Digiopetusuutisia 3/2022

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

Sisältö:

 • DOT-hankkeessa tuotettuja materiaaleja oppimisanalytiikasta
 • Julkaisu: Kajasilta, H., Christopoulos, A. Laakso, M-J: Oppimisanalytiikan käsikirja
 • Osaamisen ennakointifoorumin kysely ja Tiedonkeruut.fi-palvelu
 • Tulevat tapahtumat ja webinaarit
  • Ilona-webinaareja
  • ITK-webinaarit
  • Digivisio-webinaareja
  • Tulevaisuus haastaa oppimisen, 3.5.2022
  • Pedaforum 2022 – korkeakoulupedagogiikan päivät, 24.- 25.8.2022, Helsinki

 

DOT-hankkeessa tuotettuja materiaaleja oppimisanalytiikasta

Opetushallituksen rahoittamassa DOT – data opiskelijan tukena -hankkeessa kehittämisen keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa kehittymiseen liittyvän datan kerääminen ja visualisointi ohjaus- ja vuorovaikutusprosesseihin kytkettynä sekä eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen. Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat nyt luettavissa hankkeen sivuilla. Hankkeessa on mm. tuotettu posterimuotoisia yhteenvetoja oppimisanalytiikan käytön ja käyttöönoton edistämiseksi. Materiaalit on suunnattu toiseen asteen oppilaitoksille, mutta ne sisältävät paljon yleisiä ohjeita aiheeseen.

Tutustu materiaaleihin ja infograafeihin

 

Julkaisu: Kajasilta, H., Christopoulos, A. Laakso, M-J: Oppimisanalytiikan käsikirja

Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksen julkaisema Oppimisanalytiikan käsikirja esittelee oppimisanalytiikan perusteet, tarkastelee aiheeseen liittyviä ongelmia ja haasteita ja tarjoaa ohjeistusta oppimisanalytiikan soveltamiseen käytännössä.

Ladattavissa (pdf): https://projects.tuni.fi/uploads/2021/10/a607d223-oppimisanalytiikan-kasikirja-apoa.pdf

 

Osaamisen ennakointifoorumin kysely ja Tiedonkeruut.fi-palvelu

Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) jäsenille tehdyllä kyselyllä asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan, miten koronapandemia vaikuttaa osaamis-, koulutus- ja työvoiman tarpeisiin seuraavan 5–9 vuoden aikana. Kaikista kyselyyn vastanneista lähes 90 % koki, että pandemia tulee jättämään jälkeensä merkittäviä rakenteellisia (17,4 %), selviä (44,3 %) tai joitakin välillisiä (28,9 %) pitkäaikaisvaikutuksia. Toimialasta riippumatta vastauksissa painotettiin sitä, että lähitulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä enenevissä määrin digitaitoja. Pandemian nähtiin synnyttäneen tarpeita myös uudelle tai entistä laajemmalle osaamiselle. Eniten mainintoja keräsivät etätyöhön ja -osallistumiseen liittyvät taidot (esimerkiksi hybridityötaidot), digi- ja dataosaaminen, tekoälyn hyödyntäminen sekä terveysturvallisuus- ja hygieniaosaaminen. Uusille tutkinnoille tai joistakin tutkinnoista luopumiselle ei katsottu olevan tarvetta. Sen sijaan vastaajat olivat sitä mieltä, että monia tutkintoja tulisi päivittää. Osa myös koki, että on vielä liian aikaista arvioida pandemian vaikutuksia tutkintojen kehittämisen näkökulmasta.

Tilannetietoa korona-ajasta ja tiedonkeruista -sivulta löydät kootusti korona-ajan aineistoja. Sivu on osa Tiedonkeruut.fi-palvelua, joka kokoaa yhteen opetusalalla suunniteltujen kyselyiden sekä niistä valmistuneiden aineistojen tietoja. Tiedonkeruut.fi-palvelun korona-ajan aineistoja voi hyödyntää eri kasvatus- ja koulutusasteilla koronasta palautumisen suunnittelussa.

Lue lisää:

Osaamisen ennakointifoorumin kysely

Tiedonkeruut

 

Tulevat tapahtumat ja webinaarit

 

*Ilona-webinaareja

Ilona IT järjestää erilaisia oppimisen inspiraatiowebinaareja useita kertoja kuukaudessa. Vierailevat asiantuntijat ja ajankohtaiset aiheet pitävät yllä mielenkiintoa laajasti teknologian hyödyntämisestä. Webinaarit ovat maksuttomia, mutta edellyttää ilmoittautumisen. Menneiden webinaarien tallenteet myös katsottavissa sivuilla.

Lue lisää sivuilta 

 

*ITK-webinaarit

ITK-webinaarit ajankohtaisista digipedagogiikan aiheista ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Seuraavat webinaarit pidetään 7.4. ja 12.4. Katso tarkempi ohjelma ja pidettyjen webinaarien tallenteet sivuilta.

Sivut

 

*Digivisio-webinaareja

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Webinaarit esittelevät hankkeen etenemistä. Digivisio-webinaareja järjestetään noin kerran kuukaudessa. Seuraavat webinaarit:

ti 26.4. klo 12.00-13.00

ti 31.5. klo 14.00-15.00

ti 21.6. klo 14.00-15.00

Tarkemmat tiedot hankkeen sivuilta

 

*Tulevaisuus haastaa oppimisen, 3.5.2022

Päivän aikana esitellään ajankohtaisten opetusalan hankkeiden tuloksia ja käytännön esimerkkejä oppimista tukevien sovellusten käytöstä. Näkökulmina verkko- ja hybridioppiminen ja tulevaisuuden osaaminen. Koulutusalan toimijoille suunnattua tapahtumaa rakentavat yhdessä EduFutura-toimijat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Gradia sekä Jyväskylän kaupungin edustajat.

Sivut

 

*Pedaforum 2022 – korkeakoulupedagogiikan päivät, 24.- 25.8.2022, Helsinki

Pedaforum 2022 kokoaa monipuolisesti opetuksen, ohjauksen, opintohallinnon asiantuntijoita ja muita korkeakouluopetuksesta ja -tutkimuksesta kiinnostuneita osallistujia. Päivien teema on korkeakoulupedagogiikka 2030-luvulla.

Sivut

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta