämeen ammattikorkeakoulussa. Pedaforum 2024:n tavoitteena on jakaa kokemuksia hyvistä käytännöistä ja tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta laadukkaan oppimisen edistämiseksi ja opetuksen kehittämiseksi.

Kirjoittajakutsu – Call for papers Pedaforum 2024 on nyt avoinna!  Tiivistelmiä pyydetään jättämään 14.2.2024 mennessä.

Ohjeet kirjoittajakutsuun ja tiivistelmien jättöön löydät tästä.

Pedaforumin sivut

 

Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet

 *Avoimen oppimisen webinaarisarja

Avoimen oppimisen asiantuntijaryhmän webinaareissa käydään läpi erilaisia avoimeen oppimiseen liittyviä teemoja. Webinaareissa avataan korkeakouluille ja tutkimusyhteisöille tehtyjä avoimeen oppimiseen liittyviä suosituksia ja tuodaan esiin hyviä käytänteitä. Webinaareihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja ne tallennetaan.

Kevään webinaarit:

 • 15.2.2024: Avointen oppimateriaalien kirjasto
 • 21.3.2024 Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen laatukriteerit ja Vastuullinen avoin oppiminen
 • 16.5.2024 Avointen oppimateriaalien laatu ja yhdessä tekeminen yli organisaatiorajojen

Lisätiedot ja linkit Zoomiin

 

*Digivisio-webinaarit  

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön.

Webinaarit ja demo-webinaarit:  

Webinaarit esittelevät hankkeen etenemistä. Digivisio-webinaareja järjestetään noin kerran kuukaudessa. Seuraava webinaari pidetään 12.03.2024

Demowebinaareissa esitellään viimeisen kolmen kuukauden aikana tehtyä työtä. Seuraava demowebinaari pidetään 25.03.2024.

Webinaarien aikataulut ja menneiden webinaarien ja digipedagogiikan studioiden tallenteet löydät Tapahtumat -sivulta.

 

IT-webinaarit:

IT-webinaareissa avataan Digivision IT-kokonaisuuden isoa kuvaa. Tilaisuuksissa saat lisäymmärrystä siihen, millaisia kyvykkyyksiä, ratkaisuja ja järjestelmiä hankkeessa kehitetään ja miten näitä mahdollisuuksia hyödyntämällä voidaan kehittää korkeakoulujen toimintaa. Webinaarien aiheita ovat esimerkiksi arkkitehtuuri, palvelutuotanto, tuotekehityksen organisointi, pilvikapasiteetin käyttöönotto ja tietomallit. Kevään webinaarit:

 • 2.2.2024
 • 15.3.2024
 • 5.4.2024
 • 26.4.2024
 • 17.5.2024
 • 7.6.2024

https://digivisio2030.fi/tapahtuma/it-webinaarit-2024/

 

Muita Digivision tilaisuuksia:

 • Digipedagogiikka joukkuepelinä -tilaisuus 12.3.2024: Tilaisuudessa esitellään Digivision 2.0 pilottiin osallistuneiden korkeakoulujen pedagogisen osa-alueen kehittämisprojekteja.

https://digivisio2030.fi/tapahtuma/digipedagogiikka-joukkuepelina/

 

*Teams spotlight -webinaari, 21.3.2014

Maksuttomaan Microsoft Teams Spotlight -webinaarissa saat tietopaketin viimeisistä ja tulevista Microsoft Teamsin ja kollaboraation ominaisuuksista sekä niiden tuomista mahdollisuuksista. Vuoden 2024 ensimmäisessä Spotlightissa keskitytään siihen mitä kaikkea Teamsin ympärillä on tapahtunut talven aikana.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

*Ilona-webinaarit

Ilona järjestää erilaisia oppimisen inspiraatiowebinaareja useita kertoja kuukaudessa. Vierailevat asiantuntijat ja ajankohtaiset aiheet pitävät yllä mielenkiintoa laajasti teknologian hyödyntämisestä. Sivuilla myös tallenteita menneistä webinaareista

Lue lisää ja ilmoittaudu

 

*ITK-webinaarit

ITK-webinaarit tarjoavat ennakkomaistiaisia ja parhaita paloja ITK-konferenssin ohjelmasta. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Seuraava webinaari pidetään: 6.2.2024 klo 14-15

Ohjelmassa mm. Tekoälypohjaiset sovellukset verkkopedagogisesti laadukkaassa opetuksessa ja oppimisessa ( Sanni Suominen) ja AI-tutorbotti oppimisen ja opetuksen tukena (Kati Immeli-Vänskä).

Lue lisää

 

*ITk-konferenssi, 17.-18.4.2024, Hämeenlinna

Digitaalisen koulutuksen -konferenssin, ITK’24, Early bird -ilmoittautuminen on käynnistynyt.

ITK-webinaari pidetään 23.1.2024. Webinaarissa kuullaan Kari A. Hintikan tekoälykatsaus ja katsaus huhtikuun konferenssin ohjelmaan.

ITK:n sivut

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta