Digimentoriverkosto aloitti toimintansa

PedaLabin avajaisia vietettiin Hervannan kampuksella perjantaina 22.2.2019. Pedalab on opetustila, jonne voi tulla testaamaan uutta opetusteknologiaa ja kokeilemaan sen soveltamista opetukseen ja ryhmän ohjaukseen. Tila tukee kokeilukulttuuria ja haastaa pohtimaan uusiksi totuttuja toimintatapoja. Ei sen parempaa tilaa toisen samanlaisiin tavoitteisiin tähtäävän toiminnan avajaisiin. Samaisena perjantaina aloitti toimintansa myös Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoriverkosto.

Tampereen korkeakouluyhteisön digimentortoiminta pohjautuu aiempien organisaatioiden verkostoista saatuihin hyviin kokemuksiin ja uutta mallia on kehitetty viime vuoden aikana erillisessä projektissa. Tällä hetkellä mentoreita on verkostoon nimetty 26. He edustavat Tampereen yliopiston tiedekuntia, kielikeskusta ja Tampereen ammattikorkeakoulun koulutusyksiköitä. Yhdessä digimentorit muodostavat koko korkeakouluyhteisön laajuisen vertaisverkoston.

Ensimmäiseen tapaamiseen oli kokoontunut digitaalisista ympäristöistä ja työkaluista kiinnostunut digimentoriporukka, joilta löytyi yllättävän samansuuntaisia kuvauksia omasta roolistaan työyhteisöissään. Mentorit kuvasivat olevansa ”käytävämentoreita” ja ”vierihoitajia”, joilta tullaan kysymään neuvoa mitä moninaisemmissa asioissa. He ovat kokeilijoita, jotka esimerkillään innostavat myös muita pohtimaan uuden teknologian mahdollisuuksia. Yhteistä on myös asenne, jossa uuteen tutustutaan ennakkoluulottomasti. Kaikkea ei tarvitse osata ja ottaa haltuun kerralla, vaan pienistäkin kokeiluista voi oppia ja lähteä liikkeelle. Digimentoritoiminnan myötä heillä on myös mandaatti toimia tämänkaltaisessa tehtävässä.

Digi+mentorointi=ajatusten jakamista ja jalostamista

Digitalisaatio digimentoritoiminnassa tarkoittaa sähköisiä työkaluja ja ympäristöjä, mutta yhtälailla toimintatapojen uudistamista näissä ympäristöissä toimittaessa. Verkostossa tulemme pohtimaan digitalisaation mahdollisuuksia niin opetuskäytön, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuin henkilökunnan ja opiskelijoiden työskentely-ympäristöjen kohdalla. Käsiteltävät teemat ja näkökulmat vaihtuvat mentoreiden esiin nostamien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Mentorointi digimentoritoiminnassa ymmärretään ns. neljännen sukupolven mentorointina. (Kupias, P., Salo, M.: Mentorointi 4.0.) Kun kohteena on uusi jatkuvasti kehittyvä teknologia ja uudet osaamisalueet, ei perinteinen ymmärrys mentoroinnista, jossa kokeneempi kollega, mentor, ohjaa kokemattomampaa aktoria, tunnu täysi osuvalta.  Digimentoroinnissa kohtaaminen perustuu tasavertaiseen dialogiin ja ajatusten ja ideoiden jakamiseen. Siinä kenenkään osaaminen ei ole ylivertaista, vaan tavoitteena on luoda jotain kaikille uutta, yhteistä ymmärrystä uudesta asiasta. Tätä ymmärrystä ja ideoita jaetaan verkoston tapaamisissa, josta ne taas kulkeutuvat seuraavaan yhteisöön ja seuraaviin kohtaamisiin ja keskusteluihin.

Verkoston ensimmäisessä tapaamisessa tutustuttiin toisiimme, digimentoritoiminnan malliin ja suunniteltiin tulevaa. Seuraavaksi tavoitteena on koota digimentoriverkostolle asiantuntijapankki,  korkeakouluyhteisön yhteisistä palveluista ja sidosryhmistä kootut yhteyshenkiöt.  Asiantuntijapankki muodostaa tiedekunnissa/koulutusyksiköissä tehtävää työtä ja digimentoriverkostoa tukevan kehän. Toiminnan ”kummien” kautta verkostolla on suora yhteys palvelujen ja prosessien kehittäjiin, ja asioihin voidaan verkostolla vaikuttaa. Sama toimii myös verkoston kautta toiseen suuntaan.

Samoin kuin koko korkeakouluyhteisö, niin myös digimentoritoiminta kehittyy ja etsii muotoaan tulevan vuoden aikana.  Seuraa toimintaa ja hyödynnä toiminnan hedelmät omassa työssäsi!

 

Suvi Junes

Digimentoriverkoston koordinaattori