Digiopetusuutisia 8/2019

Tämä Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote korvaa aiemmin ilmestyneen Tampereen eOppimisen klusterin uutiskirjeen. Tiedotteeseen kerätään opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. 
Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella

Sisältö:
– Väitös: Töytäri A.: Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin
– Väitös: Tuhkala, A.: Participatory Design: an Approach for Involving Teachers as Design Partners
– DiKATA – avoimet verkkokoulutukset
– Office 365 Keep on Track -webinaarin 5-vuotisjuhlalähetys
– Tulevia tapahtumia:
– Dare to Learn, 19 – 20.9.2019, Helsinki
– Digisfääri, 31.10. -1.11.2019, Espoo
– SETT, 19.-20.11.2019, Helsinki
– OEB, 27.-29.11.2019, Berlin
– Digioppimisen areena 2019, 3.12.-4.12.2019, Helsinki

 

Väitös: Töytäri A.: Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin

Aija Töytärin väitöskirja ”Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin” tarkastettiin 9.8.2019 Jyväskylä yliopistossa.

Aija Töytäri on tutkinut väitöstutkimuksessaan, miten ammattikorkeakouluopettajat oppivat ja hyödyntävät digitaalisuutta työssään ja minkälaisia osaamishaasteita heillä on työelämäyhteistyössä. Väitöstutkimuksen mukaan noin neljännes ammattikorkeakouluopettajista näkee digitaalisuuden välttämättömänä pahana. Suurin osa opettajista pitää kuitenkin digiteknologiaa mahdollisuutena, toivottuna tai kaikkialla läsnä olevana apuna. Opettajat kokevat työnsä yksilölliseksi toiminnaksi, ja vain osa opettajista on omaksunut muutoksen kohti ohjaavaa ja yhteisöllistä työtapaa opetuskeskeisen työskentelyn sijaan.

Väitöskirjan tulosten mukaan ammattikorkeakouluopettajuus kiteytyy neljään muotoon: 1) individualistinen opettajuus, 2) kollegiaalinen opettajuus, 3) tiimimäinen, yhteisöllinen opettajuus oman alan toimijoiden kanssa ja 4) verkostoitunut, kansainvälinen opettajuus. Tulokset tuovat esiin ammattikorkeakouluopettajan työn kirjon. Tutkimus luo uutta tietoa ammattikorkeakouluopettajien omasta oppimisesta ja nostaa esiin ammattikorkeakouluopettajien osaamisen kehittämiskohteita. Tulosten perusteella on ilmeistä, että opettajat tarvitsevat myös digitaalisuuden hyödyntämiseksi ja työelämäyhteistyöhön laajempaa osaamista ja täydennyskoulutusta.

Lue koko väitöstiedote

Väitöskirja luettavissa osoitteessa

 

Väitös: Tuhkala, A.: Participatory Design: an Approach for Involving Teachers as Design Partners

Ari Tuhkalan väitöskirja Participatory Design: an Approach for Involving Teachers as Design Partners tarkastettiin 14.6.2019 Jyväskylän yliopistossa.

Uusien teknologioiden, oppimisympäristöjen ja -menetelmien tuominen kouluihin voi aiheuttaa muutosvastarintaa opettajissa. Osallistavan suunnittelun tavoitteena on ottaa opettajat mukaan päätöksentekoon ja varmistaa, että innovaatiot suunnitellaan opettajien arjen tarpeet huomioiden. Kouluympäristössä tehdyt aiemmat osallistavan suunnittelun tutkimukset on tehty pääsääntöisesti oppilaiden kanssa, joten Ari Tuhkalan väitöskirjassa keskityttiin opettajiin. Tuhkala kartoitti opettajia käsittelevät tutkimukset viimeisen kymmenen vuoden ajalta ja osallistui kahteen kansainväliseen tutkimushankkeeseen. Ensimmäinen hanke oli oppimistilojen hallintaan tarkoitetun mobiilisovelluksen kehittäminen vuonna 2016 valmistuneeseen Valteri Onerva koulun toimipisteeseen. Toinen oli uuden Teknologiaymmärrys-oppiaineen pilotoiminen kolmessatoista tanskalaisessa peruskoulussa.

Väitöskirjan tärkein anti on, että se laajentaa osallistavan suunnittelun tutkimuskenttää uudelle alueelle. Kahdessa hankkeessa tehdyt havainnot on yhdistetty kirjallisuudesta kartoitettuun aiempaan tietämykseen, joiden pohjalta ehdotetaan kolmea toimenpidettä. Ensiksi tunnistetaan erilaisten käyttäjäryhmien roolit, tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet, jotta voidaan ennakoida mahdolliset ristiriidat eri käyttäjäryhmien välillä. Toiseksi kehittämistyö perustellaan opettajille mahdollisuutena velvollisuuden sijaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kehittämistyön ei pitäisi olla opettajalle vain uusi velvollisuus, vaan hänen täytyy saada jotain konkreettista hyötyä osallistumisestaan. Kolmanneksi kehittämistyön tuloksena pitäisi syntyä yhteisöjä, joissa hankkeen tavoitteita jatketaan ja jotka avautuvat uusille toimijoille.

Lue koko väitöstiedote

Väitöskirja luettavissa

 

Saavutettavuus –Digi kuuluu kaikille!

Saavutettavuus –sivusto on Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämä verkkosivusto, joka on julkaistu toukokuussa 2019. Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa Suomessa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta ja antaa neuvontaa ja ohjeita saavutettavuudesta. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019.

Sivustolta löydät tietoa lain vaatimuksista, sekä ohjeita ja esimerkkejä soveltamiseen eri tilanteissa.

Sivusto

 

DiKATA – avoimet verkkokoulutukset

Kaikille avoimissa ja maksuttomissa DiKATA -verkkokoulutuksissa osallistujat saavat työhön ja vapaa-aikaan hyödyllistä digiosaamista. Kursseilta löydät sinulle sopivia sisältöjä, oletpa sitten aloittelija tai kokenut digiseikkailija. Opit esimerkiksi, kuinka asioida sähköisesti, miten pilvipalveluita käytetään ja kuinka hallita jatkuvaa tietotulvaa. Opit myös työelämässä tärkeitä digitaitoja, kuten etäkokouksien käytäntöjä, yhteisöllisen työskentelyn menetelmiä (Google ja Microsoft Teams) ja kuinka brändäät itsesi ammatillisesti. DiKATA-hankkeen tavoitteena on parantaa kymmenien tuhansien työikäisen digiosaamista. Hanketta koordinoi Snellman-kesäyliopisto

Listaus webinaareista

 

Office 365 Keep on Track -webinaarin 5-vuotisjuhlalähetys

Office 365 Keep on Track -webinaarin 5-vuotisjuhlalähetys pidetään 22.10.2019 klo 14-15. Webinaarissa käydään läpi tuoreimmat uutiset ja julkistukset Office 365:n maailmasta. Webinaarin järjestää Sininen meteoriitti.

Tietoa webinaarista ja aiemmat saman sarjan tallenteet

 

Tulevat tapahtumat:

Dare to Learn, 19 – 20.9.2019, Helsinki

Oppimistapahtuma Dare to Learn kokoaa yhteen oppimisesta innostuneita ihmisiä eri aloilta. Se tarjoaa osallistujilleen täysin uudenlaisen, interaktiivisen areenan, jossa rakennetaan yhdessä oppimisen parempaa tulevaisuutta. Osallistumisen ytimessä ovat yksilölliset ja yhteisölliset oppimiskokemukset, joita tuetaan tarinoiden, teknologian ja liikkeen keinoin.

Sivut

Digisfääri, 31.10. -1.11.2019, Espoo

Yli 40 vuoden ajan IT-päivät on ollut suomalaisten korkeakoulujen IT-ammattilaisten isoin vuosittainen tapahtuma. Järjestäjänä on toiminut kukin korkeakoulu vuorollaan. Tänä vuonna IT-päivät pidetään nimellä  Digisfääri. Aalto-yliopisto toivottaa korkeakoulujen IT-ammattilaiset tervetulleeksi tulevaisuuden kampukselleen.

Sivut

SETT, 19.-20.11.2019, Helsinki

Opetusalan teknologiaforum, SETT, tarjoaa osallistujille verkostoitumismahdollisuuksia, inspiroivia puheenvuoroja, käytännönläheisiä ratkaisuja, opetusteknologian viimeisimpiä ratkaisuja, asiantuntijoita ja workshoppeja. Vuoden 2019 pääteema on digipedagogiikka, ja sen alateemoina hyvinvointi, luovuus sekä elinikäinen oppiminen.

Sivut

OEB, 27.-29.11.2019, Berlin

OEB conference is the global, cross-sector conference on technology supported learning and training.

Info

Digioppimisen areena 2019, 3.12.-4.12.2019, Helsinki

Uudistuneelta Digioppimisen areenalta saat tuhdit eväät digioppimiseen itse tekemisen ja yhdessä kokeilemisen kautta. Tule kehittämään digipedagogista osaamistasi ja nappaa talteen parhaat vinkit.

Sivut

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoiminnan koordinaattori