Digiopetusuutisia 5/2019

Digiopetusuutisia/Tampereen eOppimisen klusterin ajankohtaistiedote 29.5.2019

 

* Tampereen eOppimisen klusterin toiminta päättyy: Yhteistyö ja uutiskirje jatkuu!
*Osaamisbotit opiskelijan osaamisen tunnistamisen apuvälineenä
*Väitös: Brezovszky, B.:Using game-based learning to enhance adaptive number knowledge
*OKM:n työryhmä: Jatkuvan oppimisen kehittäminen ja ohjauksen digitaalisten palvelujen parantaminen
*Opelta opelle – nappaa kootut mallit TVT-opetuksen tueksi
*Office 365 Keep on Track -webinaari 6/2019
* Tulevat tapahtumat:
*Peda-forum 2019, 5.-6.6. 2019, Helsinki
*Mobiilikesäkoulu, 6.-7.6.2019, Mustiala
*EUNIS, 5-7.6.2019, Trondheim, Norway
*EDEN, 17-19.6.2019, Bruges, Belgia
*EdMedia + Innovate learning, 25-28.6.2019, Amsterdam
*Dare to Learn, 19 – 20.9.2019, Helsinki
*Digisfääri, 31.10. -1.11.2019, Espoo
*SETT, 19.-20.11.2019, Helsinki

Tampereen eOppimisen klusterin toiminta päättyy. Yhteistyö ja uutiskirje jatkuu!

Vuonna 2001 Tampereen korkeakoulujen ja kaupungin väki kokoontui yhteen pohtimaan miten Tampereen alueella voitaisiin yhteisin toimin edistää verkko-oppimisympäristöjen monitieteistä kehittämistä ja tutkimusta sekä tutkimustulosten hyödyntämistä käytännön toimissa. Tätä tarvetta vastaamaan perustettiin Tampereen eOppimisen klusteri, yhteistyöverkosto, jonka kautta tieto e-oppimisen tapahtumista ja kehityksestä leviäisi ihmisten ja organisaatioiden välillä.

Vuosien aikana Klusterin toiminta on ollut monimuotoista. Yleisten koulutusten ja tapahtumien lisäksi, yhdessä on toimittu mm. projekteissa ja hankkeissa. Valtakunnallisestikin ainutlaatuinen yhteisö on mahdollistanut myös säännöllisen, mutkattoman yhteydenpidon Tampereen alueen opetusteknologiaväen kesken. Tampereen kolmen korkeakoulun (Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) yhdistyminen vuoden vaihteessa Tampereen korkeakouluyhteisöksi toi tarpeen miettiä Tampereen eOppimisen klusterin toiminnan jatkoa. Alueellista yhteistyötä Poliisiammattikorkeakoulun, Tampereen korkeakouluyhteisön ja Tampereen kaupungin kesken jatketaan edelleen, mutta Tampereen eOppimisen klusterin toiminta lakkaa. Klusterin verkkosivut ja facebook-sivu poistuvat kesän aikana.

Tampereen eOppimisen klusterin kerran kuussa ilmestyvä uutiskirje tavoittaa satoja tilaajia ympäri suomen. Uutiskirjeen toimittamista jatketaan Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoiminnan osana. Digiopetusuutisia –nimellä jatkava uutiskirje säilyy saman sisältöisenä kuin ennenkin. Uutiskirjeeseen kerätään opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa.
Uutiskirje julkaistaan jatkossa Digimentoriverkoston sivuilla osoitteessa https://sites.tuni.fi/digimentorit

Jos edelleen haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi käy uudistamassa tilauksesi lomakkeella: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/23580/lomake.html

Seuraava uutiskirje julkaistaan sivuilla ja heräte toimitetaan tilaajille elokuussa.

Tampereen eOppimisen klusterin väki kiittää kaikkia vuosien aikana toimintaan osallistuneita antoisasta yhteistyöstä!

 

Osaamisbotit opiskelijan osaamisen tunnistamisen apuvälineenä

Tredussa pilotoidaan Osaamisbottia opiskelijan osaamisen tunnistamisen apuvälineenä. Opiskelijan ilmoittaman osaamisen perusteella botti tarjoaa osaamista ja kiinnostuksen kohteita vastaavia työpaikkoja. Tredussa botti toimii Microsoft Teamsissa, eli opiskelija vastaa botin kysymyksiin chatissa aivan kuin keskustelisi kenen tahansa kanssa.

Opiskelija voi löytää botin avulla työpaikkoja, joita he eivät olleet aiemmin huomanneet. Botti luo myös vastausten perusteella opiskelijalle ansioluettelon. Luomalla osaamiskortin opiskelija saa tehtyä osaamisensa näkyväksi ja botti tarjoaa tämän jälkeen työpaikkoja. Opettajalle Osaamisbotista voisi tulevaisuudessa olla se hyöty, että botin avulla opiskelijoille voisi teettää sellaisia kyselyitä, jotka muuten veisivät paljon arvokasta ohjaus- tai opetusaikaa. Tredussa on pohdittu botin hyödyntämistä esimerkiksi HOKS-keskustelujen tukena ja henkilökunnan digiosaamisen tunnistamisessa ja lisävinkkien tarjoamisessa.

Osaamisbotti on jo aktiivisessa käytössä Tampereen työllisyyspalveluissa OMA-valmentajien työkaluna. Näiden käyttökokemusten pohjalta on helppo kehittää tuotetta myös oppilaitoskäyttöön.Kehittäminen ja käyttöönotto tapahtuu yhteistyönä Osaamisbotin, Smart Tampere Digiohjelman, Tredun ja Tampereen työllisyyspalveluiden kanssa.

Lue koko uutinen: https://osaava.tredu.fi/2019/05/15/osaamisbotti-kartoittaa-opiskelijan-osaamista-ja-tarjoaa-tyopaikkoja/
Katso myös: https://osaamisbotti.fi

 

OKM: Jatkuvan oppimisen kehittäminen ja ohjauksen digitaalisten palvelujen parantaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksia jatkuvan oppimisen kehittämiseksi. Työryhmän väliraportti julkistettiin torstaina 2.5. Työryhmä ehdottaa, että Suomessa toteutetaan kansallinen jatkuvan oppimisen uudistus. Se ehdottaa, että luodaan ennakoivan rakennemuutoksen malli, joka tukee alueellisten työmarkkinoiden toimivuutta ja vähentää rakennemuutoksesta aiheutuvia ei-toivottuja seurauksia.

Lisäksi ehdotetaan, että ohjauksen digitaalisia palveluja ja henkilökohtaista ohjausta parannetaan, työelämässä hankittua osaamista tehdään näkyväksi ja jatkuvan oppimisen kulttuuria vahvistetaan. Työryhmä ehdottaa myös, että vuoden loppuun mennessä selvitettäisiin työikäisten osaamiskartoitusten käyttöönottoa. Lisäksi jatkuvan oppimisen rahoitusta tulisi uudistaa.

Jatkuvaa oppimista koskevan työryhmän ja ohjausryhmän (asetettu 5.2.2019) tehtävänä on laatia kuvaus jatkuvan oppimisen toimintamallista ja periaatteista sekä tehdä ehdotukset, joilla a) vahvistetaan kannusteita työuran aikaiseen opiskeluun, b) lisätään osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta, c) parannetaan työn ja opiskelun yhteensovittamista sekä d) kohdennetaan koulutusta digitalisaation ja työn murroksen aloille.

Raportti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-641-6

Koko juttu: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-suomi-tarvitsee-jatkuvan-oppimisen-uudistuksen

 

Väitös: Brezovszky, B.: Using game-based learning to enhance adaptive number knowledge

MA Boglarka Brezovszkyn väitöskirja ”Using game-based learning to enhance adaptive number knowledge” tarkastettiin 3.5.2019 Turun yliopistossa.

Hyvin suunnitellulla digitaalisella matematiikkapelillä voidaan edistää sellaistakin oppimista, jota on vaikea saada aikaan tavanomaisessa luokkatyöskentelyssä. Tutkimusryhmän kehittämän pelin avulla alakoulun oppilaat oppivat joustavaa matemaattista ajattelua, heidän matemaattinen lukukäsitteensä vahvistui ja peli valmensi heitä myös tulevaan korkeamman matematiikan oppimiseen. Samalla myös oppilaiden mekaaniset laskutaidot kehittyivät.

Turun yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassa tarkastellaan matemaattisen pelin kehittämisen ja testaamisen vaiheita varhaisesta prototyypistä kehittyneeseen peliversioon. Väitöskirjan tulokset tukevat sitä ajatusta, että pelillisillä ympäristöillä on mahdollista edistää matematiikan oppimista ja tukea myös sellaista joustavan matemaattisen ajattelun kehittymistä, jota on hankala edistää tavanomaisen kouluopetuksen keinoin.
Number Navigation peliä on väitöskirjatutkimuksen valmistumisen jälkeen kehitetty edelleen ja uusimman version testaus on käynnistymässä ensi syksynä ympäri Suomen. Tavoitteena on pelin saaminen vapaasti kaikkien Suomen koulujen käyttöön.

Väitöstiedote: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/matematiikan-oppimispeli-kehittaa-joustavia-matemaattisia-taitoja-vaitos-ma
Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.utupub.fi/handle/10024/147025

Opelta opelle – nappaa kootut mallit TVT-opetuksen tueksi

Opettajat Turun, Liedon ja Mynämäen kouluista ovat yhdessä ideoineet ja toteuttaneet pedagogisesti testattuja vinkkejä oppilaiden henkilökohtaisten päätelaitteiden tehokkaaseen käyttöön oppimisessa. Malleja työstettiin läheisessä yhteistyössä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Ne ovat selailtavissa Paussi-blogissa, ja ne voi myös ladata itselleen. 98-sivuinen kokoelma sisältää sekä oppiainekohtaisia että monialaisia vinkkejä.

Turussa on samanaikaisesti käynnissä kehittämisprojekti, jonka myötä kaikki peruskoulun luokkien 4.-9. oppilaat saavat henkilökohtaiseen opiskelukäyttöönsä iPadin tai kannettavan tietokoneen. Opettajatiimien kehittämät ja käytännössä kokeilemat mallit antavat muille opettajille ideoita siihen, kuinka oppilaslaitteita voisi hyödyntää pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti eri oppiaineissa ja eri luokka-asteilla. Pedagogisia malleja digitaalisten välineiden hyödyntämiseen työstettiin kahden vuoden ajan Opetushallituksen rahoittamassa Disco idipsum – yhdessä oppiminen –projektissa.

Paussi, pedagogiset mallit opetuksen tueksi: https://blog.edu.turku.fi/paussi/pedagogiset-mallit/

Office 365 Keep on Track -webinaari 6/2019

Sinisen meteoriitin Keep on Track -webinaareissa kuulet uusimmat uutiset Office 365 -maailmasta. Webinaareissa käydään läpi merkittävimmät tapahtumat Office 365 -rintamalla sekä tulevia asioita roadmapilta. Tarkempaan esittelyyn pääsee pari uutta ominaisuutta. Lisäksi käydään läpi jokin vähemmän tunnettu, mutta sitäkin hyödyllisempi Office-ohjelman ominaisuus. Seuraava Keep on track –webinaari pidetään 12.6.2019 klo 14-15.
Lue lisää: https://www.meteoriitti.com/keep-on-track/
Ilmoittaudu mukaan: https://register.gotowebinar.com/register/3788289646231197954
Rekisteröitymisen jälkeen saat vahvistuksen sähköpostiisi, ja linkin webinaarihuoneeseen.

Tulevat tapahtumat:

Peda-forum 2019, 5.-6.6. 2019, Helsinki
Päivien pääteemaksi on valittu ’Oppimisen tila – Quo vadis universitas’ ja tavoitteena on jakaa tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä laadukkaan oppimisen ja opetuksen toteuttamiseksi.
Sivut: https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/pedaforum-2019

Mobiilikesäkoulu, 6.-7.6.2019, Mustiala
Mobiilikesäkoulu on yhteisöllinen mobiilioppimisen tapahtuma, joka kokoaa vuosittain yhteen mobiilioppimisesta kiinnostuneita tahoja eri puolilta Suomea.
Sivut: http://www.mobiilikesakoulu.com/

EUNIS, 5-7.6.2019, Trondheim, Norway
The main theme for EUNIS19 is “Campus for the future”, where we cover a wide range of areas within digitization and future campus development for Higher Education as Leadership & Management, ICT, Infrastructure & Security, Learning, Teaching & Student Experience, Software Development / Innovative Concepts, Interoperability and Research.
Webpage: http://www.eunis.org/eunis2019/

EDEN, 17-19.6.2019, Bruges, Belgia
How can information and communication technology in the age of Industry 4.0 create and enhance synergies between online learning programmes, the increased diversity of stakeholders, the workplace experience, socio-cultural influences and students’ work-life balance? Conference theme: Connecting through educational technology – to produce effective learning environments
http://www.eden-online.org/2019_bruges/

EdMedia + Innovate learning, 25-28.6.2019, Amsterdam
Annual conference offers a forum for the discussion and exchange of research, development, and applications on all topics related to Innovation and Education. Conference includes topis such as Advanced Technologies for Learning and Teaching, Assessment and Research, Innovative Approaches to Learning and Learning Environment, Virtual and Distance Education
Pages: https://www.aace.org/conf/edmedia/about/

Dare to Learn, 19 – 20.9.2019, Helsinki
Oppimistapahtuma Dare to Learn kokoaa yhteen oppimisesta innostuneita ihmisiä eri aloilta. Se tarjoaa osallistujilleen täysin uudenlaisen, interaktiivisen areenan, jossa rakennetaan yhdessä oppimisen parempaa tulevaisuutta. Osallistumisen ytimessä ovat yksilölliset ja yhteisölliset oppimiskokemukset, joita tuetaan tarinoiden, teknologian ja liikkeen keinoin.
Sivut : http://www.daretolearn.fi/

Digisfääri, 31.10. -1.11.2019, Espoo
Yli 40 vuoden ajan IT-päivät on ollut suomalaisten korkeakoulujen IT-ammattilaisten isoin vuosittainen tapahtuma. Järjestäjänä on toiminut kukin korkeakoulu vuorollaan. Tänä vuonna IT-päivät pidetään nimellä Digisfääri. Aalto-yliopisto toivottaa korkeakoulujen IT-ammattilaiset tervetulleeksi tulevaisuuden kampukselleen.
Sivut: https://digisfaari.io/

SETT, 19.-20.11.2019, Helsinki
Opetusalan teknologiaforum, SETT, tarjoaa osallistujille verkostoitumismahdollisuuksia, inspiroivia puheenvuoroja, käytännönläheisiä ratkaisuja, opetusteknologian viimeisimpiä ratkaisuja, asiantuntijoita ja workshoppeja. Vuoden 2019 pääteema on digipedagogiikka, ja sen alateemoina hyvinvointi, luovuus sekä elinikäinen oppiminen.
https://lp.easyfairs.nu/sett-finland-2019-offer1/

 

Uutiskirjeen toimitti 
Suvi Junes
suvi.junes@tuni.fi
Tampereen korkeakouluyhteisö
Digimentoriverkosto: https://sites.tuni.fi/digimentorit