Digiopetusuutisia 4/2020

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

 

Sisältö:

 • Väitös: Kyllönen, M.: Teknologian pedagoginen käyttö ja hyväksyminen: Opettajien digipedagoginen osaaminen
 • EDUXR 2020 -tapahtuman esitykset katsottavissa
 • eEemeli laatupalkinto jaettu
 • Digicampus: webinaareja saavutettavuus-aiheista
 • Tulevia tapahtumia:
  • Pedaforum 20.–21.8.2020 (etänä)
  • ITK 2020, 21.-23.9.2020, Hämeenlinna
  • Digibuusteri, 4.11.2020 Kokkola

 

Väitös: Kyllönen, M.: Teknologian pedagoginen käyttö ja hyväksyminen: Opettajien digipedagoginen osaaminen

Mari Kyllösen väitöskirja ”Teknologian pedagoginen käyttö ja hyväksyminen: Opettajien digipedagoginen osaaminen” tarkastettiin 15.2.2020 Jyväskylän yliopistossa.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista on suomalaisten opettajien digipedagoginen osaaminen ja mitkä tekijät vaikuttavat opettajien digipedagogisen osaamisen kehittymiseen, teknologian opetuskäyttöön ja hyväksymiseen. Aineistonkeruu toteutettiin käsityöoppiaineen kontekstissa. Tutkimuksessa hyödynnettiin kahta teoreettista mallia: Mishran ja Koehlerin (2006) teknologis-pedagogis- sisällöllisen tietämyksen mallia (TPACK) ja Venkateshin kollegoineen (2003) kuvaamaa teknologian hyväksymisen ja käytön yhdistelmäteoriaa (UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Tutkimuksen aineisto kerättiin laaja-alaisella kyselyllä, sekä tutkimukseen sisältyneen opetuskokeilun yhteydessä tehdyillä haastatteluilla.

Tutkimuksen tulokset osoittivat opettajan digipedagogisella osaamisella olevan yhteyksiä opettajan ikään, työ- ja opetuskokemukseen sekä käsityön opetuskokemukseen. Tutkimuksessa tunnistettuja teknologian hyväksymistä ja käyttöä tukevia resursseja ovat työyhteisön kannustava ja myönteinen ilmapiiri, teknologian käyttöä tukeva pedagoginen johtaminen, työnantajan, vertaisten ja perheen tuki, sekä sovellusten ja laitteiden sovelias määrä. Tuloksien mukaan myönteiset kokemukset teknologian käytöstä niin työssä kuin sen ulkopuolella edistävät teknologian hyväksymistä. Samalla uskomus omasta kyvystä oppia käyttämään uusia teknologioita vahvistuu.

Tutkimuksen mukaan teknologian viisas pedagoginen käyttö edellyttää toimivia ja saatavilla olevia laitteita sekä työnantajan tukea arjessa oppimisen tarpeisiin (esim. mentorointi, työaikaratkaisut). Tutkimuksen tulokset on tiivistetty pedagogis-sisällöllisen teknologiaosaamisen (PeSTO) ja teknologian pedagogisen käytön ja hyväksymisen malliksi. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa, sekä jatkuvan oppimisen, tutortoiminnan ja digipedagogisen koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä.

Väitöstiedote

Väitöskirja luettavissa verkossa

 

EDUXR 2020 -tapahtuman esitykset katsottavissa

Ensimmäinen suomenkielinen laajennetun todellisuuden tapahtuma, EDUXR 2020, kokosi yhteen lähes 1000 kävijää verkostoitumaan ja kuuntelemaan asiantuntijoiden esityksiä etäopiskelusta, opettajien digiosaamisen karttumisesta ja uusista, immersiivisistä oppimisen teknologioista.

Kaikki tapahtuman esitykset ja materiaalit löytyvät EDUXR:n verkkosivuilta www.eduxr.fi/eduxr-2020-materiaalia

Lue koko uutinen tapahtumasta

 

eEemeli laatupalkinto jaettu

Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen palkitsee vuosittain vuoden parhaan digitaalisen oppimisratkaisun eEemeli-laatupalkinnolla. Vuoden 2020 eEemeli-kilpailun tulokset julkistettiin juhlavassa eEemeli-webinaarissa 2.4.2020. Kansanvalistusseuran toimitusjohtaja Lauri Tuomen johtama asiantuntijaraati palkitsi kilpailun voittajana Talous ja nuoret TATin Duunikoutsi-sovelluksen. Kunniamaininnoilla palkittiin Kide Science ja Aivot – yhdessä käyttöön. Yleisöäänestyksen voitti CGI Suomi Oy:n Spoofy.

Duunikoutsi on nuorille suunnattu työelämävalmentaja, joka auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja etsimään unelmien työpaikkaa. Raadin arvioissa kiitettiin erityisesti tuotteen teknistä laatua ja helppokäyttöisyyttä. Raadin mukaan tuotteen monimediaiset, vuorovaikutteiset sisällöt huomioivat erinomaisesti kohderyhmänsä ja motivoivat tuotteen käyttöön.

Kide Science tukee lasten tieteellistä ajattelua leikillisen oppimisen avulla. Koulutus ja askel-askeleelta etenevät tuokiosuunnitelmat ohjaavat opettajia toteuttamaan viimeisimpään tutkimukseen perustuvaa tiedekasvatusta. Raati antoi erityiskiitosta tuotteen erinomaiselle pedagogiselle laadulle: hyvin toteutettu tuote innostaa ja kannustaa tutkimaan. Erityisen innostavaa on mielikuvituksen ja oppimisen kytkös sekä aidot tehtävien tuottamat oivallukset. Raati koki, että tuotteella on myös hyvät kansainväliset kehitysnäkymät.

Aivot – yhdessä käyttöön on Tampereen kaupunkiseudun ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali 3. – 6. luokille. Materiaalissa interaktiiviset diasarjat korvaavat perinteisen oppikirjan ja digitaalisuuden tuomat edut on pyritty hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Raati kiittää erityisesti tuotteen taustalla olevaa tuotantomallia, jossa kunnat ja opettajat ovat toimineet oppimateriaalin tuottajina – koulutuksen järjestäjän aktiivinen ote on arvostettavaa.

Lisätietoja eEemeli-palkinnosta ja palkituista

 

Digicampus: webinaareja saavutettavuus-aiheista

 • 5. klo 10-11 Pdf-tiedostojen saavutettavuus
 • 5. klo 10-11 Video- ja äänitiedostojen saavutettavuus
 • 5. klo 12-13 Saavutettavuuden testaus

Lisätiedot ja osalllitumisohjeet. Sivuilla myös tallenteita menneistä webinaareista:

 

Tulevat tapahtumat

Pedaforum 20.–21.8.2020

Tervetuloa Pedaforum-päiville 20.–21.8.2020!  Seminaari järjestetään Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Seminaari on osallistujille maksuton ja se järjestetään verkkototeutuksena. Päivien teema on Pyörällä päästään – pilveen ja paikalle.  

Sivut

ITK 2020, 21.-23.9.2020, Hämeenlinna

Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla 30-vuotisjuhlien merkeissä.

Sivut

Digibuusteri, 4.11.2020 Kokkola

Seminaaripäivän teemoja ovat tekoäly, robotiikka ja virtuaalitodellisuus.

Sivut

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoiminnan koordinaattori