Digiopetusuutisia 3/2024

Digiopetusuutisia 3/2024

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

Sisältö:

 • Esiselvitys: Osaamisen kuvaustiedon kokonaisuus
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus laativat tekoälysuositukset opetuksen ja oppimisen tueksi
 • Artikkeli: Mäenpää, K., Joshi, M., Kullaslahti, J., Mäkinen, L., Timonen, P. & Valkki, O.: Verkkotutkintojen tulevaisuuden skenaariot ja uudistettu visio
 • Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet
  • Avoimen oppimisen webinaarisarja
  • Digivisio-webinaarit ja studiot
  • Ilona-webinaarit
  • ITK-webinaarit
  • ITk-konferenssi, 17.-18.4.2024, Hämeenlinna
  • MoodleMoot Finland, 27.-28.2024, Helsinki
  • Pedaforum 2024, 5-6.6.2024, Hämeenlinna

 

 

Esiselvitys: Osaamisen kuvaustiedon kokonaisuus

Oikeanlainen kuvailu opintojen tuottamasta osaamisesta auttaa oppijaa valitsemaan sopivat kurssit, helpottaa opintojen hyväksilukemista ja on hyödyllistä myös työnantajille. Osaamisen sanoittaminen on avainasemassa jatkuvan oppimisen edistämisessä – ja myös korkeakoulujen yhteisen Opin.fi-palvelun rakentamisessa. Siksi Digivisio 2030 -hanke on tuottanut esiselvityksen, joka kartoittaa asian nykytilaa ja esittää kehitysehdotuksia.

Esiselvityksen tuottaman kyselyn perusteella korkeakoulut ovat jo kehittäneet osaamisperustaisuutta aktiivisesti. Osaamisen kuvauksesta ohjeistetaan esimerkiksi tutkintosäännössä, opetussuunnitelmaa koskevissa työohjeissa ja materiaalipankeissa. Aiheeseen liittyvät luokitukset, käsitteet ja sanastot eivät silti ole vielä yhteneväisiä. Yhtenäistämistä olisi hyvä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä sekä myös korkeakoulujen sisällä eri aloilla. Esiselvitys ehdottaakin, että korkeakoulut laatisivat yhteiset periaatteet osaamisen kuvaamiselle ja osaamistavoitteille sekä syventäisivät suoritustietoja. Lisäksi ne voisivat pohtia, miten yhteneväisyyttä kansainvälisten luokitusten kanssa edistetään. Yhteiselle kehitystyölle määriteltäisiin selkeät toimintamallit. Esiselvityksessä esitellään tiekartta, jota noudattaen osaamisen kuvaustietojen yhtenäistäminen korkeakouluissa voi edetä.

Lue uutinen julkaisusta

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus laativat tekoälysuositukset opetuksen ja oppimisen tueksi

Tekoäly on tulossa osaksi opetusta ja oppimista. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toiveena on ollut saada konkreettisia ohjeita tekoälyn hyödyntämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus laativat kansalliset tekoälyn käytön suositukset opetukseen ja oppimiseen vaiheittain vuoden 2024 aikana.

Tekoälyyn liittyvä osaaminen on yhteiskunnassa tarvittava taito. Tekoäly ja oppimisanalytiikka muuttavat oppimisprosesseja sekä vaikuttavat käsitykseen tiedosta ja opettajuudesta. Tekoälyä hyödyntävien sovellusten käytön nopea lisääntyminen on globaali koulutusta koskeva kysymys. Tekoälysuositusten julkaisemisen tavoitteena on edistää tekoälyyn liittyvää ymmärrystä sekä vastuullista ja turvallista käyttöä. Niiden toivotaan tukevan kasvatus-, opetus- ja ohjaushenkilöstön työtä tekoälyn parissa sekä opetuksen kohteena, että välineenä. Suosituksilla edistetään myös oppijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja ymmärrystään sekä hyödyntää kehittyviä teknologioita.

Laadittavat tekoälysuositukset julkaistaan vaiheittain vuoden 2024 aikana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Julkaistavan sisällön tavoitteena on vastata varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä opettajien esittämiin kysymyksiin ja haasteisiin. Tekoälysuositukset käsittelevät mm. seuraavia aihealueita: etiikka, opetus ja arviointi, kriittinen lukutaito, vinoumat ja virhepäätelmät, yhteiskunnalliset vaikutukset, tulevaisuusnäkymät sekä kestävä kehitys. Keskeistä suosituksissa on myös tekoälysovellusten hankintaan, tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyvät juridiset kysymykset.

Lue koko uutinen

 

Artikkeli: Mäenpää, K., Joshi, M., Kullaslahti, J., Mäkinen, L., Timonen, P. & Valkki, O.: Verkkotutkintojen tulevaisuuden skenaariot ja uudistettu visio

Kansallinen verkkotutkintoverkosto FONE (Flexible Online Education) -hankkeessa (2023) pyrittiin vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin ja tarpeisiin uudistaa korkeakoulutusta kestävän kehityksen ja jatkuvan oppimisen teemojen suuntaisesti. Erilaisia ratkaisuja verkkotutkintojen suunnitteluun ja toteutukseen etsittiin korkeakoulujen ja työelämän yhteistyöllä.

FONE-hankkeessa tarkasteltiin verkkotutkintovisioiden erilaisia tulevaisuuksia luomalla skenaarioita ja uudistamalla nykyisiä visioita sekä luomalla täysin uusi visio verkkotutkinnoille yhteiskunnallisten teemojen valossa. Skenaariot esittelevät millaisessa tulevaisuudessa verkkotutkinnot voivat toteutua, ja visiot esittelevät millainen verkkotutkinto voi olla. Lopuksi muodostettiin täysin uusi, visio 5 verkkotutkinnolle.

Uudessa visiossa huomioitavaa on erityisesti työelämän tarpeiden parempi huomioiminen verkko-opintojen ja opintokokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Opinnoissa korostuu aiempaa enemmän geneeristen ja työelämätaitojen oppiminen sekä hyvinvoinnin tukeminen. On myös kiinnitettävä huomiota opettajien työelämätaitoihin ja ajantasaiseen alakohtaiseen osaamiseen. Yhteistyön tiivistäminen koko korkeakoulukentän ja työelämän kesken tuo kustannussäästöjä ja tehostaa toimintaa.

Lue artikkeli: AMK-lehti/UAS Journal 1/2024

 

Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet

 *Avoimen oppimisen webinaarisarja

Avoimen oppimisen asiantuntijaryhmän webinaareissa käydään läpi erilaisia avoimeen oppimiseen liittyviä teemoja. Webinaareissa avataan korkeakouluille ja tutkimusyhteisöille tehtyjä avoimeen oppimiseen liittyviä suosituksia ja tuodaan esiin hyviä käytänteitä. Webinaareihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja ne tallennetaan.

Kevään webinaarit:

16.5.2024 Avointen oppimateriaalien laatu ja yhdessä tekeminen yli organisaatiorajojen

Lisätiedot ja linkit Zoomiin

 

*Digivisio-webinaarit  

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön.

Webinaarit ja demo-webinaarit:  

Demowebinaareissa esitellään viimeisen kolmen kuukauden aikana tehtyä työtä. Seuraava demowebinaari pidetään 14.5.2024.

IT-webinaareissa avataan Digivision IT-kokonaisuuden isoa kuvaa. Webinaarien aiheita ovat esimerkiksi arkkitehtuuri, palvelutuotanto, tuotekehityksen organisointi, pilvikapasiteetin käyttöönotto ja tietomallit. Seuraava IT-webinaari pidetään 5.4.2024.

Webinaarien aikataulut ja menneiden webinaarien ja digipedagogiikan studioiden tallenteet löydät Tapahtumat -sivulta

 

*Ilona-webinaarit

Ilona järjestää erilaisia oppimisen inspiraatiowebinaareja useita kertoja kuukaudessa. Vierailevat asiantuntijat ja ajankohtaiset aiheet pitävät yllä mielenkiintoa laajasti teknologian hyödyntämisestä. Sivuilla myös tallenteita menneistä webinaareista

Lue lisää ja ilmoittaudu

 

*ITK-webinaarit

ITK-webinaarit tarjoavat ennakkomaistiaisia ja parhaita paloja ITK-konferenssin ohjelmasta. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Webinaarien tallenteet julkaistaan myös sivuilla.

Seuraava webinaari pidetään: 2.4.2024

Lue lisää

 

*ITk-konferenssi, 17.-18.4.2024, Hämeenlinna

Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma, ITK’24, pidetään 17.-18.4.2024. Tämän vuoden teemana on ”Ei tekoja ilman älyä”.

ITK:n sivut

 

*MoodleMoot Finland, 27.-28.5.2024, Helsinki

This conference brings together educators, administrators, developers, and other stakeholders across Finland and the surrounding regions to explore and share ideas about Moodle LMS. It is an opportunity to learn about the latest developments and trends in educational technology and pedagogy. The theme of the MoodleMoot is “Open minds, open education: pathways to sustainable and inclusive learning environments”.

Sivut

 

*Pedaforum, 5.-6.6.2024, Hämeenlinna

Vuoden 2024 Pedaforum järjestetään 5.-6.6.2024 (verkostotapaamiset 4.6.2024) Hämeen ammattikorkeakoulussa, Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella. Pedaforum 2024:n tavoitteena on jakaa kokemuksia hyvistä käytännöistä ja tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta laadukkaan oppimisen edistämiseksi ja opetuksen kehittämiseksi. Tapahtuman teemana on 2024 Korkeakoulupedagogiikka globaalin hyvinvoinnin rakentajana.

Sivut

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta