Tutustu TEM:n Tekoäly 4.0 -ohjelman loppuraporttiin: Suomi kaksoissiirtymän suunnannäyttäjänä

Virtuaalinen käsi sinisellä taustalla, jossa pisteet yhdistyvät.
Kuva: Tara Winstead, Pexels

Työ- ja elinkeinoministerin asettama ohjausryhmä on marraskuusta 2020 saakka valmistellut Suomelle toimenpideohjelmaa tekoälyn käyttöönoton vauhdittamiseksi. TEM:n Tekoäly 4.0 -ohjelman loppuraportti "Suomi kaksoissiirtymän suunnannäyttäjänä" on valmistunut.

Tekoäly 4.0 -ohjelma: Suomi kaksoissiirtymän suunnannäyttäjänä – Tekoäly 4.0 -ohjelman loppuraportti

Linkki julkaisuun (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2022:60 -julkaisusarja)

Tiivistelmä julkaisusta:

Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti marraskuussa 2020 Jussi Herlinin johtaman ohjausryhmän valmistelemaan toimenpideohjelmaa Suomelle tekoälyn käyttöönoton vauhdittamiseksi ja edistämään ns. neljättä teollista vallankumousta. Tekoäly 4.0 -ohjelmassa keskitytään erityisesti tekoälyn ja muiden digitaalisten teknologioiden kehittämisen ja käyttöönoton edistämiseen, kohdentuen valmistavan teollisuuden pk-yrityksiin.

Tekoäly 4.0 -ohjelman visioksi muotoutui “Suomesta voittaja kaksoissiirtymässä”, jossa kaksoissiirtymällä tarkoitetaan yhtäaikaista digitaalista ja vihreää siirtymää. Vision saavuttamiseksi tunnistettiin kolme kehitysaluetta:

A) Vahvistetaan kärkiteknologioihin kohdistuvaa korkeatasoista tutkimusta sekä kehitystoimintaa ja investointeja
B) Kasvatetaan digikyvykkyyksiä ja nopeutetaan kaksoissiirtymää kiihdyttävien teknologioiden käyttöönottoa teollisissa pk-yrityksissä
C) Suomi näyttämään kansainvälisesti suuntaa kaksoissiirtymässä.

Kehitysalueille muodostettiin toimenpideohjelma seurantamittareineen. Lisäksi laadittiin ehdotus strategisen tason pyöreästä pöydästä vastaamaan toimenpideohjelman edistämisestä ohjelman toimikauden päättymisen jälkeen.

Tekoäly 4.0 -ohjelman onnistuttua tavoitteissaan vuonna 2030 suomalainen teollisuus on puhdas, tehokas ja digitaalinen. Digitalisaatiota hyödynnetään teollisen tuottavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisessä ja kaksoissiirtymää kiihdyttäviä eettisesti kestäviä ratkaisuja tarjotaan globaaleille markkinoille enenevässä määrin. Teollisuuden uudistumisella TKI- ja koulutuspanostusten kautta on keskeinen rooli vihreän siirtymän saavuttamisessa.

Ohjausryhmän ensimmäinen väliraportti ”Käynnistysvaiheesta toteutusvaiheeseen” julkaistiin huhtikuussa 2021 ja toinen väliraportti “Suomesta voittaja kaksoissiirtymässä” joulukuussa 2021. Tämä loppuraportti ‘Suomi kaksoissiirtymän suunnannäyttäjänä’ esittää koko Tekoäly 4.0 -ohjelman keskeiset viestit, jotka on muodostettu kattavan osallistujajoukon kanssa kahden vuoden aikana.

Teksti: Tekoäly 4.0-ohjelman loppuraportin tiivistelmä
Kuva: Tara Winstead, Pexels