Flippausta ja teemakeskustelua

Digimentorit aloittivat syyskauden Hervannan kampuksella 29.8. Paikalle olikin päässyt mukavasti mentoreita ja muutama osallistui tilaisuuteen etäyhteydellä.

Elokuun tapaamisen ensimmäisenä aiheena oli flipped learning eli tuttavallisemmin flippaus. Lyhesti tiivistettynä flippauksessa on kyse siitä, että perinteinen luennointi jätetään pois opetuksesta ja teoriaan tutustutaan itsenäisesti verkossa. Oppimistapahtumissa rajallinen ja arvokas aika käytetään keskusteluun, aiheen ymmärtämiseen ja osaamisen syventämiseen opettajan ohjauksella. Kuulimme ajankohtaisia asioita Tampereen yliopiston koordinoimasta Flip&Learn-hankkeesta, joka on yksi yliopiston kärkihankkeista. Hankkeen puitteissa on suunniteltu ja varustettu kolme flippaustilaa Hervannan kampukselle. Pääsimme samalla tutustumaan yhteen Konetalon flippaustiloista. Kyseinen tila on varustettu mm. konferenssimikrofonilla, kääntöpääkameralla ja erilaisiin tilanteisiin mukautuvalla kalustuksella.

Flippaus on etenkin koronapandemian aikana osoittautunut toimivaksi pedagogiseksi menetelmäksi, oppimistulokset ovat nousseet ja opiskelijoiden yksinäisyyden kokemus etäopetuksessa on vähentynyt. Digimentoreiden joukossa on flipanneita jäseniä ja kuulimmekin käytännön kokemuksia ja kokeiluja opettajan näkökulmasta. Aihe kirvoitti mentorijoukkoa pohtimaan oppimista eri näkökulmista.

Verkostotapaamisen toisena aiheena oli opettajien tarpeet. Tästä keskusteltiin pienryhmissä ja jaettiin kokemuksia hyvistä käytännöistä sekä esiin nousseista opettajien avuntarpeista ja tuen tarpeesta lähitulevaisuudelle. Digimentoreiden kokemuksissa korostui se, että erilaiset digitaaliset opetuksessa käytettävät työkalut ja ohjelmistot ovat sellaisia, joiden käyttöön kaivataan usein tukea. Hyvinä käytäntöinä jaettiin mm. vinkkivartit yksikkötilaisuudessa ja digivinkkien oma Teams-kanava.

Hyvää syksyn ja uuden lukuvuoden aloitusta kaikille!

Maria Ilomäki, Jarmo Vihmalaakso ja Sanna Sintonen
digimentoritoiminnan koordinaattorit