Tulokset

Tutustu projektimme tuloksiin!

Pilottilinjat sekä vihreät ja digitaaliset työkalut

SIE-hanke on kartoittanut kansallisella tasolla tarjolla olevat pilottilinjat sekä vihreät ja digitaaliset työkalut. Hankkeen tuloksena julkaistiin päätösseminaarissa katalogi, jossa nämä ovat esitettynä yhdenmukaisessa muodossa.

SIE – Catalogue of Pilot Lines and Green & Digital Tools 8.12.2022

Common Access Policy -raportti

Hankkeessa luotiin myös suosituksia koskien näiden palvelujen ja resurssien tarjoamista ja hyödyntämistä. Hankkeen tuloksena julkaistiin Common access policy -raportti, joka esittää suosituksia tahoille, jotka jatkossa tulevat ylläpitämään, kehittämään ja tarjoamaan katalogin kaltaista innovaatioalustaa.

SIE Common access policy and catalog requirements final

Lisätiedot:

Antero Kutvonen
Associate Professor, D.Sc.
School of Engineering Science
LUT University
tel. +358 50 348 8768
antero.kutvonen@lut.fi