Digimentoritoiminnan syyskausi käynnistyi

Koko Tampereen korkeakouluyhteisön laajuisen digimentoritoiminnan ensimmäinen syksy käynnistettiin pe 23.8.2019 digimentoriverkoston tapaamisella. Kesätauon jälkeen palailtiin  korkeakouluyhteisöön, jossa opittavaa ja omaksuttavaa on muillakin kuin uusilla opiskelijoilla.

Tapaamisessa kerrattiin yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä uusiin tietojärjestelmiin liittyen, kuten mitä eroa olikaan siinä, että siirtääkö kurssialueen vanhasta Moodlesta uuteen vai kopioiko sisältöjä uudessa Moodlessa alueelta toiselle . Miten päästetään opiskelijat Moodle-alueelle ilman kurssiavainta? Mikä on TAMKissa aikataulu Tabulasta TUNI Moodleen siirtymisessä entä TAMK Examista TUNI Examiin? Vaikka yksittäisiä kysymyksiä tulee varsinkin lukuvuoden alussa esille, on muistettava, että yhteisiin järjestelmiin siirtyminen on välttämätöntä ja helpottaa uutena organisaationa toimimista. Digimentoriverkostolla on mahdollisuus paitsi auttaa ja viedä tietoa yhteisöissään eteenpäin, myös vaikuttaa palveluihin, sillä kehitystyö monen ympäristön kanssa jatkuu vielä.

Ylläolevien kysymysten kaltaisiin asioihin kannattaa etsiä tietoa It-palvelut -sivulta, https://www.tuni.fi/it-palvelut/, josta löytyy julkiset IT-ohjeet ja yhteystiedot ja palveluosoitteet, sekä linkit myös intrassa julkaistuihin ohjeisiin. Linkkilistaa uusiin ohjeisiin on listattu myös Digimentoreiden vinkkipankin vinkissä: https://sites.uta.fi/vinkkipankki/opetuksen-uudet-tyokalut-linkkilista-ohjeisiin/

IT-palvelut auttaa kaikissa tietojärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa, ja Digimentoriverkosto siinä, miten tietojärjestelmiä hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Tapaamisessa jaettiinkin kokemuksia kokeiluista ja käytännöistä, joita eri puolilla korkeakouluyhteisöä on toteutettu. Nämä vinkit välittyvät mentoreiden kautta tiedekuntien ja koulutusyksiköiden väelle sekä osa myös Vinkkipankkiimme. Koska verkosto on uuden korkeakouluyhteisön laajuisena vielä kovin nuori, näin syyskauden alussa on hyvä tuoda esille keitä olemme ja mitä teemme.

Kuka digimentori on?
Digimentori on henkilö, joka on paitsi oman tieteenalansa asiantuntija myös kiinnostunut pohtimaan digitaalisten työkalujen hyödyntämistä oman alansa opetuksessa ja/tai tutkimuksessa ja yhteisönsä työskentely-ympäristöinä.
Digimentori on henkilö, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan digitaalisten ympäristöjen ja työkalujen käytössä.
Digimentori on oman yhteisönsä digiasioiden kehittäjä ja yhteyshenkilö.

Digimentoriverkoston jäsenenä digimentori välittää verkostolle oman yhteisönsä hyviä käytäntöjä ja kysymyksiä. Toiminnan kautta mentori saa yhteyden korkeakouluyhteisön asiantuntijoihin sekä kollegaverkoston, jonka osaamista hyödyntää oman yhteisönsä digiasioiden eteenpäin viemisessä. Digimentoriverkostolla on kanava vaikuttaa digitaalisten ympäristöjen ja työkalujen kehittämistyöhön.

Omassa yhteisössään digimentori välittää verkostosta saatua tietämystä, sekä järjestää digiasioiden osaamisen kehittämiseen tai käytön edistämiseen liittyvää toimintaa tai tukea. Tehtävä antaa digimentorille mandaatin ja resurssin kehittää omaa osaamistaan ja edistää digiasioita yhteisössään. Tehtävä lisää ymmärrystä digiasioiden hyödyntämisestä omalla alalla ja tuo mukanaan osaamista, jota varmasti tarvitaan ja arvostetaan tiedekunnissa ja koulutusyksiköissä.

Syksyn aikana Digimentoriverkosto ylläpitää myös yhteisiä resursseja, joista toivottavasti hyötyy koko yhteisömme:

Digimentoriverkosto kutsuu kaikki korkeakouluyhteisön jäsenet seuraamaan, osallistumaan ja hyötymään digimentoritoiminnasta. Seuraa digimentoritoimintaa kanaviemme kautta tai ota yhteyttä oman tiedekuntasi tai koulutusyksikkösi digimentoriin ja ehdota omaa yhteisöäsi hyödyttävää toimintaa.

Hyvää syksyä ja antoisaa lukuvuoden alkua!