Videot opetuskäytössä

Videoiden opetuskäyttö on lisääntynyt viime vuosina paljon. Opettajille videomateriaali tarjoaa mahdollisuuden mm. asioiden havainnollistamiseen. Sisältöihin voidaan perehtyä videoiden avulla jo ennen lähitapaamista, jossa ajan voi hyödyntää ymmärryksen syventämiseen. Myös opiskelijat osaavat odottaa luentotallenteita ja videomuotoisia oppimateriaaleja, jotka mahdollistavat riippumattomuuden ajasta ja paikasta, sekä sisältöihin tutustumisen ja niiden kertaamisen omatahtisesti. Videomuotoisten materiaalien ja tehtävänpalautusten tekeminen on myös yhä helpompaa. Kannammehan videokuvausvälineistöä koko ajan mukana kännykässämme.

Syyskuun Digimentoriverkoston tapaamisen aiheena oli videoiden opetuskäyttö. Teemaan sopivasti verkostolle oli annettu etukäteistehtäväksi tutustua videoon, jossa esitellään uuden korkeakouluyhteisömme videopalveluita. Tällä hetkellä videopalveluissa käytämme sekä uuteen korkeakouluyhteisöömme hankittuja palveluita sekä vanhojen organisaatioiden mukaisia palveluita.

Tarkemmin palveluista tutustuimme videokokouksiin soveltuvaan Zoom-palveluun, joka tulee korvaamaan tulevaisuudessa Adobe Connect palvelun, sekä tällä hetkellä vielä pilottikäytössä olevaan Panoptoon, jonka mahdollisuuksia nykyisten Moniviestin- että Echo360-palveluiden korvaajana tutkitaan. Microsoft taas uudistaa O365-palveluansa niin, että kehittämisen painopiste on siirtynyt Skype for business –palvelusta Teamsin videoneuvottelun ja Stream-videopalvelun varaan.

Tapaamisessa kuulimme käytännön kokemuksia videoiden käytöstä kahdelta mentoriltamme:

TAMKissa Teollisuusteknologian koulutusyksikössä toimiva digimentori Sami Suhonen osallistui tapaamiseen osuvasti videon välityksellä ja kertoi erilaisia tapoja, joilla hän oli videomateriaalia tehnyt vuosien varrella. Pitkä kokemus videoiden opetuskäytöstä toi esiin monta esimerkkiä ja videot taipuvatkin monenlaiseen esittämiseen, aina opintojakson opettajan tervehdysvideosta laskutehtävien tallentamiseen. Videoita tehdään ja hyödynnetään myös yhdessä kollegojen kanssa.

Esimerkkejä eri toteutustavoista:

  • Videoita PowerPointilla: Yhdistä PP-esitykseesi ääntä ja/tai kuvaa
  • Tabletti kuvaa paperia, jonne opettaja laskee laskutehtäviä
  • Ruudunkaappausvideoita, jossa kuvataan työskentelyä piirtoalustalla tai ohjelman käyttöä
  • Videoita ja demoja eri tilanteista ja käytännön työskentelystä
  • Videostudiossa kuvattuja kurssin introvideoita tai luento-osuuksia

Sami kertoi, että opiskelijoiden palautteen perusteella videot ovat yksi eniten positiivista palautetta saavista menetelmistä opetuksessa. Videot vapauttavat lähitilanteita aktiiviseen tekemiseen ja myös parantavat opetuksen saavutettavuutta.

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan (ENS) digimentori Juha Nykänen kertoi vetämästään opintojaksosta, jossa videoita hyödynnettiin opetusmateriaalina sekä tehtävien mallivastausten jakamisessa. Kurssilla opiskelijat lukivat ensin oppikirjan ja tekivät siihen liittyviä monivalintatehtäviä. Opetusvideot ja vapaaehtoinen neuvontatunti auttoivat aiheeseen liittyvissä kotitehtävissä, jotka opiskelijat palauttivat lähettämällä kuvan vastauspaperistaan. Opettajan tarkistuksen ja arvioinnin sijaan he saivat tehtävän oikean ratkaisun videolla, ja pystyivät vertaamaan sitä omaan vastaukseensa. Korjattu vastaus palautettiin taas kuvana. Mallivastaus tuli näin ollen tarkastelua huolella ja opiskelijat oppivat, missä oma vastaus oli kenties mennyt vikaan. Videot oli tehty tallentamalla ääntä PowerPoint-kalvojen päälle ja korostamalla yksityiskohtia piirtonäytön avulla.

Juhan mukaan mikrofonin äänen laatuun ja videoiden käsikirjoitukseen kannattaa panostaa, mutta alkuun pääsee helposti pelkän PowerPoint-ohjelman kanssa ja videoiden tekeminen nopeutuu kokemuksen myötä. Sisältö kannattaa jaksotella lyhyempiin videopätkiin ja pienet virheet eivät kokonaisuudessa haittaa.

Samoin, kuin monen muun digiasian kanssa, myös videoiden tekemiseen harjaantuu vain kokeilemalla ja tekemällä. Liikkeelle kannattaa lähteä vaikka yhden pienen osa-alueen tai sisällön kanssa, jossa videomuotoisesta esitystavasta olisi opiskelijoille hyötyä. Opetusvideoiden tekemisestä kannattaa myös kertoa omassa yhteisössään. Yhteistyö videoiden tekemisessä muiden saman alueen opettajien kanssa voi parhaassa tapauksessa tuottaakin melkoisen videokirjaston kaikkien hyödynnettäväksi.

Intrasta Videot-hakusanalla löydät paljon tietoa ja ohjeita videopalveluista (vain TUNI tunnuksilla): https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2743

Digimentoritoiminnan vinkkipankista löydät myös vinkkejä videoiden hyödyntämiseen: https://sites.uta.fi/vinkkipankki/category/video/