Digiopetusuutisia 5/2022

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

 

Sisältö:

 • Julkaisu: Nevgi, A., Sandsberg, N. (toim.): Digirikastetut oppimaisemat
 • Artikkeli: Kataja, K. : Korkeakoulujen BencHEIT-benchmarking-kysely johtamisen apuvälineenä
 • Julkaisu: Nyyssölä, K. Koulutus tulevaisuudessa. Ennakointinäkökulmia koulukäyntiin, kehittämiseen ja osaamiseen
 • Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet
  • Digivisio-webinaareja
  • Microsoft Teams Spotlight: uusimmat ominaisuudet ja tulevaisuuden näkymät, 3.6.2022
  • Webinaari: Hybridityö – dystopiaa vai utopiaa?, 7.6.2022
  • Pedaforum 2022 – korkeakoulupedagogiikan päivät, 24.- 25.8.2022, Helsinki
  • Tallenne: AnalytiikkaÄly-Etäohjaus-hankkeen loppuseminaari
  • Tallenne: Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

 

Julkaisu: Nevgi, A., Sandsberg, N. (toim.): Digirikastetut oppimaisemat

Oppaan tavoitteena on antaa ohjeita ja neuvoja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi olemassa oleviin fyysisiin tiloihin kampuksilla. Kirja rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäisen osan muodostavat kahdeksan lyhyttä lukua, joissa kuvataan mitä on syytä huomioida kampuksien opetus- ja oppimistiloja uudistettaessa. Toisen osan muodostavat kymmenen käytännön esimerkkiä – tapausta, joissa on jokin tila uudistettu ja muokattu vastaamaan uusia digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Näissä konkreettisissa ratkaisuissa on kuvattu tilamuutokselle tunnistettu tarve ja lähtötilanne, suunnittelun ja toteutuksen prosessi ja analysoitu SWOT-kehikolla mitkä ovat toteutuksen vahvuudet ja heikkoudet ja mitkä ovat mahdollisuudet ja uhat. Nämä esimerkkitapaukset ovat toteutettu vuosina 2016-2020, ja näitä tiloja uudistettaessa elettiin vielä turvallisen kehityksen ajassa, jossa ei tiedostettu mahdollisen maailmanlaajuisen pandemian tuomia muutostarpeita opetustilojen kehittämiselle. Esimerkkitapauksiin on tätä teosta kirjoitettaessa laadittu soveltuvin kohdin pohdintaa siitä, miten uudistettu tila soveltuu esimerkiksi hybridiopetuksen tarpeisiin.

Luettavissa osoitteessa: https://digirikastetut.fi/

 

Artikkeli: Kataja, K. : Korkeakoulujen BencHEIT-benchmarking-kysely johtamisen apuvälineenä

Korkeakoulujen tietohallinnot ovat voineet osallistua järjestelmällisesti Eunisin (European University Information Systems Organisation) kansainväliseen BencHEIT-benchmarking kyselyyn vuodesta 2010 alkaen. Osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Vuonna 2021 mukana oli kaikkiaan 45 korkeakoulua, joista Suomesta 19. Vertailussa on mukana muun muassa erilaisia kustannustietoja ja henkilötyövuosia sekä IT-tiloja ja laitemääriä kuvaavia volyymitietoja. Tässä artikkelissa esitellään pitkäjänteisellä IT-benchmarkingilla saatuja hyötyjä ja havaittuja haasteita.

Lue artikkeli UAS journal -lehdestä

 

Julkaisu: Nyyssölä, K. Koulutus tulevaisuudessa. Ennakointinäkökulmia koulukäyntiin, kehittämiseen ja osaamiseen

Opetushallintuksen julkaisusarjan raportissa tarkastellaan, minkälainen on tulevaisuuden koulumaailma ja miten sitä voidaan ennakoinnilla kehittää. Keskeisiä teemoja ovat opetuksen henkilökohtaistuminen, opetusteknologian kehitys, oppimisen kaikkiallistuminen, systeeminen koulutuksen kehittäminen ja tulevaisuuden osaaminen. Pohdinnan kohteena ovat myös koulutuksen järjestämiseen liittyvät teemat, kuten kuntien rooli tulevaisuudessa sekä kouluverkon, opettajatarpeen ja rahoituksen kehitysnäkymät.

Lue julkaisu OPH:n sivuilta

 

Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet

 *Digivisio-webinaareja

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Webinaarit esittelevät hankkeen etenemistä. Digivisio-webinaareja järjestetään noin kerran kuukaudessa. Seuraavat webinaarit:

ti 31.5. klo 14.00-15.00

ti 21.6. klo 14.00-15.00

Tarkemmat tiedot hankkeen sivuilta: https://digivisio2030.fi/

 

*Microsoft Teams Spotlight: uusimmat ominaisuudet ja tulevaisuuden näkymät, 3.6.2022

Tule mukaan maksuttomaan Microsoft Teams Spotlight -webinaariin 3.6.2022, 9.00–11.00, jossa saat tietopaketin viimeisistä ja tulevista Microsoft Teamsin ominaisuuksista ja sen tuomista mahdollisuuksista. Sulavan tulevaisuuden työn & metaversen johtava konsultti & Microsoft MVP, Vesa Nopanen, johdattaa sinut ajan tasalle Microsoft Teamsin nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 

*Webinaari: Hybridityö – dystopiaa vai utopiaa? 7.6.2022

Millaisena näet tulevaisuuden hybridityöskentelyn? Luoko hybridityö uusia mahdollisuuksia työntekoon vai näetkö hybridimallin kauhuskenaariona, joka ottaa enemmän kuin antaa? Osallistu 7.6.2022 järjestettävään työpajaan ja pääset kertomaan oman mielipiteesi! Saavutettavuuden lisäksi päivän aikana pohditaan, mitä hybridityöskentelyssä pitää erityisesti ottaa huomioon organisaation ja työntekijän näkökulmasta.

Työpaja järjestetään 7.6.2022 klo 14.00-15.30. Järjestäjänä toimii HOT Hybridi -Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hanke.

Ilmoittautumiset 31.5.2022 mennessä

 

*Pedaforum 2022 – korkeakoulupedagogiikan päivät, 24.- 25.8.2022, Helsinki

Pedaforum 2022 kokoaa monipuolisesti opetuksen, ohjauksen, opintohallinnon asiantuntijoita ja muita korkeakouluopetuksesta ja -tutkimuksesta kiinnostuneita osallistujia. Päivien teema on korkeakoulupedagogiikka 2030-luvulla.

Sivut

 

*Tallenne: AnalytiikkaÄly-Etäohjaus-hankkeen loppuseminaari

AnalytiikkaÄly-Etäohjaus-hankkeen 9.5. pidetyssä loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen kokeiluja, AnalytiikkaÄly-sovellusta sekä etä- ja hybridiohjauksen tukimallia.

Tallenne katsottavissa

Sivut

 

*Tallenne: Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

13.5. pidetyssä webinaarissa jaettiin tietoa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden edistymisestä.

Tilaisuuden tallenne YouTubessa

Sivut

 

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta