Digimentorit käynnistivät kevätkauden

Digimentorit kokoontuivat TAMKin pääkampuksen uusiin tiloihin helmikuun verkostotapaamisessa.

Vuosi 2023 on alkanut digimentoriverkostolle suotuisasti, sillä verkostoon on liittynyt uusia innokkaita mentoreita niin yliopiston kuin TAMKin puolelta. Tervetuloa mukaan kaikki uudet digimentorit! Katso ota yhteyttä -välilehdeltä ajantasainen lista digimentoreista.

Verkosto kokoontui TAMKin pääkampuksen uutuuttaan hohtavassa C-rakennuksessa, jossa aloitettiin mittava tilojen uudistus keväällä 2022. Remontti valmistuu ensi kesän aikana, mutta pääsimme testaamaan neljännen kerroksen yleisopetusluokkaa. Mukanamme oli HyPedLabista lainattu Meeting Owl -kamera, tuttavallisemmin Pöllö, jonka avulla myös etäosallistujat saatiin mukaan tapaamiseen. Yhtäaikainen toiminta tilan eri moduuleissa koettiin vielä hieman haastavaksi äänieristyksen puutteen vuoksi, mutta kenties asia tulee korjaantumaan remontin valmistuessa.

Tapaamisen ensimmäisenä aiheena oli esittäytyminen ja jokainen sai vuorollaan kertoa omista vahvuuksistaan digipedagogiikan saralla, kiinnostuksen kohteistaan ja odotuksistaan verkoston toimintaa kohtaan. Digimentoreiden yhteisesti jaettu kokemus oli, että verkostossa jaetut näkemykset, vertaiskeskustelu, tiedon saanti uusista digityökaluista ja erilaisista digipedagogisista sovelluksista etulinjassa sekä asiantuntijuuden kehittyminen ja se, että pystyy olemaan omalle yhteisölleen hyödyksi ovat toiminnan parasta antia. Nämä ovatkin digimentoritoiminnan ytimessä.

Toisena aiheena mentorit keskustelivat tekoälypohjaisista sovelluksista, erityisesti kielimalleista kuten ChatGPT. Tampereen yliopisto on antanut ohjeistuksen tekoälysovellusten käytöstä ja ohjeistusta on pohdittu myös TAMKissa. Yliopiston ohjeistuksen mukaan kielimallien käyttö on lähtökohtaisesti sallittua, mutta sen käyttöön liittyy huomioitavia seikkoja. Pohdintaa vaativia näkökulmia ovat esimerkiksi kielimallien vaikutus oppimisen arvioinnin tapoihin ja se, ettei opiskelijoilta voida edellyttää kielimallien käyttämistä etenkään, jos palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä.  Kielimallien käyttöön liittyy jo tunnistettuja rajoituksia: Sovellus voi tuottaa virheellistä tietoa, eikä mainitse lähteitä luotettavasti. Myös tekijänoikeuskysymykset ovat hankalia. Kuitenkin kielimallisovelluksissa on potentiaalia esimerkiksi silloin, kun on tarpeen tehdä yhteenvetoja laajasta aineistosta tai ideoida jonkin teeman ympärillä.

Osa digimentoreista oli jo tutustunut ChatGPT:hen tai kohdannut sen käyttöä opiskelijoiden joukossa. Aihe kirvoittikin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Tapaamisessa myös testattiin ChatGPT:tä ja annettiin sille visaisia pähkinöitä ratkaistavaksi – kysymyksiä, joista se suoriutui vaihtelevalla menestyksellä. Yleisesti mentorit olivat kiinnostuneita kielimallien käytön mahdollisuuksista, huomioiden kuitenkin niiden käytön rajat ja kehitysvaiheen.

 

Inspiroivaa kevättalven jatkoa toivottavat,

Leena Katto ja Maria Ilomäki
digimentoritoiminnan koordinaattorit

 

Kuva: Alexander Sinn / Unsplash