Digi kuuluu kaikille

Maaliskuun digimentoritapaamisen aiheena oli videoiden tekstittäminen ja saavutettavuus. Aihe valikoitui käsiteltäväksi teemaksi, sillä siitä oli noussut kysymyksiä mentoreille syksyn jälkeen, jolloin digipalvelulain mukainen videoiden tekstittämisvelvollisuus astui voimaan. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG 2.1 -ohjeistuksen (Web Content Accessibility Guidelines) eli verkkosisällön saavutettavuusohjeen kriteerejä. Vaikka kysymykset koskevat usein juuri videoita, laissa ja ohjeistuksessa ei puhuta videoista, vaan käytetään termiä aikasidonnainen media. Termillä tarkoitetaan mediasisältöä, joka voi olla pelkkää ääntä (esim. podcast-lähetykset), pelkkää videokuvaa ilman ääntä, äänen ja videokuvan yhdistelmää tai ääntä ja/tai videokuvaa, johon sisältyy vuorovaikutusta.

Videoiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissakin verkkopalveluun tallennettujen videoiden on oltava saavutettavia 23.9.2020 alkaen ja tallennetut videot on tehtävä saavutettaviksi 14 vuorokauden kuluessa julkaisemisesta. Videotallenteiden ja -materiaalien tekeminen on lisääntynyt huimasti viime vuosien aikana. Luonnollisesti  videoiden tekstittäminen koskee siis monia, vaikka vaatimus videoiden tekstittämisestä ei koskekaan ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, suoria videolähetyksiä (esim. Zoom-/Teams-tapaamiset), eikä rajatun ryhmän tai määräaikaisuuden perusteella ulkopuolelle rajattuja tapauksia.

Kävimme tapaamisessa läpi perusasiat lain sisällöstä ja ohjeista. Tutustu sinäkin niihin lopussa kerrottujen linkkien avulla.

Maaliskuun tapaaminen

Mentoreiden kanssa jutellessa esiin tuli, että lyhyenkin videon tekstittäminen vie usein paljon työaikaa. Silti saavutettavista materiaaleista on hyötyä kaikille. Tekstitys tukee sisällön ymmärtämistä, eikä laki saisi johtaa siihen, että se estäisi sisältöjen avointa julkaisua tai että sisältöjä poistetaan verkosta sen vuoksi, että ne eivät noudata saavutettavuusvaatimuksia. ”Digi kuuluu kaikille”  julistaa sivuillaan myös aluehallintovirasto, joka on saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvova viranomainen Suomessa.

Tekniikka tarjoaa apukeinoja tekstittämiseen, ja tapaamisessa tutustuimmekin suositelluimpiin tapoihin tekstittää video. Ne on esitelty tässä vinkissä ja intrassa Vaikka suomen kieli onkin tekstitysohjelmille haastava, kehittyvät ohjelmat kovaa vauhtia. Automaattitekstitys vaatii tekstin läpi lukemista ja usein korjailua, mutta kuitenkin ohjelmat tarjoavat hyvän pohjan, joka nopeuttaa tekstityksen tekemistä. Vasta julkaistusta Opetuksen digityökalut -sipulimallista löydät kootusti kaikki korkeakouluyhteisön käytössä olevat työkalut, myös videomateriaalien tekemiseen.

Tapaamiseen saimme tällä kertaa vierailulle AV-päällikkö Erkki Brotkinin tila- ja kiinteistöpalveluista. Erkki kertoi uusista suunnitelmista av-palveluiden järjestämiseen ja tukeen. Vaikka tilat eivät tällä hetkellä olekaan laajalti käytössämme, on poikkeustilan aikana parannettu tilojen varustelua, erityisesti esim. hybridiopetukseen sopiviksi. Tilojen varustuksista saat tietoa intrasta.

Koulutuksia ja erilaisia webinaareja on kevään aikana tarjolla runsaasti myös saavutettavuusasioista. Koulutukset voit bongata intran henkilöstökoulutusosuudesta tai TLC:n koulutuskalenterista. Saavutettavuuteen löydät ohjeita ja koulutuksia myös Wistec Online -palvelusta.

Kevätkauden päätteeksi koittaa myös digimentoriverkoston oma, kaksi kertaa vuodessa pidettävä, Digin viemää -päivä. Siinä vaiheessa vuotta voidaankin toivottavasti, viime kevään digin viemää -päivän tapaan, huokaista hetki ja kääntyä katsomaan mitä kaikkea hienoa vuoden aikana on saatu kovan työn tuloksena aikaiseksi. Siihen asti, tsemppiä ja jaksamista kevään etätyöskentelyyn!

Hyödyllisiä linkkejä saavutettavuus aiheesta:  

 

Suvi Junes

Kirjoittaja toimii yhtenä Tampereen korkeakouluyhteisön Digimentoriverkoston koordinaattorina.