Digiopetusuutisia 8/2023

Digiopetusuutisia -ajankohtaistiedote kokoaa yhteen opetusteknologiaan ja digiopetukseen liittyviä uutisia, tapahtumia, julkaisuja ja tutkimustietoa. Jos haluat uutiskirjeestä herätteen sähköpostiisi, käy antamassa sähköpostiosoitteesi lomakkeella.

Sisältö:

 • Digivisio-selvitys: Tekoälystä tukea opintojen ohjaamiseen
 • Julkaisu: Merja Drake & Outi Kärkkäinen (toim.): Kokeillen kohti opetuksen XR-sisältöjä
 • Julkaisu: Peltola, J. & Granath, L.: Innosta ja aktivoi etänä! – Etätapahtumien järjestämisen käsikirja
 • Arenen suositukset tekoälyn hyödyntämisestä ammattikorkeakouluille
 • Yliopistopedagogiikka 1/2023
 • Opintopolusta kehitetään kaiken julkisrahoitteisen koulutuksen kattavaa koulutustarjontaportaalia
 • Vinkkejä oppimisanalytiikan hyödyntämiseen
 • Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet
  • Ruudun takaa –hybriditoteutusten sadonkorjuujuhla 14.9. 2023, etä + Tampere
  • Digivisio-webinaarit ja studiot
  • Ilona-webinaarit
  • Korkeakoulujen IT-päivät 8.–9.11.2023, Helsinki
  • Online Educa Berlin (OEB), 22.-24.11.2023, Berlin

 

 *Digivisio-selvitys: Tekoälystä tukea opintojen ohjaamiseen

 Jyri Kivinen Lapin ammattikorkeakoulusta ja Olli Hotakainen Tampereen yliopistosta ovat osatoteuttajatyönä selvittäneet, minkälaisia haasteita, mahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä tekoälyyn pohjautuvassa ohjauksessa voidaan tunnistaa. Havainnot on koottu syksyllä 2022 työpajoissa, joihin kutsuttiin osallistujia eri korkeakouluista.

Selvityksen perusteella iso haaste tekoälyn tukemassa ohjauksessa on, että sitä ei vielä käytetä paljon ja monelle työntekijälle se on uusi työkalu. Tekoälyjärjestelmät voivat myös olla kalliita, ja niiden käyttöönottoon liittyy paljon eettisiä kysymyksiä ja tietoturvahaasteita. Työpajoissa merkittävimmiksi haasteiksi koettiin resurssien puuttuminen kehittämistyöstä, tekoälyn juuttuminen stereotyyppisiin tapauksiin, datan riittämätön saatavuus ja se, että pedagogisten käytäntöjen automatisointi on vaikeaa.

Selvityksen mukaan tekoäly voisi tukea oppijoita opintoihin hakeutumisessa ja niiden suunnittelussa. Se voisi suositella koulutuksia ja rakentaa opintopolkuja esimerkiksi henkilön työhistorian ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Opintojen aikana tekoäly voisi auttaa oppijaa esimerkiksi ajankäytön suunnittelussa. Opettajia tekoäly voisi tukea esimerkiksi mikro-oppimisen ja piensuoritteiden arvioinnissa.

Esiselvitys suosittaa, että korkeakoulut ryhtyvät rakentamaan edellytyksiä opiskeludatan keräämiselle jo ennen tekoälyjärjestelmien käyttöönottoa. Korkeakoulujen tulee myös panostaa ennen tekoälyjärjestelmien käyttöönottoa vahvaan ennakkosuunnitteluun tietoturvassa ja eettisyydessä. Esiselvityksen mukaan Digivisiolla voisi olla iso rooli dataa koskevien yhteisten pelisääntöjen luomisessa, jotta käyttöön saataisiin valtakunnalliset termistöt ja ohjeistukset.

Lue koko uutinen ja lataa selvitys

 

*Julkaisu: Merja Drake & Outi Kärkkäinen (toim.) Kokeillen kohti opetuksen XR-sisältöjä

PedaXR oli heinäkuussa 2023 päättynyt opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka päätavoite oli lisätä opetushenkilöstön ja opiskelijoiden tietoa XR-teknologista ja teknologian tuomista mahdollisuuksista ja myös sen haasteista opetustyölle. Hankkeen loppuraporttiin on kerätty keskeiset asiat hankkeen tavoitteista, tehtävistä, rooleista ja lopputuloksista. Hankkeen toteuttajina olivat Haaga-Helian ammattikorkeakoulu koordinaattorina ja kumppaneina Metropolian, Kajaanin ja Turun ammattikorkeakoulut.

Lataa julkaisu

 

*Julkaisu: Peltola, J. & Granath, L.: Innosta ja aktivoi etänä! – Etätapahtumien järjestämisen käsikirja

Innosta ja aktivoi etänä! -käsikirja antaa käytännönläheisiä ideoita ja ohjeita erityisesti heille, jotka ovat kiinnostuneita etätapahtumien järjestämisestä tai joilla on jo hieman kokemusta aiheesta. Käsikirjassa tutustutaan etätapahtumien järjestämiseen erityisesti osallistamisen ja vuorovaikutuksellisuuden näkökulmista. Se johdattaa etätapahtuman järjestämisen vaiheisiin sekä erilaisiin tapoihin, joilla voi lisätä osallistujien verkostoitumista. Käsikirja on syntynyt Turun ammattikorkeakoulun DigiMESH-hankkeessa toteutettujen etätapahtumien oppimiskokemuksista.

Lataa julkaisu

 

*Arenen suositukset tekoälyn hyödyntämisestä ammattikorkeakouluille

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n asettaman työryhmän laatimat ohjeistukset tekoälyn hyödyntämisestä on julkaistu Arenen sivuilla. Ammattikorkeakoulut laativat omat toimintaohjeistukset itsenäisesti, mutta voivat hyödyntää Arenen ohjeistusta.

Arene suosittelee ammattikorkeakouluja toimiaan kahdella eri tasolla:

 1. organisaatiotasolla ammattikorkeakouluja suositellaan varmistamaan henkilökunnan sekä opiskelijoiden valmiudet hyödyntää tekoälyä vastuullisesti.
 2. opetuksen tasolla suositellaan opettajia varmistamaan tekoälyn tarkoituksen mukainen ja eettinen käyttö.

Lisäksi Arene suosittelee ammattikorkeakouluja tukemaan, ohjaamaan ja neuvomaan opiskelijoita tekoälyn hyödyntämisessä. Arene seuraa generatiivisen tekoälyn ja tekoälyavusteisten teknologioiden kehittymistä ja päivittää ohjeistusta tarpeen mukaan.

Lataa ohjeistus täältä

 

*Yliopistopedagogiikka 1/2023

Yliopistopedagogiikka on monitieteinen, kaikkien yliopiston opettajien ja opetuksen kehittäjien lehti. Lehti on avoin verkkojulkaisu ja ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Uusimmassa julkaisussa asiaa mm. pandemia-ajan etäopiskelusta, oppimispeleistä, Mooc-kursseista ja tekoälystä.

Lue uusin julkaisu täältä

 

*Opintopolusta kehitetään kaiken julkisrahoitteisen koulutuksen kattavaa koulutustarjontaportaalia

Opetushallituksen ylläpitämää Opintopolkua kehitetään aiempaa kattavammaksi kansalliseksi koulutustarjontaportaaliksi, josta koulutuksia etsivät löytäisivät kaikki Suomessa tarjolla olevat julkisrahoitteiset koulutukset. Opintopolku on Opetushallituksen ylläpitämä kansallinen koulutusmahdollisuuksien portaali, jota kansalaiset käyttävät etsiäkseen koulutuksia.

Lue lisää täältä

 

*Vinkkejä oppimisanalytiikan hyödyntämiseen

 Tampereen korkeakouluyhteisön Teaching ja Learning Centren -sivuille julkaistu oppimisanalytiikan ohjeistus kuvaa helppoja tapoja hyödyntää oppimisanalytiikkaa yleisimmin käytössä olevilla digityökaluilla.

Oppimisanalytiikka tarkoittaa oppimisprosessin aikana syntyvien tietojen hyödyntämistä opiskelijoiden ohjauksen, arvioinnin ja sisällön kehittämisen tueksi. Tiedot voivat olla opiskelijan toiminnasta syntyvää tietoa tai oppimisympäristöjen ja digityökalujen tuottamaa lokidataa. Oppimisanalytiikka-sivun tavoitteena on kertoa opettajille, että oppimisanalytiikan hyödyntäminen ei välttämättä edellytä laajaa perehtymistä aiheeseen tai erityisiä teknisiä taitoja, vaan alkuun pääsee vaikka pienellä asetusten muutoksella Moodlessa tai löytämällä työkaluissa jo valmiina olevat analytiikkakaaviot. Sivuilla esitellään oppimisanalytiikan käyttötapoja yleisimpien, käytössä olevien työkalujen kohdalla sekä analytiikan hyödyntämisessä huomioitavia asioita.

Ohjeet on rakennettu ensisijaisesti Tampereen korkeakouluyhteisön käytössä olevien työkalujen ja ohjeiden perusteella, mutta ne antavat laajemminkin vinkkejä oppimisanalytiikan hyödyntämiseen. Sivun ovat tuottaneet Suvi Junes ja Mikko Lammi Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta.

Tutustu Oppimisanalytiikka-sivuun

 

Tulevat tapahtumat, webinaarit ja tallenteet

*Ruudun takaa –hybriditoteutusten sadonkorjuujuhla 14.9. 2023 klo 13-16, etä + Tampere

Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hanke järjestää sadonkorjuuteemaiseen loppuseminaariin, jossa mm. esitellään hybridityövälineiden pakkia. Lisäksi tiedossa on keynote-puheenvuoro aivotutkija Minna Huotilaiselta sekä sadonkorjuutori, jossa pääset keskustelemaan ja verkostoitumaan muiden kanssa. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://hybridiopetus.fi/2023/06/02/ruudun-takaa-hybriditoteutusten-sadonkorjuujuhla-14-9/

 

*Digivisio-webinaarit ja studiot

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön.

 • Webinaarit:

Webinaarit esittelevät hankkeen etenemistä. Digivisio-webinaareja järjestetään noin kerran kuukaudessa. Seuraava webinaari: 28.9. klo 14

Webinaarien aikataulut ja menneiden webinaarien tallenteet löydät Tapahtumat -sivulta: https://digivisio2030.fi/tapahtumat/

 • Digipedagogiikan studiot

Digipedagogiikan studiot on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille ja erityisesti korkeakoulujen opettajille sekä pedagogiselle ja tekniselle tukihenkilöstölle.

Webinaarien ajankohdat:

 • 25.9. klo 13: Oppijalähtöisyys ja jatkuva oppija digipedagogiikan laatukriteerien keskiössä
 • 30.10. klo 14: Digipedagogiikan laatukriteerit korkeakoulujen suunnittelun prosesseissa
 • 20.11. klo 10: Digipedagogiikan laatukriteerit ja informaalit sisällöt

Lisätietoa studioista: https://digivisio2030.fi/tapahtumat/

 • Digivisio-webinaarisarja korkeakoulujen IT-väelle

IT-aiheisen webinaarisarjan tavoitteena on avata Digivision it-kokonaisuuden isoa kuvaa ja lisätä korkeakoulujen ymmärrystä siitä, mitä kyvykkyyksiä, ratkaisuja ja järjestelmiä hankkeessa kehitetään ja miten näitä mahdollisuuksia hyödyntämällä korkeakoulu voi kehittää omaa toimintaansa.

Webinaarien ajankohdat:

 • 8.9. klo 13-14.30 (Digivision palvelukartta)
 • 29.9. klo 13-14.30 (tietomalleista)
 • 20.10. klo 13-14.30
 • 10.11. klo 13-14.30
 • 1.12. klo 13-14.30

Lue lisää

 

*Ilona-webinaarit

Ilona järjestää erilaisia oppimisen inspiraatiowebinaareja useita kertoja kuukaudessa. Vierailevat asiantuntijat ja ajankohtaiset aiheet pitävät yllä mielenkiintoa laajasti teknologian hyödyntämisestä. Sivuilla myös tallenteita menneistä webinaareista

Lue lisää ja ilmoittaudu

 

*Korkeakoulujen IT-päivät 8.–9.11.2023, Helsinki

Korkeakoulujen IT-päivät kokoaa Suomen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen IT-asiantuntijat, päättäjät ja yhteistyökumppanit yhteen. Perinteikäs tilaisuus järjestetään jo 46. kerran. Tapahtuman järjestää tänä vuonna Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. IT-päivien pääteemana on ”IT:n uusi arki”.

Katso ohjelma

 

Online Educa Berlin (OEB), 22.-24.11.2023, Berlin

Online Educa Berlin (OEB) is the annual global, cross-sector conference and exhibition on digital learning and training.

Read more

 

Digiopetusuutiset-tiedotetta toimittaa Suvi Junes, suvi.junes(at)tuni.fi, Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnosta