Hiljaista tietoa jakamassa

Tammikuu 2021 aloitti Tampereen korkeakouluyhteisön digimentoritoiminnan kolmannen toimintavuoden. Vaikka toisesta toimintavuodesta tuli kaikin puolin poikkeava, onnistuivat kuukausittaiset tapaamiset ja muu jatkuva yhteydenpito verkostolta hyvin myös etäyhteyksin, Zoomin ja Teamsin kautta. Viime vuoden uudet kokemukset digivälineistä ja toimintatavoista digiympäristöissä poikivatkin monta uutta vinkkiä Vinkkipankkiin, joka on digimentoritoiminnan yksi kanava hiljaisen tiedon välittämiseen yhteisöstä ja ihmiseltä toiselle.

Nyt kun lähes vuosi etätyöskentelyä on takana, olen viime aikoina kuullut yhä useammin mainittavan, että vaikka kokoustaminen ja asioiden hoitaminen sujuu mainiosti etävälinein, jää usein epävirallinen vuorovaikutus puuttumaan. Kyse on sellaisesta tiedonvälityksestä ja yhteydenpidosta, jota kaikki harrastimme tullessamme vähän liian aikaisin kokoushuoneeseen tai tavatessamme kollegoita käytävillä, ruokalassa, kahvihuoneessa ja seminaareissa. Paitsi, että nämä tilanteet olivat rentoutumisen paikkoja päivän aikana, välitettiin niissä myös paljon sellaista hiljaista tietoa, jonka puutteen alkaa nyt vuoden jälkeen huomaamaan. Kahvikupin äärellä tauolla kerrotuista asioista on usein luultua enemmän hyötyä ja sitä kautta ihmiset ja asiat löytävät yhteyksiä. ”Kuulin ohimennen, että siellä on samankaltainen projekti meneillään, soitappa heille” tai ”Tästä asiasta mainittiinkin ruokalassa, he varmaan osaisivat neuvoa minua nyt vastaavassa tilanteessa.” Etäaikana en kuitenkaan tiedä soittaa näille kollegoilleni, kun eivät työtehtäväni sitä akuutisti vaadi. Digimentorit ovat jakaneet tietoa erilaisista tavoista ylläpitää tiedon jakamista työyhteisöissä. Erilaiset etäkahvitunnit, virtuaalivartit, kävelypalaverit ovat uusia muotoja luoda yhteisöllisyyttä etäaikana. Samankaltaisia muotoja on toivottavasti luotu myös opiskelijoiden keskuudessa.

Kokeilimme tammikuun tapaamisessa uutta tapaa jakaa näitä kuulumisia mentoriverkoston kesken. Yhdistimme Teams-alueeseemme Panopto-kansion yläreunan yhdeksi välilehdeksi. Näin pienen videotervehdyksen pystyi tallentamaan Teamsin sisälle helposti suoraan tallennuspainiketta painamalla. Muutaman minuutin videolla kerroimme kaikki jonkin ajankohtaisen digiasian omista tiimeistämme tai yhteisöistämme. Ison ryhmän tapaamisissa vain muutaman minuutinkin kuulumiskierroskin vie usein liikaa aikaa, mutta tällä tavalla ennakkoon tehtynä kuulumiset jäävät katseltavaksi pidemmälle aikavälille. Ja taas ihmiset ja asiat löytävät toisensa.

panopto teamsissa

Yhtenä aiheena tapaamisessamme oli myös kuulumiset teknologian opetuskäytön konferenssitapahtumasta, Online Educa Berlinistä, joka pidettiin joulukuussa virtuaalisena. Kerroin nostoja ja pinnalla olleita teemoja mentoreille PowerPointin Live-toimintoa samalla demoten. PowerPointin live-esityksen avulla lähitilanteessa tai Teamsin/Zoomin välityksellä esitystäsi kuunteleva yleisö pystyy seuraamaan esitystäsi verkko-osoitteessa, jolloin ohjelma tekstittää puhettasi reaaliaikaisesti diojen viereen. Tekstityksen kuulija saa haluamallaan kielellä ja pystyy myös reagoimaan esitykseen esittäjälle näkyvin hymiöin.

pplive

Mentoreiden mukaan käännösohjelma toimi yllättävän hyvin, vaikka suomen kieli usein käännösohjelmille vaikeaa onkin. Myös tekstitys puhutulla kielellä lisää saavutettavuutta. Lue vinkki PowerPoint live-esityksestä täältä.

Muutamia nostoja OEB-konferenssin puheenaiheista:

  • Data ja analytiikka: Oppimis- ja digiympäristöjen tuottaman datan hyödyntäminen, niin opiskelijoiden itseohjautuvuuden tukemisessa ja  ohjauksessa, kuin koulutuksen suunnittelussa ja johtamisessakin. Yleinen näkemys oli, että dataa kyllä riittää, mutta sen käsittelyyn ja oikeansuuntaiseen tulkintaan tarvitaan sekä työkaluja että esimerkkejä ja tutkimusta käyttötavoista.
  • Microcredentials: ”minitutkinnot”, osaamismerkit, modulaarisuus, osaamisen näkyväksi tekeminen ja monikäyttöiset toteutukset olivat teemoja, jotka nousivat esille niin korkeakoulutuksen tulevaisuutta kuin yksittäisiä MOOC- ja opintojaksototeutuksiakin pohdittaessa.
  • Pandemian jälkeinen aika: Esityksissä korostettiin, että meidän on myös jatkossa oltava ennakoivia, eri skenaariot huomioivia, luovia ja valmiita muuttamaan ennalta tehtyjä suunnitelmia ja lähi-/etäopetuksen astetta moniääninen opiskelijayhteisö huomioiden.

Tammikuun tapaamisessa suunniteltiin digimentoritoiminnan kevättä ja ideoitiin käsiteltäviä teemoja, joista useat olivat myös konferenssin puheenaiheita eli osa kansainvälisestikin ajankohtaista keskustelua.

Vuosi alkaa etätyöskentelyllä. Sitkeyttä vaaditaan kaikilta paitsi yleisen tilanteen kohdalla, myös oman opetuksen ja työskentelyn kehittämisessä edelleen viime vuoden kokemukset huomioiden. Tukea tähän on saatavilla paitsi digimentoreilta, myös laajemmin koko korkeakouluyhteisön  tukikanavista. Jaetaan hiljasta tietoamme äänekkäästi oman yhteisömme sisällä ja koko korkeakouluyhteisölle, vaikka Vinkkipankin kautta!

Kevättä ja valoa kohti!

 

Suvi Junes

Kirjoittaja toimii yhtenä Tampereen korkeakouluyhteisön Digimentoriverkoston koordinaattorina.