Digiopetusuutisia 4/2022

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

Sisältö:

• 2022 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition
• eEemeli – Paras suomalainen oppimisratkaisu -kilpailun finalistit valittu
• DigiVoo -hankkeen väliraportti: Digitalisaation vaikutukset oppimisen, oppimistilanteisiin ja oppimistuloksiin
• Digivisio-hanke: Digipedagogiikan esiselvitykset nyt luettavissa
• Tulevat tapahtumat ja webinaarit

o Microsoft 365 Keep on Track -webinaarisarja
o Ilona-webinaareja
o Digivisio-webinaareja
o Tulevaisuus haastaa oppimisen, 3.5.2022
o AnalytiikkaÄly-Etäohjaus-hankkeen loppuseminaari, 9.5.2022
o Avoin webinaari: Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, 13.5.2022
o Pedaforum 2022 – korkeakoulupedagogiikan päivät, 24.- 25.8.2022, Helsinki

 

2022 EDUCAUSE Horizon Report | Teaching and Learning Edition

Vuosittain ilmestyvässä Horizon-projektin raportissa kuvataan teknologiat ja trendit, joilla uskotaan olevan suuri vaikutus opetukseen ja oppimiseen lähitulevaisuudessa.

Lue raportti EDUCAUSEn sivuilta

 

eEemeli – Paras suomalainen oppimisratkaisu -kilpailun finalistit valittu

Paras suomalainen oppimisratkaisu on vuosittain järjestettävä laatukilpailu. Kilpailun järjestää Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen. Kilpailun tavoitteena on nostaa esille erilaisia oppimisen ratkaisuja, edistää tuotteiden innovatiivisuutta ja laatua sekä kannustaa toimijoita luomaan ja kehittämään uusia oppimisratkaisuja myös kansainvälisille markkinoille. Kilpailussa on kaksi sarjaa: Education Finland Award -sarjassa etsitään Suomen parhaita koulutusvientiratkaisuja ja tuotesarjassa etsitään tänä vuonna digihyvinvointia ja osallisuutta tukevia ratkaisuja.

Education Finland Award -finalistit:

  • Eduten
  • HEI Schools
  • Howspace
  • Kide Science
  • Seppo

Tuotesarjan finalistit:

  •  Huomaa hyvä! (Positive Learning Oy)
  • Opopassi (Opopiste Oy)
  • Someturva (Somis Enterprises Oy)
  • Zekki – miten sulla menee? (Diakonia-ammattikorkeakoulu)

Kilpailun tulokset julkistetaan 1.6.2022 klo 9-11 järjestettävässä tilaisuudessa.

Lue lisää:
https://eoppimiskeskus.fi/suomen-parhaan-koulutusvientiratkaisun-tittelista-kilpailee-viisi-ratkaisua/
https://eoppimiskeskus.fi/paras-suomalainen-oppimisratkaisu-kilpailun-tuotesarjan-loppukilpailuun-nelja-ratkaisua/

 

DigiVoo -hankkeen väliraportti: Digitalisaation vaikutukset oppimisen, oppimistilanteisiin ja oppimistuloksiin

Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyönä vuosina 2021–2022 toteutettavan tutkimuksen väliraportissa tarkasteltiin digitalisaation vaikutusta oppimiseen, oppimistuloksiin, oppimismotivaatioon ja oppimistilanteisiin. Digitalisaation vaikutusta oppimiseen tarkastellaan väliraportissa oppilaiden itsearvioitujen digitaalisten valmiuksien sekä interaktiivisten tehtäväympäristöjen ja tehtävätyyppien vaikutuksen näkökulmasta. Lisäksi kirjallisuuskatsauksen pohjalta pohditaan, millaiseen oppimiseen kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa raportoidut digitaaliset oppimistilanteet ohjaavat.

Lue lisää tutkimuksesta ja linkit tiivistelmään ja tutkimusraporttiin

 

Digivisio-hanke: Digipedagogiikan esiselvitykset nyt luettavissa

Digivisio-hankkeessa on valmistunut kaksi esiselvitystä, jotka käsittelevät opiskelukyvyn tukemista ja osaamisen kehittämistä digipedagogiikan näkökulmasta.

Opiskelukykyä koskevassa esiselvityksessä tuloksena tunnistettiin useita suosituksia esimerkiksi opiskelutaitojen ja digitaitojen tukemiseen, opiskelijoiden vertaistuen vahvistamiseen ja ohjauksen tukemiseen. Suositukset sisältävät muun muassa opiskelutaitojen ja digiosaamisen tukemiseen tähtääviä menetelmiä, opiskelukyvyn ja yhteisöllisyyttä tukevien foorumien ja mallien rakentamista, vertaistuutorointiin kannustamista sekä ohjauksen vahvistamiseen kannustavia toimenpiteitä. Myös oppimisanalytiikan hyödyntäminen ja sidosryhmätyöskentelyn tehostaminen sekä uraohjauksen kehittäminen löytyvät suositusten joukosta.

Korkeakoulujen opettajien ja tukipalveluhenkilöstön digipedagogisen osaamisen kehittämistä käsittelevän esiselvityksen tavoitteena oli tuottaa suunnitelma digipedagogiikan koulutusten kansallisesta toteuttamisesta ja kartoittaa tarve arvioida opettajien digipedagogisia taitoja. Työryhmä on tehnyt esiselvityksen pohjalta esityksen kansallisten digipedagogiikan koulutusten mallista. Tavoitteena on, että vuonna 2022 suunnitellaan neljä koulutusta yhteiskehittämisen keinoin kaikkien korkeakoulujen kanssa, ja koulutukset toteutetaan vuonna 2023.

Lue lisää ja lataa esiselvitykset

 

Tulevat tapahtumat ja webinaarit

*Microsoft 365 Keep on Track -webinaarisarja
Keep on Trackin idea on auttaa osallistujia ottamaan koko Microsoft 365 Platform hyötykäyttöön. Verkkotapahtumassa kerromme mitä uusia mahdollisuuksia palveluun on tullut, ja tarjoilemme ensipuraisun uusiin julkistuksiin. Emme tyydy vain kalvosulkeisiin, vaan demoamme myös hands-on palvelukokonaisuuden uutuksia. Täysin maksuttomat webinaarit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan!
Seuraava Keep on Track -webinaari järjestetään toukokuussa 4.5. klo 9-10.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

*Ilona-webinaareja
Ilona IT järjestää erilaisia oppimisen inspiraatiowebinaareja useita kertoja kuukaudessa. Vierailevat asiantuntijat ja ajankohtaiset aiheet pitävät yllä mielenkiintoa laajasti teknologian hyödyntämisestä. Webinaarit ovat maksuttomia, mutta edellyttää ilmoittautumisen. Menneiden webinaarien tallenteet myös katsottavissa sivuilla.

Lue lisää

 

*Digivisio-webinaareja
Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Webinaarit esittelevät hankkeen etenemistä. Digivisio-webinaareja järjestetään noin kerran kuukaudessa. Seuraavat webinaarit:
ti 31.5. klo 14.00-15.00
ti 21.6. klo 14.00-15.00

Tarkemmat tiedot hankkeen sivuilta

 

*Tulevaisuus haastaa oppimisen, 3.5.2022

Päivän aikana esitellään ajankohtaisten opetusalan hankkeiden tuloksia ja käytännön esimerkkejä oppimista tukevien sovellusten käytöstä. Näkökulmina verkko- ja hybridioppiminen ja tulevaisuuden osaaminen. Koulutusalan toimijoille suunnattua tapahtumaa rakentavat yhdessä EduFutura-toimijat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Gradia sekä Jyväskylän kaupungin edustajat.

Sivut

 

*AnalytiikkaÄly-Etäohjaus-hankkeen loppuseminaari, 9.5.2022

AnalytiikkaÄly-Etäohjaus-hankkeen loppuseminaarissa 9.5. kello 12:00 esitellään hankkeen kokeiluja, AnalytiikkaÄly-sovellusta sekä etä- ja hybridiohjauksen tukimallia. Lopuksi paneelikeskustelua. Seminaari pidetään Zoomilla.

Sivut

 

*Avoin webinaari: Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

Webinaarissa jaetaan tietoa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden edistymisestä. Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti 13.5.2022.

Sivut

 

*Pedaforum 2022 – korkeakoulupedagogiikan päivät, 24.- 25.8.2022, Helsinki

Pedaforum 2022 kokoaa monipuolisesti opetuksen, ohjauksen, opintohallinnon asiantuntijoita ja muita korkeakouluopetuksesta ja -tutkimuksesta kiinnostuneita osallistujia. Päivien teema on korkeakoulupedagogiikka 2030-luvulla.

Sivut

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta