TLC - opettamisen ja oppimisen keskus

Vuosittaisen TAMK-konferenssin yhteydessä myönnetään vuoden pedagoginen teko -palkinto toiminnalle, joka on kehittänyt merkittävällä tavalla pedagogiikkaa sekä TAMKissa, että sen ulkopuolella. Ylpeinä ja ilahtuneina saimme todeta, että vuoden 2020 palkinto myönnettiin Digimentoreille.

Digimentoriverkostolla on siis jo vakiintunut paikka korkeakouluyhteisön toiminnassa. Viime syksynä ryhdyttiin toden teolla rakentamaan vielä laajempaa asiantuntijaverkostoa nimeltä Tampereen korkeakouluyhteisön Teaching and Learning Centre (TLC). TLC:n tavoitteena on koota korkeakouluyhteisön pedagoginen asiantuntemus sekä opettajien tarvitsema tieto yhteen. Helmikuun tapaamiseen saimme vieraaksemme TAMKin Pedagogiset ratkaisut -yksiköstä Leena Katon, jonka tehtävänä on koota asiantuntijaverkostoa ja opettajan palveluita saman virtuaalisen katon alle. Leena herätteli mentoriverkostoa pohtimaan, miten TLC voisi mahdollisimman hyvin toimia opettajien työn tukena.

Leena kutsui kaikkia osallistumaan korkeakouluyhteisön Yammerissa olevan opehuoneiston keskusteluihin esimerkiksi digipedagogiikasta ja opetuksen hyvistä käytännöistä. Opettajainhuoneistoon kirjaudutaan TUNI-tunnuksilla, ja siellä pääsee tutustumaan korkeakouluyhteisön kollegoihin vapaamuotoisten keskustelujen kautta.

Vertaisoppiminen nousi esiin myös digimentoreiden vastauksissa Leenan kysellessä verkostolta parhaita tapoja edistää osaamisen kehittämistä. TLC:n keskustelupalstojen lisäksi vertaistukea ja asiantuntemuksen jakoa voi harjoittaa myös intran Yhdessä-osiosta, joka on koko korkeakouluyhteisöä yhdistävä ja vuorovaikutukseen keskittyvä kokonaisuus. Osiosta löydät keskustelualusta Yammerin, Yhdessä-teeman uutiset sekä puheenvuorot. Lisäksi osioon on koottu yliopiston ja TAMKin päätöksentekoon ja yhteisön rakentamiseen liittyviä linkkejä.

TLC:n sivuille rakennetaan parhaillaan myös digipedagogiikan tietopakettia, minkä sisältöjen parissa työskentelimme tapaamisessa. Digipedagogiikan materiaaleissa opettaja voi edetä opetuksen suunnittelusta, materiaalien ja sisältöjen pohtimiseen ja menetelmien ja arviointitapojen valintaan. TLC:n sivuille sijoitetaan myös opetuksen digipalvelujen ”sipulimalli”, joka esittelee kaikki korkeakouluyhteisössä käytössä olevat työkalut ja auttaa niiden valinnassa.

TLC:n sivut

Tutustuimme tapaamisessa hieman tarkemmin verkko-opetuksen muotoilupohjiin ja pohdimme, löytyisikö niistä hyviä malleja tarjottavaksi koko korkeakouluyhteisön käyttöön. Keskustelimme myös Moodle-kurssimallien tarjoamisen hyvistä ja huonoista puolista, ja tietenkin jaoimme etäopetusajan kokemuksia ja käytäntöjä. Etä- ja verkko-opetusta kehitettäessä pyritään huomioimaan myös opiskelijoiden toiveita Moodle-kurssien suhteen. Opiskelijat toivovat, että kurssien rakenteet olisivat keskenään yhdenmukaisia ja selkeitä ja kaikki kurssia koskevat asiat löytyisivät helposti ilman turhia klikkailuja. Erilaiset suunnittelumallit ja kurssipohjaesimerkit voisivat tarjota ratkaisuja myös näihin tarpeisiin. Vinkkipankista ja MoodleOpet-alueelta voi saada ideoita opetuksen suunnitteluun, mutta lisää kursseja, joihin pääsisi tutustumaan tarkemmin on myös toivottu.

Teaching and Learning Centren -sivut löydät osoitteesta https://www.tuni.fi/tlc/ Itseopiskelumateriaalien ja tietopakettien lisäksi löydät sivuilta tietoa erilaisista tukimuodoista ja -tavoista osaamisen kehittämiseen.

 

Sanna Sintonen & Suvi Junes

Kirjoittajat toimivat Tampereen korkeakouluyhteisön Digimentoriverkoston koordinaattoreina.