Digiopetusuutisia 4/2024

Digiopetusuutisia 4/2024

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

Sisältö:

 • SeOppi 1|2024
 • Julkaisu: ITK-artikkelikokoelma
 • Julkaisu: eNorssin tekoälyopas opettajille
 • Opetuksen ja koulutuksen yhteiset käsitteet OKSA-sanastossa
 • Digivisio: kehittämisprojektien posterit julkaistu
 • Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet
  • Avoimen oppimisen webinaarisarja
  • Digivisio-webinaarit ja studiot
  • Ilona-webinaarit
  • MoodleMoot Finland, 27.-28.5.2024, Helsinki
  • Pedaforum 2024, 5-6.6.2024, Hämeenlinna

 

* SeOppi 1|2024

SeOppi tarjoaa ajankohtaista ja syventävää tietoa e-oppimisen uusista ilmiöistä, tuotteista ja ratkaisuista sekä niiden hyödyntämisestä. Lehteä julkaisee Suomen eOppimiskeskus ry.

Huhtikuu 2024 julkaisu sisältää artikkeleita mm. seuraavista aiheista:

 • Sivistys ja digitalisaatio ne yhteen soppii – vai soppiiko?
 • Kriittisen digitaalisen lukutaidon malli opetuksen tukena
 • Digisiivet 55+: Rakentamassa siltoja senioreiden ja digitalisoituvan työmaailman välille

Lue lehti Suomen eOppimiskeskuksen sivuilla

 

*Julkaisu: ITK-artikkelikokoelma

ITK-julkaisu on vuosittain ilmestyvä artikkelikokoelma, joka tarjoaa ITK-konferenssin esiintyjille mahdollisuuden jakaa esityksensä sisällön asiantuntija-artikkelin muodossa. 17.-19.4.2024 järjestetyn ITK-konferenssin julkaisu on nyt luettavissa sivuilla: https://itk-konferenssi.fi/itk-julkaisu

ITK:ssa esitellyt posterit myös katsottavissa: https://itk-konferenssi.fi/event/itk2024-konferenssi-196/poster

Ennen konferenssia pidettyjen ITK-webinaarien tallenteet löydät osoitteesta: https://itk-konferenssi.fi/webinaarit/webinaaritallenteet

 

*Julkaisu: eNorssin tekoälyopas opettajille

Harjoittelukoulujen eNorssi-verkostossa on laadittu eri kouluasteiden opettajien ja opettajankouluttajien tueksi Opettajan tekoälyopas, joka tarjoaa opettajille pienen ja tiiviin tietopaketin tekoälyn keskeisistä asioista ja useita opettajan työhön liittyviä käytännön esimerkkejä. Tekoälyoppaassa esitellään tekoälyn käyttöä opettajan erilaisten työtehtävien, kuten luokanohjaajan työn, apuvälineenä sekä oppilaille opetettavana aiheena ja nostetaan esille muutamia tekoälyn käyttöön liittyviä haasteita ja kysymyksiä.

Tekoälyoppaan on laatinut harjoittelukoulujen opettajista koostunut työryhmä, ja se on tehty yhteistyössä FCLab.fi-verkoston ja -hankkeiden kanssa.  Oppaan esimerkkitapauksia on lisäksi laadittu yhteistyössä Innokas-verkoston kanssa.

Opas luettavissa eNorssin sivuilla

 

*Opetuksen ja koulutuksen yhteiset käsitteet OKSA-sanastossa

Opetuksen ja koulutuksen OKSA-sanastosta julkaistiin huhtikuussa 2024 kolmas laitos. Kaikkien koulutuksen ja opetuksen alalla työskentelevien odotetaan käyttävän OKSA-sanastoa, joka tähtää tietojärjestelmien semanttisen yhteentoimivuuden tukemiseen. CSC on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä sanastotyössä.

OKSA-sanastojaoksen työ tähtää tietojärjestelmien semanttisen yhteentoimivuuden tukemiseen. TEPA-termipankin mukaan semanttisella yhteentoimivuudella tarkoitetaan sitä, että tietojärjestelmät pystyvät yhdistelemään eri lähteistä vastaanottamaansa tietoa ja käsittelemään sitä siten, että tietojen merkitys säilyy.

Sanastotyön tavoitteena on myös luoda perustaa tietoarkkitehtuurille. Lisäksi sanasto luo yhteyksiä lainsäädännön ja tietotuotannon välille. Se myös helpottaa ihmisten välistä viestintää tarjoamalla yhteisesti sovittuja käsitteiden määritelmiä ja termisuosituksia. OKSA-jaoksen työhön osallistuu asiantuntijoita muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta, Tilastokeskuksesta, Sanastokeskuksesta, korkeakouluista ja CSC:ltä.

Lue koko uutinen: CSC: Älä sahaa omaa oksaasi, hyödynnä OKSA-sanastoa!

OKSA-sanaston julkaistut versiot:

https://sanastot.suomi.fi/

https://termipankki.fi/tepa/fi/

 

*Digivisio: kehittämisprojektien posterit julkaistu

Digivision 2.0 pilottikorkeakoulut ratkoivat kehittämisprojekteissaan parhaita käytäntöjä digitaalisesti tuetun opintotarjonnan tuottamiseen. Töiden lopputuotokset ovat kaikkien korkeakoulujen hyödynnettävissä, ja osa teemoista näkyy Digivision toiminnassa myös jatkossa. Tutustu kehittämisprojektien tiivistelmiin ja lataa posterit Digivision sivuilta.

 

Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet

 *Avoimen oppimisen webinaarisarja

Avoimen oppimisen asiantuntijaryhmän webinaareissa käydään läpi erilaisia avoimeen oppimiseen liittyviä teemoja. Webinaareissa avataan korkeakouluille ja tutkimusyhteisöille tehtyjä avoimeen oppimiseen liittyviä suosituksia ja tuodaan esiin hyviä käytänteitä. Webinaareihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja ne tallennetaan.

Seuraava webinaari: 16.5.2024 Avointen oppimateriaalien laatu ja yhdessä tekeminen yli organisaatiorajojen

Lisätiedot ja linkki Zoomiin

 

*Digivisio-webinaarit  

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön.

Webinaarit ja demo-webinaarit:  

Demowebinaareissa esitellään viimeisen kolmen kuukauden aikana tehtyä työtä. Seuraava demowebinaari pidetään 14.5.2024.

IT-webinaareissa avataan Digivision IT-kokonaisuuden isoa kuvaa. Webinaarien aiheita ovat esimerkiksi arkkitehtuuri, palvelutuotanto, tuotekehityksen organisointi, pilvikapasiteetin käyttöönotto ja tietomallit. Seuraava IT-webinaari pidetään 17.5.2024.

Webinaarien aikataulut ja menneiden webinaarien ja digipedagogiikan studioiden tallenteet löydät Tapahtumat -sivulta: https://digivisio2030.fi/tapahtumat/

 

*Ilona-webinaarit

Ilona järjestää erilaisia oppimisen inspiraatiowebinaareja useita kertoja kuukaudessa. Vierailevat asiantuntijat ja ajankohtaiset aiheet pitävät yllä mielenkiintoa laajasti teknologian hyödyntämisestä. Sivuilla myös tallenteita menneistä webinaareista

Lue lisää ja ilmoittaudu

 

*MoodleMoot Finland, 27.-28.5.2024, Helsinki

This conference brings together educators, administrators, developers, and other stakeholders across Finland and the surrounding regions to explore and share ideas about Moodle LMS. It is an opportunity to learn about the latest developments and trends in educational technology and pedagogy. The theme of the MoodleMoot is “Open minds, open education: pathways to sustainable and inclusive learning environments”.

Sivut

 

*Pedaforum, 5.-6.6.2024, Hämeenlinna

Vuoden 2024 Pedaforum järjestetään 5.-6.6.2024 (verkostotapaamiset 4.6.2024) Hämeen ammattikorkeakoulussa, Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella. Pedaforum 2024:n tavoitteena on jakaa kokemuksia hyvistä käytännöistä ja tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta laadukkaan oppimisen edistämiseksi ja opetuksen kehittämiseksi. Tapahtuman teemana on 2024 Korkeakoulupedagogiikka globaalin hyvinvoinnin rakentajana.

Sivut

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta