Esittely

Sustainable Industry Ecosystem (SIE) -projektissa tutkimusorganisaatiot tukevat suomalaisen teollisuuden käynnissä olevaa digitaalista murrosta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään teollisuuden suuntaan yhdistämällä kiertotalouden (TAU), robotiikan (TAU), teollisuusteknologian (TAMK), energiantuotannon (UWasa), innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen (LUT) ja tekoälyn (VTT) tutkimuskärjet.

SIE-projektissa luodaan palvelumalli, jossa olemassa olevat pilottilinjat, digitaaliset alustat ja innovaatiohubit muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa elinkeinoelämää palvelevan poikkitieteellisen testauksen ja tutkimuksen.

Projektin aikana tutkimusorganisaatioiden aiempaan tutkimukseen perustuvan ja uuden verkottumisen edesauttaman ekosysteemin koulutus- ja tutkimusmahdollisuudet tehdään näkyviksi suomalaiselle elinkeinoelämälle muun muassa seminaareja ja työpajoja hyödyntäen.

Hanke tekee yhteistyötä eri ministeriöiden, rahoittajien, yritysten ja verkostojen kanssa.

Rahoitus

SIE-projektia rahoittaa Suomen Akatemia.

Kesto ja koordinointi

Hanke on käynnissä SIE-projektia koordinoi Tampereen yliopisto.

Projektikuvaus Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivuilla