Partnerit

Sustainable Industry Ecosystem (SIE) -projektissa tutkimusorganisaatiot tukevat suomalaisen teollisuuden käynnissä olevaa digitaalista murrosta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään teollisuuden suuntaan yhdistämällä kiertotalouden (TAU), robotiikan (TAU), teollisuusteknologian (TAMK), energiantuotannon (UWasa), innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen (LUT) ja tekoälyn (VTT) tutkimuskärjet.

Tampereen yliopisto

Monialainen Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 21 000 opiskelijaa ja henkilöstöä lähes 4 000.

Tampereen yliopisto on SIE-hankkeen koordinaattori.

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) profiloi itsensä ammattikorkeakouluna, joka keskittyy työelämän oppimiseen ja soveltavaan tutkimukseen. TAMK pystyy vastaamaan myös valmistavan teollisuuden työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tuella. TAMKin toimesta toteutettava TKI-toiminta tukee ja tuottaa uutta tietoa valmistavassa teollisuudessa toimivalle ekosysteemille soveltavien tieteiden ja käytännön testauksen alalla.Tavoitteena on lisätä teollisuuden elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ja PilotLine:n käyttöä,  koulutusta ja T & K-toimintaa.

TAMK vetää työpakettia 5: Vuorovaikutus, viestintä ja disseminaatio.

VTT

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Omistajamme on Suomen valtio. Tehtävämme on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Käännämme tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Tuomme yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistaksemme aikamme suurimpia haasteita. Näin luomme kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia ja tuomme eksponentiaalista toivoa maailmaan.

VTT strategia on luoda eksponentiaalista toivoa tieteeseen perustuvien innovaatioiden avulla.  VTT keskittää osaamista niihin systeemisiin ja teknologisiin haasteisiin, joissa voidaan saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta. Tällä hetkellä ne ovat seuraavat: hiilineutraalisuus, tuottavuus, yhteiskunnan resilienssi, kvanttiteknologia, materiaalien kestävyys, digitaaliset järjestelmät ja synteettinen biologia. https://www.vttresearch.com/fi/tietoa-meista/strategiamme-luoda-eksponentiaalista-toivoa-tieteeseen-perustuvien-innovaatioiden

VTT vetää työpakettia 1: Yhteisön kokoaminen

LUT-yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (LUT-Yliopisto) on edelläkävijöinä yhdistänyt tekniikan ja talouden perustamisestaan saakka vuodesta 1969. Kansainvälinen tiedeyhteisömme koostuu noin 6000 opiskelijasta ja tieteentekijästä, joista noin 1000 on henkilökunnan jäseniä. Me tuotamme ongelmanratkaisijoita, jotka keskittyvät toisiinsa kytkeytyvien peruselementtien – energian, veden ja ilman – liiketoimintaa uudistavaan tutkimukseen Trailblazer 2030 strategiamme mukaisesti. LUT-yliopisto edistää kestävää kehitystä ja on vastuullinen kaikessa toiminnassaan. Strategisia valintojamme, tieteellistä tutkimustamme, akateemista koulutustamme sekä yhteiskunnallista vuorovaikutustamme ohjaavat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin etsimme ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi.

LUT:n MORE SIM tutkimusalusta on poikkitieteellinen tutkimusryhmä, joka on muodostunut mallinnuksen, simulaation ja digitaalisen teollisuuden teknologioiden kestävän liiketoimintavaikutuksen huippututkimuksen ympärille. MORE SIM tekee korkealaatuista tutkimusta toteuttaakseen tulevaisuuden teknologiapolkuja kohti Teollisuus 5.0 ekosysteemejä, Autonomisia koneita, Regeneratiivista teollisuutta, Digitaalisia ihmisiä ja Virtualisoituja ympäristöjä. MORE SIM alustan tutkijat edustavat oman alansa huippua tekoälyn, digitaalisen kaksosen teknologioiden, fysiikkapohjaisen mallinnuksen ja simulaation, avoimen innovaation ja innovaatiojohtamisen osa-alueiden osalta.

LUT johtaa työpakettia 4: Pilot lines and Green and Digital Toolboxes.

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto (UWASA, www.univaasa.fi) edistää kilpailukykyä, innovaatioita ja kestävää kehitystä liiketoiminnassa, teknologiassa ja yhteiskunnassa. Se on myös luotettu ja arvostettu partneri niin alueellisessa, kansallisessa kuin kansainvälisessäkin innovaatioekosysteemissä. Yliopisto sijaitsee Pohjois-Euroopan suurimman energia- ja ympäristöliiketoimintaklusterin, EnergyVaasan sydämessä.

UWASAn päätehtäviä kestävän teollisuuden alalla ovat energiasektorin uudistumisen edistäminen, kamppailu ilmastonmuutosta vastaan ja digitalisaatio. Yksi UWASAn tutkimusstrategian pääkohdealueista on energia ja kestävä kehitys. Monitieteelliset tutkimusalustat Digital Economy sekä energiateknologiaan ja liiketoimintaan keskittynyt VEBIC ovat UWASAn pääasialliset tutkimusryhmät SIE:ssä. Ne kehittävät moderneja ICT-sovelluksia etenkin energiasektorin vihreiden ja hiilineutraalien ratkaisujen sekä valmistavan teollisuuden älykkäiden ja kestävien ratkaisujen edistämiseksi. UWASAn uuden smart grid –laboratorio FREESIn toimintaympäristö mahdollistaa etenkin tulevaisuuden sähköverkkoihin liittyvien innovaatioiden kehittämisen ja vaasalainen Teknologiakeskus Technobothnia palvelee muiden muassa myös EnergyVaasan yritysten TKI-tarpeita.

Vaasan yliopisto johtaa työpakettia 2: Core Competence Base in SIE.

Vieraile Vaasan yliopiston verkkosivuilla.