Digimentoritoiminnan kuulumisia maaliskuussa 2024

Robotti lukee kirjaa perinteisessä luokkahuoneessa.
Korkeakoulun digimentorit pohtivat tekoälyn roolia opetuksessa. (Microsoft Copilot)

Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoiminta on jatkunut aktiivisena myös lukuvuonna 2023–2024. Toiminnan tavoitteena on edistää digitalisaatiota osaamisyksiköissä ja tiedekunnissa kartuttamalla opettajien digipedagogisia taitoja ja kyvykkyyttä ottaa haltuun uusia digitaalisia välineitä. Pääpaino toiminnassa on vertaistuessa, jota mentorit tarjoavat kollegoilleen. Vuoden 2024 tavoitteeksi olemme ottaneet digimentorien tehokkaamman osaamisen kehittämisen, jotta he voivat paremmin tukea oman työyhteisönsä opettajia.

Yhteisissä tapaamisissamme käymme läpi digiopetuksen ajankohtaisia asioita sekä jaamme omia parhaita käytäntöjämme toisillemme.  Elokuussa 2023 töihin palatessa, käsissämme oli Moodlen uusi versio. Muuttunut käyttöliittymä ja jotkin toiminnallisuudet vaativat hieman perehtymistä ja totuttelua ja tähän tartuimmekin heti ensimmäisessä digimentoritapaamisessa. Uuden version ominaisuuksia esitellään myös Digimentorien Vinkkipankissa, joskin tämän tekstin julkaisun aikaan ominaisuudet ovat tulleet Moodle-käyttäjille jo varsin tutuiksi.

Tekoäly puhuttaa luonnollisesti myös digimentoreita. Muutos on nopeaa ja esimerkiksi Teaching and Learning Centren sivustolla oleva Tekoäly opetuksessa -sivu päivittyykin jatkuvasti. Tapaamisissa olemme tehneet kokeiluja kielimallien kanssa ja kertoneet omista tavoistamme käyttää tekoälyä työssämme tai opetuksessa. TAMKin ja yliopiston tekoälysuositukset olemme myös ottaneet yhdessä haltuun sekä pohtineet keinoja kehittää opetusta siihen suuntaan, että myös opiskelijat voivat hyötyä tekoälyn ominaisuuksista ilman ajatusta vilpistä. Maaliskuussa 2024 saatiin myös täysi-ikäisten opiskelijoiden käyttöön Microsoft Copilot, joten nyt tekoälyä voi sujuvammin hyödyntää opetuksessa yhteisten kokeilujen tai tehtävänantojen avulla.

Muita tapaamisissamme käsiteltyjä teemoja ovat olleet opintojakson muotoilu, oppimisanalytiikka ja Moodlen monet ominaisuudet kuten ryhmät ja ryhmittelyt. Moodlen edistyneempien ominaisuuksien hallinta puhuttaa digimentoreita. Syksyllä 2024 onkin tarkoitus lanseerata koulutus, jossa perusasioiden lisäksi syvennytään myös Moodlen kehittyneempiin toiminnallisuuksiin. Koulutus tulee olemaan avoin koko korkeakouluyhteisön henkilöstölle ja siitä tiedotetaan Intrassa.

Vierailuja oppimisympäristöihin

Tapaamisissa olemme usein myös vierailleet erilaisissa oppimisympäristöissä. Yksi tällainen oli yliopistolle rakennettu flippaustila. Syyskuussa pääsimme tutustumaan uuden uutukaiseen tilaan ja saimme kokeilla tilan av-laitteita. Totesimme tilan vaikuttavan käytännölliseltä ja toimivalta. Huomiotamme kiinnittivät etenkin pienryhmille tarkoitettuja tiloja rajaavat sermit, jotka toimivat samalla piirtotauluina sekä pienryhmien omat näytöt, joihin voi jakaa materiaalia opettajan koneelta.

Simulaationukke harjoitustilassa.
Potilas Taitokeskuksen simulaatiotilassa. Kuva: Pauliina Munter

Helmikuussa vierailimme Taitokeskuksella, jossa pääsimme kattavalle kierrokselle erilaisiin opetuksen tiloihin. On suorastaan häkellyttävää, miten luonnollinen osa opetusta erilaiset simulaatiot ja käytännön harjoitukset ovat. Taitokeskus tarjoaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille autenttisen ympäristön harjoitella alaansa liittyvää tekemistä sekä mahdollisuuden ottaa haltuun laitteita ja menetelmiä, jotka ovat vasta tulossa alan työelämään. Tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden olla alansa kärkeä heti valmistuttuaan.

Digimentori opetuksen kehittämisen kaverina

Digimentorit ovat siis opettajia, jotka ovat valmiita neuvomaan, ihmettelemään ja kehittämään opetusta vertaistukemisen ja -kehittämisen hengessä. Näkökulma ei ole pelkästään tekninen, vaan mentoreilla on vahva pedagoginen ote tehtävässään. Jos sinulla on kysymys opintojakson suunnitteluun tai kehittämiseen liittyen ja tahdot soveltaa digityökaluja opetuksessasi, voit ottaa yhteyttä oman yksikkösi tai tiedekuntasi digimentoriin. Digimentorien yhteystiedot löydät tämän linkin kautta.

Näiltä sivuilta löydät kuulumisia verkoston tapaamisista ja linkin Vinkkipankkiin, jossa yli 200 käytännön vinkkiä ja ohjetta sähköisten ympäristöjen ja työkalujen käyttöön:

Lisätietoa:

Leena Katto, TAMK
Pauliina Munter, TAU
tlc@tuni.fi