Vihreä ja kestävä teollisuuden ekosysteemi

Tuemme suomalaisen teollisuuden käynnissä olevaa digitaalista murrosta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään teollisuuden suuntaan yhdistämällä kiertotalouden, robotiikan, teollisuusteknologian, energiantuotannon, innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen ja tekoälyn tutkimuskärjet.

Tutkimustietoon perustuvia vihreitä ja digitaalisia innovaatioita

SIE-projektissa luomme palvelumallin, jossa olemassa olevat pilottilinjat, digitaaliset alustat ja innovaatiohubit muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa elinkeinoelämää palvelevan poikkitieteellisen testauksen ja tutkimuksen.

Hyödynnämme tutkimusorganisaatioidemme aiempaa tutkimusta ja verkottumista sekä ekosysteemin koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksia. Teemme ne näkyviksi suomalaiselle elinkeinoelämälle seminaareissa ja työpajoissa.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)