Pilottilinjat

SIE-projektissa luodaan palvelumalli, jossa olemassa olevat pilottilinjat, digitaaliset alustat ja innovaatiohubit muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa elinkeinoelämää palvelevan poikkitieteellisen testauksen ja tutkimuksen. Pilottilinja on esikaupallinen (”testi ennen investointeja”) tuotanto- tai prototyyppiympäristö, fyysinen tai virtuaalinen, joka mahdollistaa oppimisen kokeilujen avulla uuden tuote-, palvelu- ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Mikä on pilottilinja?

Pilottilinja on esikaupallinen (”testi ennen investointeja”) tuotanto- tai prototyyppiympäristö, fyysinen tai virtuaalinen, joka mahdollistaa oppimisen kokeilujen avulla uuden tuote-, palvelu- ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Projektipartnerien pilottilinjat, digitaaliset alustat ja innovaatiohubit

Lyhyet kuvaukset löydät hankkeemme englanninkielisiltä sivuilta kohdasta Pilot Lines.

Tampereen yliopisto

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

LUT yliopisto

Vaasan yliopisto

VTT Research Centre

 

Mikä on pilottilinja?

Pilottilinja on esikaupallinen (”testi ennen investointeja”) tuotanto- tai prototyyppiympäristö, fyysinen tai virtuaalinen, joka mahdollistaa oppimisen kokeilujen avulla uuden tuote-, palvelu- ja liiketoiminnan kehittämisessä.