Digiopetusuutisia 2/2024

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

 

Sisältö:

 • Digivisio: Digipedagogiikan koulutukset vuodelle 2024 on julkaistu
 • Julkaisut: OA-hankkeen materiaaleja oppimisanalytiikasta
 • Väitös: Arkko, A. : Luova ja autenttinen oppimis- ja kehittämisympäristö verkkoon : design-tutkimus Luovat askeleet -mallin uudelleenmuotoilusta
 • Väitös: Poutanen, J.: The Learning Landscape Dimensions: The Supply and Student Preferences on Campus Premises
 • Oppimisanalytiikan viitekehys : Hyvät käytännöt oppimisanalytiikan käyttöönotossa ja hyödyntämisessä
 • Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet
  • Avoimen oppimisen webinaarisarja
  • Digivisio-webinaarit ja studiot
  • Teams spotlight -webinaari, 21.3.2014
  • Ilona-webinaarit
  • ITK-webinaarit
  • ITk-konferenssi, 17.-18.4.2024, Hämeenlinna
  • MoodleMoot Finland, 27.-28.2024, Helsinki
  • Pedaforum 2024, 5-6.6.2024, Hämeenlinna

 

*Digipedagogiikan koulutukset vuodelle 2024 on julkaistu

Digipedagogiikan koulutukset auttavat korkeakoulujen henkilöstöä suunnittelemaan yhä laadukkaampia ja monipuolisempia sisältöjä jatkuville oppijoille Opin.fi-palveluun. Tämän vuoden koulutukset on toteutettu modulaarisina sisältöinä jatkuvia oppijoita, eli tässä tapauksessa korkeakoulujen opetus- ja tukihenkilöstöä, ajatellen.

Koulutukset ovat saatavilla kokonaisuutena Avointen oppimateriaalien kirjastossa AOE.fi:ssä https://aoe.fi/#/kokoelma/273  ja Digivision YouTube-kanavalla https://www.youtube.com/@digivisio2030/playlists . Video- ja podcast-sisältöjen lisäksi koulutuksia tukevat etenemissuunnitelmat ja tehtävät, jotka löydät koulutuksen AOE.fi-sivulta.

Vuoden 2024 koulutukset:

 • Modulaarisuus oppimisessa ja opetuksessa
 • Uudenlaiset koulutusten toteutusmallit
 • Video
 • Saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden tukeminen Opin.fi-koulutustarjonnassa
 • Miksi, mitä, miten – Oppimisanalytiikka opettajan ja oppija apuna

Lue lisää koulutuksista

 

*Julkaisut: OA-hankkeen materiaaleja oppimisanalytiikasta

Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen eli OA-hanke käynnistettiin tarpeesta kehittää ja vahvistaa oppimisanalytiikan käyttöä ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa tuotetut materiaalit antavat perustietoa oppimisanalytiikasta sekä suosituksia ja malleja hyödyntämiseen.

Oppimisanalytiikasta ammatillisen koulutuksen supervoima. Kokonaisselvitys oppimisanalytiikan mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa

Hankkeen lopputuotoksena syntyi kokonaisselvitys oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Selvitys sisältää lisäksi suosituksia ja malleja oppimisanalytiikan käytöstä ammatillisessa koulutuksessa. Selvityksessä on hyödynnetty hankkeessa toteutettujen tutkimusten sekä aikaisempien oppimisanalytiikkahankkeiden tuloksia.

Lataa ja lue julkaisu hankkeen sivuilta

Auvinen, A-M. & Vainio L.: Oppimisanalytiikka ammatillisen koulutuksen näkökulmasta

Raportissa tarkastellaan oppimisanalytiikan käyttöä, kehittämiskohteita ja mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa tutkimuskirjallisuuden, haastattelujen ja taustatyön avulla.

Lue raportti Suomen eOppimiskeskuksen sivuilta

 

*Väitös: Arkko, A. : Luova ja autenttinen oppimis- ja kehittämisympäristö verkkoon: design-tutkimus Luovat askeleet -mallin uudelleenmuotoilusta

Anitra Arkon väitöskirja Luova ja autenttinen oppimis- ja kehittämisympäristö verkkoon – Design-tutkimus Luovat askeleet -mallin uudelleenmuotoilusta tarkastettiin Lapin yliopistossa 1.12.2023.

Työelämän muutosten ja digitalisoitumisen johdosta ammattikorkeakoulutuksen tulee rakentaa luovuutta ja autenttisuutta tukevia oppimisympäristöjä, joissa voidaan harjaannuttaa innovaatio-osaamista työelämäyhteistyössä myös kansainvälisesti verkon välityksellä. Samalla työelämässä on tarvetta uusille ideoille, jotta liiketoimintoja, tuotteita ja palveluja kehitetään muuttuviin tarpeisiin. Innovaatio-osaaminen ja luovuus ovat yhteiskunnan kehitystä ylläpitäviä voimia, mutta koulutukseen kohdistuvassa tutkimuksessa luovuus on jäänyt vähäiselle huomiolle verkko-oppimisen osalta.

Väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin luovaa ja autenttista oppimis- ja kehittämisympäristöä verkkoon. Väitöskirja vastaa kysymykseen: minkälainen on luovan ja autenttisen oppimis- ja kehittämisympäristön malli, jolla tuetaan innovaatio-osaamiseen tähtäävää oppimista verkossa ja työelämäyhteistyötä ammattikorkeakoulutuksen kontekstissa?

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena muotoiltiin uudelleen käytäntöä palveleva pedagoginen Luovat askeleet -malli, joka mallintaa luovaa ja autenttista oppimis- ja kehittämisympäristöä verkossa. Luovat askeleet -mallin yhteydessä kehitettiin yhteisöllistä ja luovaa tiedonrakentamista ohjaava pedagoginen askeleittain etenevä menetelmä, jonka avulla tuetaan innovaatioprosessin yhteydessä työelämätarpeista nousevien ideoiden kehittämistä ja osallistujien innovaatio-osaamisen vahvistamista. Tutkimus esittelee luovan ja autenttisen oppimis- ja kehittämisympäristön kymmenen elementtiä ja tarjoaa verkossa tapahtuvaan yhteisölliseen ja luovaan tiedonrakentamiseen piirteet ja suositukset.

Tutkimus luettavissa täällä

Väitöstiedote

 

*Väitös: Poutanen, J.: The Learning Landscape Dimensions : The Supply and Student Preferences on Campus Premises

Jenni Poutasen The Learning Landscape Dimensions – The Supply and Student Preferences on Campus Premises tarkastetaan Tampereen yliopistossa 8.3.2024.

Väitöstutkimuksessaan Jenni Poutanen tutki yliopistokampusten muuttumista entistä monipuolisemmiksi oppimisympäristöiksi. Väitöskirjassa tarkastellaan yliopistokampusten suunnittelukäsitysten muutosta, niiden vaikutusta tilatarjontaan ja opiskelijoiden kokemuksia näistä muutoksista. Väitöskirja esittelee uudenlaisen tilojen yhteiskäyttöisyyteen perustuvan oppimistilojen jäsentelyn. Väitöstyö on kansainvälisesti ensimmäisiä, jossa kartoitetaan koko kampuksen oppimistilojen tarjonta rakennusten, tilaryhmien ja tilojen mittakaavassa ja jota verrataan opiskelijoiden mieluisimpina pitämiin tiloihin.

Nykyaikaiset opetuksen tavat ja mobiiliteknologia ovat muuttaneet tilojen käyttöä ja tilatarpeita. Väitöstutkimuksessa paljastui, että opiskelijat arvostavat monipuolista tilatarjontaa ja kampuksen palveluita ja näkevät vaivaa sopivan tilan löytämiseksi esimerkiksi ryhmätöihin tai itsenäiseen puurtamiseen. Opiskelijat kokivat merkityksellisinä tilat, jotka tuovat opiskeluyhteisöä eri tavoin yhteen.

Tutkimuksen tieteellisenä päätuloksena väitöskirjassa esitetään uusi viitekehys, kampuksien jakamiseen perustuvan oppimismaiseman malli. Tulosten perusteella väitetään, että muuttunut kampus on jakamiseen perustuva oppimismaisema, joka on yhteisölähtöinen, saavutettava, joustavasti käytettävissä, monipuolinen, sekä hajautettu ja sisäkkäinen paikkojen verkosto.

Väitös luettavissa täällä

Väitöstiedote

Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteydellä

 

*Oppimisanalytiikan viitekehys: Hyvät käytännöt oppimisanalytiikan käyttöönotossa ja hyödyntämisessä

Oppimisanalytiikan kansallinen viitekehys pyrkii jäsentämään oppimisanalytiikan keskeisiä näkökulmia analytiikan tekemisen tueksi Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettama asiantuntijaryhmä on laatinut viitekehyksen yhteisten määritelmien, pelisääntöjen ja parhaiden käytäntöjen löytämiseksi, ja se on tarkoitettu apuvälineeksi niin oppimisanalytiikan käyttöönottoa harkitseville kuin prosessin jo aloittaneillekin.

Tämä julkaisu on viitekehyksen toinen päivitetty painos, jossa aiempaa sisältöä on täydennetty erityisesti standardien osalta. Lisäksi tietosuojaa ja käsitteistöä koskevia osuuksia on laajennettu ja tarkennettu.

Julkaisu luettavissa täällä

 

Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet

 *Avoimen oppimisen webinaarisarja

Avoimen oppimisen asiantuntijaryhmän webinaareissa käydään läpi erilaisia avoimeen oppimiseen liittyviä teemoja. Webinaareissa avataan korkeakouluille ja tutkimusyhteisöille tehtyjä avoimeen oppimiseen liittyviä suosituksia ja tuodaan esiin hyviä käytänteitä. Webinaareihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja ne tallennetaan.

Kevään webinaarit:

21.3.2024 Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen laatukriteerit ja Vastuullinen avoin oppiminen

16.5.2024 Avointen oppimateriaalien laatu ja yhdessä tekeminen yli organisaatiorajojen

Lisätiedot ja linkit Zoomiin: https://avointiede.fi/fi/tapahtumat/avoimen-oppimisen-webinaari

 

*Digivisio-webinaarit  

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön.

Webinaarit ja demo-webinaarit:  

Webinaarit esittelevät hankkeen etenemistä. Digivisio-webinaareja järjestetään noin kerran kuukaudessa. Seuraava webinaari pidetään 12.03.2024

Demowebinaareissa esitellään viimeisen kolmen kuukauden aikana tehtyä työtä. Seuraava demowebinaari pidetään 25.03.2024.

Webinaarien aikataulut ja menneiden webinaarien ja digipedagogiikan studioiden tallenteet löydät Tapahtumat -sivulta

IT-webinaarit:

IT-webinaareissa avataan Digivision IT-kokonaisuuden isoa kuvaa. Tilaisuuksissa saat lisäymmärrystä siihen, millaisia kyvykkyyksiä, ratkaisuja ja järjestelmiä hankkeessa kehitetään ja miten näitä mahdollisuuksia hyödyntämällä voidaan kehittää korkeakoulujen toimintaa. Webinaarien aiheita ovat esimerkiksi arkkitehtuuri, palvelutuotanto, tuotekehityksen organisointi, pilvikapasiteetin käyttöönotto ja tietomallit. Kevään webinaarit:

 • 15.3.2024
 • 5.4.2024
 • 26.4.2024
 • 17.5.2024
 • 7.6.2024

Lisätiedot ja linkit webinaarehin

Muita Digivision tilaisuuksia:

 

*Teams spotlight -webinaari, 21.3.2014

Maksuttomaan Microsoft Teams Spotlight -webinaarissa saat tietopaketin viimeisistä ja tulevista Microsoft Teamsin ja kollaboraation ominaisuuksista sekä niiden tuomista mahdollisuuksista. Vuoden 2024 ensimmäisessä Spotlightissa keskitytään siihen mitä kaikkea Teamsin ympärillä on tapahtunut talven aikana.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

*Ilona-webinaarit

Ilona järjestää erilaisia oppimisen inspiraatiowebinaareja useita kertoja kuukaudessa. Vierailevat asiantuntijat ja ajankohtaiset aiheet pitävät yllä mielenkiintoa laajasti teknologian hyödyntämisestä. Sivuilla myös tallenteita menneistä webinaareista

Lue lisää ja ilmoittaudu

 

*ITK-webinaarit

ITK-webinaarit tarjoavat ennakkomaistiaisia ja parhaita paloja ITK-konferenssin ohjelmasta. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Webinaarien tallenteet julkaistaan myös sivuilla.

Seuraava webinaari pidetään: 5.3.2024

Lue lisää

 

*ITk-konferenssi, 17.-18.4.2024, Hämeenlinna

Digitaalisen koulutuksen -konferenssin, ITK’24, Early bird -ilmoittautuminen on käynnistynyt.

ITK-webinaari pidetään 23.1.2024. Webinaarissa kuullaan Kari A. Hintikan tekoälykatsaus ja katsaus huhtikuun konferenssin ohjelmaan.

ITK:n sivut

 

*MoodleMoot Finland, 27.-28.2024, Helsinki

This conference brings together educators, administrators, developers, and other stakeholders across Finland and the surrounding regions to explore and share ideas about Moodle LMS. It is an opportunity to learn about the latest developments and trends in educational technology and pedagogy. The theme of the MoodleMoot is “Open minds, open education: pathways to sustainable and inclusive learning environments”.

Sivut

 

*Pedaforum, 5.-6.6.2024, Hämeenlinna

Vuoden 2024 Pedaforum järjestetään 5.-6.6.2024 (verkostotapaamiset 4.6.2024) Hämeen ammattikorkeakoulussa, Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella. Pedaforum 2024:n tavoitteena on jakaa kokemuksia hyvistä käytännöistä ja tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta laadukkaan oppimisen edistämiseksi ja opetuksen kehittämiseksi. Tapahtuman teemana on 2024 Korkeakoulupedagogiikka globaalin hyvinvoinnin rakentajana.

Sivut

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta