FabLab apuna Lari Kuupon diplomityössä

Kuvituskuva, elektroniikkatyöpöytä.

1. Kerro itsestäsi, kuka olet ja mistä tulet.

Olen Lari Kuuppo, maisterivaiheen opiskelija materiaalitekniikan laitokselta.

2. Mitä teit tällä kertaa FabLabissa?   

Tein diplomityöhöni liittyviä hommia: ensin tulostin kappaleita 3D-tulostimella, sen jälkeen mittasin niiden resistanssin elektroniikkapöydässä olleella yleismittarilla.

3. Koitko yllätyksiä matkanvarrella? Sujuiko työskentely kuten ennakkoon odotit?

Yllätyksiä tuli enimmäkseen 3D-tulostimien kanssa työskennellessä. Joskus kappaleet eivät tulostuneet odotetulla tavalla, joskus taas tulostimen suutin meni tukkoon. Koska työ oli luonteeltaan kokeellista, niin oli odotettavissa, että kaikki ei suju suunnitelmien mukaan. Ongelmat kuitenkin ratkesivat ja lopulta työt onnistuivat.

4. Miten valmistamaasi kappaletta hyödynnetään tutkimuksessa?

Tätä diplomityötä ja siihen liittyvää työtä FabLabissa käytetään hyväksi inversioalgoritmien tutkimuksessa ja matemaattisessa mallinnuksessa.

5. Innostuitko?

Olisi mielenkiintoista tutkia 3D-tulostimen parametrien vaikutusta kappaleen sisäiseen rakenteeseen vielä enemmänkin, mutta tämän työn puitteissa se ei enää ole mahdollista.

6. Mitä haluaisit kertoa heille, jotka vielä harkitsevat FabLabin hyödyntämistä?

FabLabia kannattaa ilman muuta hyödyntää opinnoissa ja tutkimuksessa. Siellä on monipuolisesti erilaisia koneita ja laitteita, ja henkilökunnalla on laaja asiantuntemus – heidän osaamistaan kannattaa käyttää hyväksi.