Marraskuun pyörteissä

Vauti kiityy, mutta kivaa on.

Digimentorit ehtivät mukavasti marraskuun tapaamiseen, vaikka perinteiseen tapaan vauhti kiihtyy ennen laskeutumista joulun viettoon. Parin tunnin tapaamisessa ehdimme paljon - tutustuimme Moodlen työpajan mahdollisuuksiin vertaisarvioinnissa, Microsoft Bookingsin käyttöön ajanvarauksessa ja timanttiseen ideaan vertaispalautteista. Lisäksi saimme esittelyn juuri käyttöönotetuista Moodlen mallipohjista (Kickstart).

Edellisestä digimentoritapaamisesta oli vierähtänyt alle kuukausi, mutta jutut eivät marraskuussakaan loppuneet kesken. Pääsimme tutustumaan Microsoft Bookings -työkaluun ensimmäisessä marraskuun Digipeda Spotlightissä. Bookings on ominaisuuksien perusteella suunniteltu yritystapaamisten järjestämiseen tai varaamiseen, mutta se soveltuu mainiosta myös opiskelijatapaamisten organisointiin. Sovelluksen joidenkin omituisten termien kanssa joutuu kuitenkin käyttämään hieman mielikuvitusta. Bookingsiin luodaan ensin ”yritystili”, joka voi yrityksen sijasta olla myös henkilö, kun vähän soveltaa terminologiaa. Tähän ”yritykseen” voidaan sitten liittää erilaisia tapaamisvaihtoehtoja, joihin määritellään omia asetuksia. Sitten opiskelijat (eli ”asiakkaat”) voivat varata kalenterista sopia aikoja. Puolisen tuntia kannattaa ainakin aluksi varata Bookingsin säätöihin, mutta kärsivällisyys kannattaa. Bookings löytyy M365-työkalupaletista selainkäyttöliittymässä.

Kun opiskelijatapaamiset oli saatu kalenteriin, niin pääsimme ihmettelemään esitysten vertaispalautteen ohjaamiseen liittyvää menetelmää, jossa hyödynnettiin Google Formsia ja Feedback Hexagonia. Ideana on, että opiskelijat jaetaan esittäviin ja palautetta antaviin ryhmiin. Sitten visuaalisella pyöräytettävällä kuusikulmiolla jaetaan palautetta antaville ryhmille tehtävät. Tehtäviin kuuluu mm. ajanhallinta (jotta esitykset ja palautteenanto eivät pitkity), kysymysten keksiminen esityksestä ja sanallinen sekä numeerinen palaute. Esitysten välillä tehtävät vaihtuvat ja palaute annetaan Google Formsin lomakkeilla. Feedback Hexagon on mielenkiintoinen ja erilainen tapa hallita vertaispalautteita. Esitys innosti monenlaisiin kysymyksiin ja kommentteihin.

Moodlen työpaja -aktiviteetti vuorostaan sopii vertaisarvioinnin tarpeisiin ja yhdessä ihmettelimme sen toimintaa ja haasteita. Työpaja on vahvasti aikataulutettu ja vaiheistettu, joten opiskelijoiden pitää noudattaa tiukasti sovittua aikataulua. Tämä on tietyssä mielessä työpajan etu, mutta myös kompastuskivi. Jos opiskelijat eivät pysy vauhdissa mukana, niin tehtävä jää helposti tekemättä kokonaan, koska se ei toimi yksilötehtävänä, vaan vaatii koko ryhmää puhaltamaan yhteen hiileen. Työpajassa opiskelija ensin palauttaa oman työnsä, sitten jaetaan vertaisarviointiparit, suoritetaan vertaisarviointi ja lopuksi opettaja tarkistaa, mitä saatiin aikaiseksi. Työpaja on toimiessaan palkitseva vertaisarvioinnin väline opettajalle ja opiskelijoille, mutta sen haltuunottoon kannattaa varata reilusti aikaa, koska se ei ole helpoimmasta päästä ottaa haltuun.

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä uppouduimme Moodlen mallipohjien (Kickstart) maailmaan. Uudet mallipohjat otettiin käyttöön 15.11.2021 ja niiden tarkoituksena on tukea opettajan kurssisuunnittelua. Niillä pyritään yhdenmukaistamaan kurssien rakennetta, mikä vuorostaan voi helpottaa opiskelijoilla eri kurssien välisiä navigointi- ja rakennehaasteita. Toki opettajalla on edelleen mahdollisuus käyttää omaa rakennetta ja kopioida sisällöt vanhoilta kursseilta, mutta mallipohjat tarjoavat yhden apuvälineen suunnittelun tueksi. Käytännössä uutta kurssia luodessa aukeaa sivu, josta voi valita käytettävän mallipohjan, kopioida vanhan kurssin sisällöt tai siirtyä kurssin asetuksiin, jos haluaa käyttää jotain perinteistä tyhjää kurssiformaattia ilman mallipohjien ohjeita ja valmiita rakenteita.

Marraskuiset tuulet tuivertavat, mutta emme anna sen haitata kehittämisen paloa. Joulukuun digimentoritapaamisessa toivomme tapaavamme vähintään hybridinä. Digipuuroa odotellessa, mukavaa marraskuuta!

Sanna Sintonen & Jarmo Vihmalaakso, digimentoritoiminnan koordinaattorit 

Kuva: Maike und Björn Bröskamp/Pixabay